<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Niels-Falk-HD-Lab

Niels Falk, HD Lab

HD Lab og Molio: Hvad kan den danske byggebranche lære af Silicon Valley?

 • Byggeriets udvikling
 • Den effektive byggeproces
 • IT og ny teknologi
 • 2022-06-14
 • | Indlæg af Niels Falk, HD Lab & Ole Berard, MOLIO
 • HD Lab har sammen med ConTechLab i MOLIO haft et projekt om vidensudveksling mellem den danske byggebranche og virksomheder, organisationer og universiteter i Californien. Niels Falk, HD Lab og Ole Berard, MOLIO mener, der er mange punkter, som kan overføres til danske forhold.

  Det er fuld fart på udviklingen i Californiens Bay Area. Byggebranchen og teknologivirksomhederne i området har fokus på bæredygtighed og digitalisering, mens den døjer med stigende priser, manglen på kvalificeret arbejdskraft og materialer. Det skaber en udviklingsmæssig kraft, som resulterer i en overflod af eksperimenter og innovation.  

   

  HD Lab har sammen med ConTechLab i MOLIO haft et projekt om vidensudveksling mellem beslutningstagere fra forskellige dele af den danske byggebranche og virksomheder, organisationer og universiteter i Californien. Efter videnudveksling med over 25 organisationer inkl. DOME, DPR, Stanford, Moxion, Domatic samt Brick & Mortar så vi tilbage med fire pointer, der præger udviklingen ”over there”, som er relevante herhjemme.

   

  2Ole Berard, MOLIO  Start-ups og venture kapital

  Måske halvdelen af det venture kapital, der anvendes i branchen, brændes af i ca. 50 km radius fra San Francisco. Så der et stærkt økosystem af start-ups og venture fonde. Det er en motor, der kan finansiere, frembringe og skalere løsninger hurtigt. I forhold til de løsninger vi savner i forhold til at møde branchens bæredygtighedsudfordringer, så kunne den model måske hjælpe med at frembringe fælles løsninger på kort tid.

   

  Digital udvikling og implementering

  Vi har efterhånden al den teknologi man kan drømme om fra VR til cloud computing over software og AI. Med en overflod af teknologi er der et voksende fokus på implementering og værdiskabelse. Der er stor forskel på hvordan det organiseres, men generelt set, så udnyttes pilotprojekter og projektnær implementering, som brækjern til at skabe erfaringer og momentum.

   

   

  Data, data, data

  Amerikanerne arbejder med data. De indsamler buler af data i deres produktion med fx sensorer, apps og QR-koder og benytter det til at styre projekterne og skabe KPIer. Med data kan man få ”actionable insights” og databaseret beslutninger i stedet for at gå med mavefornemmelser og intuition. På projekterne udstilles data løbende i dashboards, så man får dybere indsigt i fremdrift og forbrug – og der kigges ind i driftsfasen, når konsekvenser af ændringer skal vurderes.

   

  Robotter og automatisering

  I Californien er robotterne rykket ud på byggepladserne. De er ikke i stor skala – og det er nok ikke verdens mest produktive eller profitable teknologier – men robotterne viser et kæmpe potentiale i at skabe bedre arbejdspladser, bedre kvalitet og bidrage til færre nedslidende jobs og spild. Hvis vi vil have robotter på byggepladserne i fremtiden, så skal vi nok gå i gang med at eksperimentere nu. For det tager tid og koster penge at nå frem til skalerbare løsninger.

   

  Værdikæden ændrer sig

  Samarbejdsmodeller, tidlig involvering og nye roller bruges i vid udstrækning for at få integreret både teams og projekter. De store bygherre fra f.eks. teknologiselskaber og pharma stiller krav til deres projekter både i forhold til performance, teknologi, bæredygtighed og samarbejde for at sikre at de får de rette produkter og mindsker spild og splid. Det skubber til ikke bare sekvens og ansvar, men også til hvordan værdikæden udvikler sig og forretningsmodellerne der anvendes. Mantraet er: Der skal nye samarbejder til for at kunne lykkes med de nye udfordringer. Det kan resultere i at vi får nogen helt nye typer virksomheder i branchen, som ikke er de traditionelle kunder, designere og byggebutikker.

   

  Er de så bedre end os hjemme i Danmark? Måske ikke. Men de angriber udfordringerne anderledes. Og når man betragter det, så kan man godt blive inspireret og få en bedre forståelse af udfordringer og mulige løsninger. Fokus på implementering og værdi, accelereret udvikling, data og automatisering og nye samarbejdsformer er nok noget af det fokus vi bør adoptere hvis vi skal kunne skabe nye og bæredygtige løsninger i branchen.

   

  Det vi kan lære af de driftige amerikanere er, at det kræver et samarbejde i branchen med fælles interesser, at udvikle og skalere de digitale og bæredygtige løsninger. De går sammen og skaber nye konstellationer, der finansierer og driver udviklingen med voldsom hast og engagement i stedet for at de hver især forsøger at løse alle problemerne derhjemme i værkstedet.

  Anbefalede artikler