<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Energicentral_8

HOFORs nye energicentral står klar

 • Byggeprojekter
 • Energi og Energioptimering
 • Den effektive byggeproces
 • 2023-04-19

  LM Byg har som hovedentreprenør på projektet håndteret alle aspekter fra opførsel af råhus til montering af facader og klargøring til en kompleks teknisk løsning. Den nye energicentral på Sundkrogsgade skal forsyne Nordhavns mange nye boliger og erhvervsdomiciler med fjernkøl- og varme.

  Den ny central skal både indeholde fjernkøleanlæg og HOFORs foreløbigt største varmepumpe samt transformerrum, tavlerum, lagerrum, WC og vareelevator. For at optage mindst muligt plads i bybilledet fordeler den ny central sig over et grundplan på 1.152 m2, strækker sig 14,5 meter op i luften og fordeler sig over tre etager.

   

  LM Byg har både varetaget selve opførslen af råhus samt afsluttende arbejder med facademontering på den 2.304 m2 store konstruktion. LM Byg har bl.a. in-situ-støbt centralens fundamenter, etagedæk og bærende bjælker, og har også benyttet sig af betonelementer til vægge samt etableret en stålkonstruktion med lette sandwichelementer på 1. sal.

   

  Det lukkede råhus står nu klar til at håndtere komplekse tekniske installationer og anlæg, og til den sidste klargøring inden anlægget kan sættes i drift.

   

  Energicentralen ligger for enden af et kommende grønt område, Kranparken, og for at bygningen harmonerer med omgivelserne, har LM Byg også haft til opgave at montere facadeklinker og skærmtegl i varme, brunlige og changerende nuancer. Den nederste del af facaden er desuden blevet beklædt med trælammeller, som er blevet pyntet med et væld af grønne planter.

   

  - Vi er utrolig glade for det endelige resultat. LM Byg har været en seriøs og professionel partner gennem forløbet, og har leveret en indsats, og et færdigt byggeri, af høj kvalitet og til tiden. Nu glæder vi os til at komme videre med de tekniske arbejder, så vores nye energicentral kan sættes i drift, siger projektchef i HOFOR, Torben Hald.

   

  Energicentral_1
  Energicentral_25
  Energicentral_24
   
   

  Forventningsafstemning sikrede solidt samarbejde og tidlig delaflevering

   

  For at skabe det bedst mulige forløb har LM Byg løbende holdt evalueringsmøder og forventningsafstemt i fællesskab med HOFOR, projektets ingeniør, COWI, og Gottlieb Paludan Arkitekter.

   

  - Der har været et ønske og en vilje til at ville hinanden og forstå hinanden, så vi sammen kunne skabe et ordentligt samarbejde. Det har sikret god, ærlig og tydelig kommunikation på pladsen - også når vi stødte på forhindringer. Vi har været meget glade for den tilgang til samarbejdet, siger Torben Hald.

   

  Den gode dialog resulterede bl.a. i, at byggeriet kunne påbegyndes før tid, at LM Byg kunne foretage en delaflevering til det tekniske team fem uger tidligere end planlagt, og at det endelig byggeri blev afleveret til tiden, til trods for, at ønskerne for konstruktionens udseende blev ændret undervejs.

   

  - Det har været en stor motivation at bidrage til HOFORs mission om at levere fjernkøl- og varme til Nordhavns boliger og erhverv, der gavner miljø og klima mest muligt. Opgaven har kaldt på vores kompetencer indenfor in-situ-støbning og montering af beton- og stålelementer samt aptering, facademontering og klargøring til de tekniske installationer, og vi er stolte over at kunne aflevere et flot og lukket råhus til HOFOR, siger Frank Aarslew-Jensen, adm. direktør i LM Byg.

   

   

  Om LM Byg

  LM Byg A/S er et danskejet entreprenørselskab med speciale inden for beton- og råhusentrepriser samt hoved- og totalentrepriser. LM Byg er blandt de førende i Danmark inden for råhusbyggeri, og med sin store egenproduktionsenhed kan LM Byg udføre alle former for opgaver inden for råhusbyggeri, herunder pladsstøbte betonkonstruktioner, montage af betonelementer, trækonstruktioner og stålkonstruktioner.

   

  LM Byg blev stiftet i 1987 og beskæftiger over 250 funktionærer og specialiserede betonarbejdere. I dag er LM Byg en del af Pihl Koncernen sammen med søsterselskabet Pihl & Søn A/S. Denne konstellation muliggør konsortiesamarbejder på tværs af koncernen, så intet projekt er for lille, og intet er for stort.

   

  Som den første danske entreprenør har Pihl Koncernen tilsluttet sig Parisaftalen og fået godkendt sine reduktionsmål af Science Based Targets initiative (SBTi). Koncernen skal være CO2-neutral i 2030 (Scope 1 og Scope 2), og i hele værdikæden i 2050 (Scope 3). For at nå målsætningen skal CO2-udslippet reduceres gennem hele værdikæden med 7% om året i forhold til koncernens omsætning.

   

   

   

  Om byggeriet af energicentralen

  Med ambitionen om at forsyne Nordhavns mange nyopførte boliger og erhvervsdomiciler med fjernkøl- og varme, som gavner miljø og klima mest muligt har HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab valgt at opføre en ny energicentral på Sundkrogsgade.

   

  Målet er desuden også at spare HOFORs kunder for bøvl med at håndtere forsyningsanlæg selv samt spare plads i bygningerne, ved at ikke have deres egne anlæg i kælder og på taget, men blot blive forsynet gennem rør fra energicentralen.

   

  Den ny central skal både indeholde fjernkøleanlæg og HOFORs foreløbigt største varmepumpe samt transformerrum, tavlerum, lagerrum, WC og vareelevator. Energicentralen er desuden blevet placeret oven på en stor nyanlagt spildevandspumpestation, der ligger otte meter nede i jorden. Det gør det muligt for centralen at håndtere tre forskellige slags forsyninger.

   

  Ved at have tre forsyningstyper under ét tag er det muligt for HOFOR at udnytte synergier. Således kan varmeoverskud i fjernkøleprocessen fx konverteres og sendes retur som fjernvarme og vice versa. Derudover benyttes det nærliggende havvand, samt energi fra bl.a. vindmøller og solceller også til at producere køl og varme.

   

  For at optage mindst muligt plads i bybilledet fordeler den ny central sig over et grundplan på 1.152 m2, strækker sig 14,5 meter op i luften og fordeler sig over tre etager.

   

  Anbefalede artikler