<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
FBA-hel figur_1920-kopi

Frank Barrit, revisor og seniorpartner hos BDO

Leasing er en måde at opnå større effektivitet i byggebranchen

 • Byggepladsen
 • Den effektive byggeproces
 • 2021-11-09
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Der er fortsat stor efterspørgsel på håndværkervirksomheders ydelser, og de fleste kører i et højt tempo for at følge med. Når det går stærkt, er det ekstra vigtigt at have fokus på den nuværende og fremadrettede likviditet. Én af mulighederne for at optimere likviditeten er ved at lease aktiver, fortæller Frank Barrit, revisor og seniorpartner hos BDO.

  Generelt er der kommet et stort marked inden for erhvervsleasing - især for biler, som er en klar standardvare. Flere og flere begynder at se fordelen i leasing, hvor vedligehold, service og andre pludselige udgifter er inkluderet i leasingaftalen mod en månedlig ydelse.

   

  Dét at betale en månedlige ydelse for at have en bil eller andet udstyr til rådighed, giver en større overskuelighed og fleksibilitet, som ofte savnes ved køb af større aktiver. Det giver virksomheder såvel som private brugere mulighed for selv at fastlægge løbetid mv. Er der tale om operationel leasing, er man ikke forpligtet på værdien af aktivet ved udløb af aftalen.

   

  For mange virksomheder kan det give god mening ikke at binde likviditet i aktiverne, da leasing ofte er mere rentabelt. Derudover kan bankengagementet formindskes idet, der ikke er billån mv. hos banken.

   

  Leasing til byggebranchen

  Især håndværkerbranchen dækker over mange forskellige typer arbejdsopgaver, der alle kræver forskellige former for værktøj og udstyr. Indkøb af værktøjer og maskiner er både tids- og kapitalkrævende.

   

  - Det er som håndværkervirksomhed vigtigt at fokusere på sine kernekompetencer, så fokus altid vil være på, hvordan man bedst muligt og mest effektivt tjener pengene ind. Selvom det i virksomhederne også handler om at investere og udvide, så er leasing en god måde, hvorpå en virksomhed kan sikre sig det nyeste og allerbedste udstyr under arbejdet, udtaler Frank Barrit

   

   

  I forbindelse med at de fleste virksomheder snart står med tilbagebetalingen af statslige Corona-lån, mener Frank Barrit, at især nu, burde flere virksomheder overveje leasing.

   

  - Den 1. april 2022 skal de store beløb falde for de fleste virksomheder i form af udskudte forpligtelser i forbindelse med Corona-hjælpepakker, og dermed er det godt at have styr på likviditetsberedskabet, så man har et bedre overblik og noget at stå imod med, fortæller Frank Barrit, der er statsautoriseret revisor og Senior Partner hos revisionsselskabet BDO samt formand for selskabets branchegruppe for håndværkere.

   

  Frank Barrit forklarer, hvordan der i dag primært er et marked for leasing af varebiler, da disse ofte udbydes til attraktive priser og som nævnt også med serviceaftaler tilknyttet.

   

  - Jeg tror på, at vi i fremtiden vil se, at andre aktiver i håndværkerbranchen vil blive leaset, som for eksempel kraner og stilladser. Dette vil have de samme fordele for virksomhederne som at lease biler, fortæller revisoren.

   

  På den måde kan flere virksomheder få frigjort likviditet og dermed undgå at blive for presset til foråret. Det er for virksomhederne derfor vigtigt at holde de faste omkostninger nede og generelt bare kende sine udgifter, hvilket leasing muliggør ved, at der ikke på samme måde opstår uforudsete udgifter.

   

   

  Da alle er ved at finde sin plads i erhvervslivet efter Corona, er det for de fleste virksomheder vigtigere at beholde likviditet og fleksibilitet fremfor at udvide med nye forretningsområder på nuværende tidspunkt. 

  Anbefalede artikler