<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ny undersøgelse: Corona har sat skub i digitalisering af byggeriet
Ny undersøgelse: Corona har sat skub i digitalisering af byggeriet

Ny undersøgelse: Corona har sat skub i digitalisering af byggeriet


Corona-krisen har medført en markant stigning i byggeriets brug af digitale værktøjer, og alt tyder på, at det vil fortsætte efter krisen. Det er hovedkonklusionen bag en ny undersøgelse som analysevirksomheden Seismonaut har foretaget for Molio, Byggeriets Videnscenter.

Tekst af John Bo Northroup

 

Det er især entreprenører og håndværkere, der har rykket på den digitale omstilling under coronaen. Det er samtidig de dele af byggeriet, der hidtil har haft mindst fokus på digitalisering.

 

- Fra andre undersøgelser ved vi at materialeproducenter og grossistvirksomheder typisk er længere fremme digitaliseringsmæssigt end håndværksvirksomhederne. Og generelt er det også sådan at de største virksomheder er mest digitale, selvom der også findes eksempler på meget små og digitale virksomheder, siger Christina Hvid, adm. direktør for Molio.

 

Digital adfærd øger effektiviteten

Byggeriets virksomheder oplever, at den digitale adfærd øger effektiviteten og forbedrer samarbejdet både eksternt og internt. Flere end 7 ud af 10 af de adspurgte i undersøgelsen, der omfatter 450 byggevirksomheder, tilkendegiver, at den nuværende krise har fået flere medarbejdere til hurtigere at adoptere teknologiske værktøjer mere velvilligt, og 7 ud af 10 vurderer ligeledes, at flere medarbejdere i virksomheden nu arbejder mere digitalt på grund af krisen.

 

 

Både almene og branchespecifikke værktøjer

Hvilke digitale værktøjer har byggeriet især taget til sig under corona-krisen? Ifølge undersøgelsen er der både tale om almene kommunikationsværktøjer til video-møder, deling af dokumenter og skriftlig intern kommunikation, og branchespecifikke online-værktøjer og apps, såsom Aconex, Byggeweb, Dalux Build, iBinder, LetsBuild, BIM360, Mazemap, Minuba, og softwareløsninger som eksempelvis Revit, Sigma, Solibri. Det er også løsninger, der åbner mulighed for at virksomheden og kunde kan interagere, f.eks. i processer om tegninger og skitser.

 

Molio planlægger en opfølgende måling kort efter sommerferien. I øvrigt udkommer Molio til september med en analyserapport om digitaliseringen i byggeriet i form af Byggeriets Digitale Barometer.

 

Om Molio – Byggeriets Videnscenter

Molio skaber og deler byggefaglig viden, driver faglige netværk, og dyrker kompetencer og læring bl.a. via arrangementer, kurser og efteruddannelse. Digitalisering af byggeriet er et af Molios fokusområder.