<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1 Christina Hvid

Christina Hvid, Adm. direktør i Molio

Klimakrav kræver nye kompetencer og digitale løsninger

 • Byggeriets udvikling
 • Den effektive byggeproces
 • IT og ny teknologi
 • Målbar bæredygtighed
 • 2023-02-15
 • | Af Julie Salkvist
 • De nye lovkrav til bygningers CO2-aftryk har stor betydning for alle aktører i branchen. Adm. direktør i Molio – Byggeriets Videnscenter, Christina Hvid, pointerer at der et behov for viden, nye kompetencer og digitale løsninger, der kan understøtte opgaven med at leve op til kravene.

  En stor del af Danmarks CO2-udledning kommer fra byggeri, hvorfor vi skal nedsætte CO2-udledningen for at nå vores klimamål. Derfor er der indført to nye krav til nybyggeri i Bygningsreglementet: Dels skal bygherre dokumentere et nybyggeris klimapåvirkning ved at lave en klimaberegning, dvs. en livscyklusvurdering, LCA. Derudover skal bygherre overholde en CO2-grænseværdi for nybyggeri over 1000 m2 svarende til 12 kg CO2-ækv/m2/år.

  3 ConTechLab på Pihl-byggeplads i NordhavnConTechLab på Pihl-byggeplads i Nordhavn
  - Disse krav er ikke en snuptagsløsning, men de kommer til at gøre en forskel, da de kan medvirke til at nedbringe klimaaftrykket fra byggeriet, siger Christina Hvid, der som adm. direktør i Molio er en del af arbejdet med at give byggeriet redskaber til at samarbejde om branchens grønne og digitale omstilling. Overordnet ser hun to overordnede tendenser i forhold til klimakravene: Dels et behov for nye digitale løsninger, der kan lette noget af arbejdet, og som kan dokumentere bæredygtigheden, og dels et behov for nye kompetencer på tværs af byggeriet.

     Nyt LCA-værktøj til den grønne omstilling

  - Den bæredygtige og digitale udvikling og omstilling, vi er i gang med, er to sider af samme sag: Vi skal dokumentere byggeriets processer og forbrug, og vi skal sikre, at vi kan leve op til klimakravene. Det bliver svært og komplekst, hvis det ikke gøres digitalt. Vi er nødt til at tage ansvar og erkende, at der er et behov for fælles digitale løsninger, der kan hjælpe til at strukturere, data-underbygge og gøre det nemmere i hverdagen. Det skal være simpelt og operationelt at leve op til kravene, og det kan vi blandt andet gøre med et konkret digitalt værktøj, forklarer Christina Hvid og fortsætter:

   

  - Vi introducerer et nyt digitalt værktøj, LCAcollect, der kan anvendes på tværs af de forskellige aktører. Det kan lette både samarbejdet og dokumentationsarbejdet, og gøre det ensartet. Værktøjet er i øjeblikket ved at gennemgå tests, inden det lanceres. LCAcollect er udviklet af COWI og Arkitema, vi er i tæt samarbejde med Green Building Council, og når vi lancerer det og udbreder det på tværs af byggeriet, er det i samarbejde med og opbakning fra flere brancheorganisationer og virksomheder.

   

  2 Christina HvidChristina Hvid, Adm. direktør i Molio

  Behov for nye kompetencer

  De nye krav til dokumentation af CO2-aftrykket indenfor nybyggeri medfører et stort behov for nye kompetencer for at kunne efterleve reglerne. Derfor tilbyder Molio udover sine kurser indenfor bæredygtighed og topledelse, et gratis videnstilbud til branchen – Molio Kompetencecenter, som er en frit tilgængelig portal, der løbende vil blive opdateret med de nyeste regler, viden og best practice indenfor bæredygtigt byggeri.

   

  - Vi oplever en markant vækst i tilmeldingen til vores kurser indenfor bæredygtigt byggeri, hvor vi taler om mere end en fordobling i 2022. Vi kan mærke, at der er travlt i virksomhederne for at medarbejderne er opdateret med viden om bæredygtighed for at kunne leve op til de nye krav, lyder det fra Christina Hvid.

   

  Sammen om et fælles datagrundlag

  - Vi vil gerne have endnu flere med og gøre flere bevidste om vores fælles ansvar, og vigtigheden af at have kompetencerne.

  Vi arbejder på mange planer for at få alle aktører i branchen til at finde fælles løsninger på udfordringerne. Ingen kan stå alene.

  Samtidig stiller det nye krav til ledelsen. Der er et toplederansvar i forhold til at gøre kravene målbare, særligt på dataområdet – det er ikke her, virksomhederne skal konkurrere.

  Tværtimod skal vi have et fælles grundlag for, hvordan vi arbejder med data og for, hvordan vi dokumenterer. Det vil give alle parter de bedste forudsætninger for at leve op til kravene, siger hun.

  4 Pihl-byggeplads i NordhavnPihl-byggeplads i Nordhavn


  Hun fortæller, at Molio og ConTech Lab i efteråret har nedsat en Topleder Handletank med topledere på tværs af byggeriets værdikæde. Arbejdet i Handletanken munder ud i nogle anbefalinger til konkrete handlinger, der gør det muligt at sætte turbo på bæredygtigheden i byggeriet. Anbefalingerne lanceres ved en event den 2. februar

   

  - Der er fart på den bæredygtige udvikling indenfor byggeriet, og lovgivningen bliver strammet i løbet af de næste år. Der vil samtidig altid være nogen, der ikke mener, at de initiativer, der er taget og den lovgivning der er, er god nok, og at vi skal gøre endnu mere, siger hun og tilføjer:

   

  - For at vi kan få hele branchen med, er vi nødt til at have nogle standarder, der kan sikre en fælles indsats. Vi oplever en stor velvilje og lyst til at handle, og ikke mindst en stor opbakning til det nye LCA-værktøj fra alle branchens virksomheder og organisationer. Det er den rigtige vej til den rigtige omstilling – vi er på vej sammen, og det er godt.

   

  Læs mere om de nye krav her: https://bpst.dk/da/Byggeri/Baeredygtigt-byggeri/NY-Klimakrav-i-bygningsreglementet#

   

  Fakta om Molio:

  Molio er en uafhængig erhvervsdrivende fond, der med viden og digitale løsninger udvikler samarbejdet på tværs af byggeriets værdikæde. 

  Molio tilbyder værdikæden opkvalificering af faglige kompetencer på godt 350 årlige kursusdage og gennem Kompetencecenter for bæredygtigt byggeri. Molio udvikler og driver digitale værktøjer, der effektiviserer byggeriets processer, øger digitaliseringen og accelererer den grønne omstilling. 

  Molio er også:

  • buildingSMART Danmark som arbejder for åbne formater og fælles digitale standarder i byggeriet.
  • ConTech Lab som er byggebranchens fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets virksomheder sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi på til at skabe fremtidens byggeri.
  • HUSET Middelfart – et hotel og konferencecenter med 22 mødelokaler og 70 værelser til overnatning samt Byggecentrum, Danmarks største permanente byggeudstilling på ca. 28.000 m2.

   

   

  Anbefalede artikler