<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
IMG_4506_1920

MT Højgaard omdanner klassisk bygning på Kultorvet i København

 • Byggeriets udvikling
 • Byggeprojekter
 • Renovering
 • 2023-03-21
 • | Af John Bo Northroup
 • MT Højgaard Danmark er tæt på at afslutte en stor renovering af Knud Højgaards Hus på Kultorvet i indre by i København, og Bygge- & Anlægsavisen har fået en rundvisning på byggepladsen af projektchef Charlie Levin Trusbak.

  IMG_2455_600


  Knud Højgaards Hus i den karakteristiske funkisstil har tidligere huset Niels Brock Copenhagen Business College og før da Københavns Hovedbibliotek. Fremover skal der være et stort show room i stueetagen og kontorer på første til femte sal.

  Selv for et firma af MT Højgaards størrelse, er der tale om en ganske stor renoveringsopgave. Inklusive indretning løber arbejderne op i ca. 250 mio. kr.

  – Opgaven, der gik i gang i august 2021 og slutter i april i år, har ændret sig undervejs til at blive en totalrenovering, fortæller Charlie Levin Trusbak, projektchef hos MT Højgaard Danmark.

  Han har kontor i skurene på Kultorvet klods op ad den store bygning, hvor han viser Bygge- og Anlægsavisens udsendte rundt.

  – Vi har foretaget nedrivning, fjernet bly og asbest, foretaget sandblæsning og erstattet husets hidtidige betonfacader med en mere energioptimeret sandstensfacade, beretter Charlie Levin Trusbak.

  MT Højgaard har haft egenproduktion på tømrer-, beton-, bore- og skærearbejder. Det har været en udfordrende opgave at løfte huset, der er opført i årene 1955-57, til en moderne energioptimeret standard.

  – Det har været nødvendigt at regne på statikken flere gange. Husets vægge og søjler er ikke dimensioneret efter dagens normer, og samtidigt med datidens materialeknaphed, har det betydet, at vi har skulle være særligt opmærksom på ikke at køre materialer på mere end 300 kilo ind ad gangen når vi skulle renovere, siger projektchefen.

  IMG_2731_600

  Pandoras æske

  I takt med at MT Højgaard fjernede lag for lag, så har det flere steder afstedkommet merarbejde på grund af forhold, som ikke har været kendt fra starten.

  – På den måde har det været lidt som Pandoras æske. Udfordringer er selvfølgelig til for at blive løst, men det er klart at den slags overraskelser koster på den samlede byggetid fordi der er mange forskellige typer arbejder på en meget begrænset plads, der er meget afhængige af hinanden. Det værste er ventetid og dermed tabt produktionstid.

   

   

  Mange fine håndværksmæssige detaljer

  Charlie Levin Trusbak fortæller videre, at han har udfoldet store bestræbelser for at tilgodese naboer til byggeriet i forhold til støj og gener, der så vidt muligt er søgt afhjulpet. Samtidig har renoveringen skulle tage hensyn til to eksisterende lejere i bygningen i stueetagen; en Søster Grene-butik og en restaurant.

  Trods udfordringer har det personligt også været meget interessant for Charlie Levin Trusbak at iagttage de mange fine bygge- og håndværksmæssige detaljer i 50’er-byggeriet, bl.a. brug af håndforskalning, og også glæden ved at løse en renoveringsopgave i respekt for den oprindelige rå indretning med fritstående søjler og synlig ventilation.

   

  White box

  Renoveringen er udført som en ”white box” løsning, hvor bygningen stort set er færdigrenoveret, men hvor de kommende lejere har indflydelse på den endelige lejemålsinddeling, farve på væggene og gulvbelægning. Også indretningsopgaven tager MT Højgaard sig af.

  Charlie Levin Trusbak fortæller, at så godt som alle lejemål er udlejet eller disponerede. Det bliver en god branding af kreative erhverv, marketing, digital verden og koncernunderstøttende funktioner. Blandt lejerne er Danfoss, Blast, Trustworks og en større international virksomhed, som ikke ønsker at blive nævnt på nuværende tidspunkt.

  IMG_4877_600


  Vil gerne beholde sit team

  Byggepladsen tæller ca. 70 mand, hvoraf en større del er udført af udenlandsk arbejdskraft med stærk repræsentation af polakker og rumænere. Charlie Levin Trusbak er stolt over, at det er lykkedes at få en meget mangfoldigt sammensat arbejdsplads til at fungere godt, og at MT Højgaard undervejs har fået megen ros for en god arbejdspladskultur, hvor der er plads til at stille spørgsmål og samtidig være meget løsningsorienteret.

  Når MT Højgaard om kort tid pakker skurene sammen på Kultorvet håber Charlie Levin Trusbak, at der bliver mulighed for at flytte mest mulig af det sammentømrede team videre til en anden ny opgave.

  – Netop fastholdelse af de gode og velfungerende teams er noget, MT Højgaard generelt går meget op i, slutter Charlie Levin Trusbak.

   

   

  Renoveringen er DGNB sølv-certificeret

  Renoveringen af Knud Højgaards Hus er DGNB sølv-certificeret. Det betyder, at byggeriet skal leve op til en række skærpede krav i sammenligning med almindelige byggenormer inden for bl.a. isolering, grøn energi, indeklima, miljøvenligt materialevalg, affaldssortering samt konvertering af p-pladser til cykelparkering. På byggepladsen bliver der f.eks. anvendt FSC-certificeret træ og genbrugstræ.

  Bag renoveringen

  Renoveringen af Knud Højgaards Hus er tegnet af DesignGroup Architects A/S, bygherrerådgiver er EMCON og Rambøll er rådgivende ingeniør og arkitekt.

  Anbefalede artikler