<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
IMG_4632_1920

Manglende tillid stopper en kaskade af udvikling i vandsektoren

 • Anlæg
 • Materialer og Løsninger
 • Energi og Energioptimering
 • Klimasikring
 • Veje og Infrastruktur
 • 2023-09-04
 • | Af Malene K. Holm
 • | Fotos: Tina Sørensen og Lemvig Vand
 • Ny formand i DANVA, Carsten Nystrup spørger: Skal vi løse fremtidens opgaver om at beskytte drikkevand og miljø samt værne mod oversvømmelser, har branchen brug for tillid - og et frirum til at udvikle løsninger til fremtidens behov.

  Carsten N - hvid baggrund - print1-600Carsten Nystrup


  – Der er ingen planer om at lave en masse om, begynder Carsten Nystrup med, da Bygge- & Anlægsavisen spørger til, hvordan han vil sætte sit præg som formand for DANVA. Man skal dog ikke tale længe med den nye formand, der til daglig er adm. direktør i Novafos, før man er klar over, at han har masser på hjerte for at sejle vandsektoren sikkert ind i fremtiden. 

   

  Vigtigst lige nu er at få en vandsektorlov, der ikke er så stram for vandselskaberne, at den sætter en prop i udviklingen. Det kræver politisk tillid, gerne skrappere krav til drikkevandet - men også et frirum til at kunne afprøve bæredygtige løsninger.

   

  - Vandsektoren har brug for at møde mere tillid i de politiske rammer og en forståelse for, at man i dag løser langt flere samfundsopgaver end tidligere som følge af klimaforandringer, miljøudfordringer og krigen i Ukraine. Man kan ikke effektivisere så voldsomt oven i og desuden samtidig ikke få dækket sine omkostninger, uden at det går ud over de opgaver, vandselskaberne skal løse for samfundet. Men det er desværre det, ministeren lægger op til i revision af den økonomiske regulering af vandsektoren. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, så vil det desværre sætte investeringer i vandløsninger i stå til skade for mennesker og miljø, siger bestyrelsesformanden.

   

  Hvilken udvikling er i gang i vandsektoren?

  – Det er ikke længere kun håndtering og produktion af drikkevand og spildevand. Vi skal også tænke bæredygtigt i drift og anlægsarbejder. Endnu en opgave ligger i at sikre it-platforme, så vi ikke risikerer, at den kritiske infrastruktur bliver lagt ned.

   

  – Siden 2017-18 er der kommet resultater, der har sat kraftigt spørgsmålstegn ved om hvor rent er vores grundvand egentligt? Det kan godt være at vi hen ad vejen skal tænke i at kunne håndtere nogle af de ting, der er kommet ned i vores grundvand. Det er også en ny opgave.
  Hvilke tendenser ser du i forhold til fremtidens krav?

  – CO2-aftrykket skal man tænker over i alt, hvad man gør. Hvis man skal bygge et nyt vandværk – må man se på, hvordan man kan sænke CO2-aftrykket. Hos Novafos har vi eksempelvis en plan for, at vores 17 renseanlæg skal reduceres til to centrale vandressourcecentre. Allerede I navnet ligger, at det bliver noget helt andet, vi skal bygge end de renseanlæg, folk kender til i dag. Og at vi i stedet for at tale om spildevand/afføring, taler om ressourcer.

   

  Men clasher flere anlæg ikke med, at man helst ikke skal bygge nyt?

  – Jo, men de 17 renseanlæg er 50-70 år gamle og bygget med den teknologi og viden, der var dengang. Selvom de er blevet opdateret undervejs. Men i dag skal vi have fat i en mere  kompleks teknologi for fremadrettet at leve op til de krav, der kommer lovmæssigt med rensegrad, og hvilke stoffer man kan uddrive af spildevand. Her kan de gamle anlæg slet ikke følge med. Desuden vil anlæggelsen af nye renseanlæg inden for en kort årrække kunne bidrage til at være en gevinst samlet set for CO2-regnskabet på grund af den mere bæredygtige måde, man bygger på i dag.

   

  IMG_4590_1600  Hvad kræver den bæredygtige omstilling af jer?

  – Vi skal virkelig være innovative - og på plussiden er, at hvis vi sammen med dygtige leverandører og rådgivere får nogle gode løsninger op at stå, som virker her i Danmark, så skaber vi et fundament for at sælge de samme løsninger ude i den store vide verden, hvor de har meget større problemer.

   

  – Men al udvikling har brug for, at organisationerne har et frirum til at prøve  ting af og kan tåle, at noget ikke virker, og noget andet viser sig at virke. I vandsektoren vil vi gerne stille os til rådighed som laboratorium for at afprøve de her ting.

   

  Et andet projekt er i en bydel i Lemvig, hvor Lemvig Vand A/S har et ’living lab’ med spildevandsledninger i grøn, genanvendt plast. Det skal man selvfølgelig opbygge erfaring med. For en ting er, at de har mindre CO2 aftryk. Men det nytter ikke noget, at man kun går efter at det skal være så CO2-rigtig som muligt, hvis de så ikke holder mere end ti år.

   

   

  Hvad skal der til i branchen for at kunne løse de større opgaver?

  – Man skal tænke på tværs og i større enheder der, hvor det giver mening for ejerne. For Danmark er et lille land og boringer ligger så tæt. Nu er det ikke sådan, at stort bare er godt, og man har vidt forskellig investeringshistorik blandt vandselskaberne, så det ikke er en mulighed for ejerne. Men vi kan se, at vi hos os i Novafos gennem den sammenlægning Novafos er et resultat af har fået flere ressourcer og faglige kompetencer til at løse de stigende udfordringer vi har i Danmark.

   

  Carsten Nystrup har selv har været med til gennemføre tre fusioner i vandsektoren, senest i Novafos, der samlede de seks forsyninger nord for HOFOR bredt over Sjælland.

   

  Om 10 år – hvordan vil vandsektoren så se ud?

  - Det er altid nemmere at se tingene i bagklogskab. Men jeg håber, at vi får nogle rammer, der gør at vi sammen er fokuseret på bolden - at bidrage med løsninger, der er nødvendige. At få beskyttet drikkevandet, løst oversvømmelsesproblemer og håndteret spildevand, så det kun løber til renseanlæg/ressourceanlæg Det kræver et tæt samarbejde mellem os og vores kommuner og staten, og jeg håber, at man, når revisionen af vandsektorloven er faldet på plads, kan sige, at vi fandt en model til i tillidsfuldt samarbejde om at løse de store udfordringer, vi kan se dag for dag bliver større og større, runder Carsten Nystrup af.


  DANVA er brancheorganisation for vandselskaber.

   

  Fakta:

  Bydel i Lemvig med 15 huse får spildevandsrør, som er lavet af stort set kun genanvendt plast. Rørene er leveret af Plastix og Aage Vestergaard Larsen, og er blevet testet på Teknologisk Institut. Bag projektet står desuden Klimatorium – Danmarks internationale klimacenter, Danva, Lemvig Vand, Teknologisk Institut, NPG Danmark, Wavin, Uponor, Emtelle, KLAR Forsyning A/S, Kerteminde Forsyning, Skanderborg Forsyning A/S, Svendborg Vand A/S.

   

  Anbefalede artikler