<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
top-fagbevægelsen

Kæmpe svigt i byggebranchen overfor migrantarbejdere

 • Byggeriets udvikling
 • Byggepladsen
 • Uddannelse og Rekruttering
 • Arbejdsmiljø
 • Sikkerhed
 • 2023-11-28
 • Ny forskningsrapport fra Aalborg Universitet viser, at migrantarbejdere udsættes for rystende dårlige arbejdsforhold i byggebranchen. I både Fagbevægelsens Hovedorganisation, BAT-kartellet og 3F ønsker man akut handling.

  Flemming-grønsundFlemming Grønsund, næstforman i Fagbevægelsens Hovedorganisation

  I fagbevægelsen har man længe kendt til problemer med social dumping i Danmark, ikke mindst i byggebranchen, fortæller næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Flemming Grønsund, men han er rystet over, hvor slemt det står til.

  Aalborg Universitet har på vegne af 3F netop offentliggjort en forskningsrapport af migrantarbejderes arbejdsmiljø i byggebranchen, og rapporten er med mere end 80 interviews og 200 sider uden sidestykke inden for både dansk og europæisk forskning på området.

  - I fagbevægelsen har vi længe kendt til problemerne med social dumping i Danmark, ikke mindst i byggebranchen. Rapporten er derfor ikke overraskende, men jeg er ærligt talt rystet over, hvor slemt det står til.

  Vi har udenlandske kolleger på det danske arbejdsmarked som udsættes for løndumping, farligt arbejdsmiljø, kritisable boligforhold og trusler om fyringer og vold. Når rapporten bruger ordet ’menneskehandel’ om forhold i Danmark, er det helt klart, at der er brug for akut handling. Det er ikke et arbejdsmarked, vi på nogen måder kan være bekendt, siger Flemming Grønsund i en pressemeddelelse.

  Utilgiveligt at det foregår her i Danmark

  Også hos BAT-Kartellet og 3F er man oprørte over forholdene og vil overbringe rapportens resultater til regeringen og fremføre nogle af de løsningsforslag, som præsenteres i rapporten.

  Formand for BAT’s udvalg for udenlandsk arbejdskraft og næstformand i 3F’s byggegruppe, Palle Bisgaard siger:

  - Rapporten tegner et tydeligt billede af, at der er arbejdsgivere i den danske byggebranche, der er helt uden skrupler. De tager alle midler i brug for at udnytte dem, der er allermest udsatte. Problemerne rangerer lige fra manglende lønudbetaling, over brud på arbejdsmiljøloven og helt op til trusler om vold og decideret menneskehandel. Hvis vi skal det her til livs, kræver det et langvarigt, tæt samarbejde mellem politi, myndigheder, fagbevægelse og arbejdsgivere. Det er utilgiveligt, at det foregår i Danmark.

  -  Vi har helt konkrete værktøjer, der kan bekæmpe problemerne. Vi skal have begrænset underentreprenørkæderne til ét led, indført kædeansvar overalt i Danmark, lavet en obligatorisk ID-kortordning, sørget for blandede sjak med udenlandske og danske arbejdere, blackliste de værste arbejdsgivere og meget mere. Nogle tiltag kræver politisk handling og andre kræver, at arbejdsgiverne accepterer tingenes tilstand og medvirker til at målrette den danske model til at sikre lige konkurrence. Vi kan simpelthen ikke acceptere, at man fortsat ignorerer problemerne, siger Palle Bisgaard.

  Fra BAT-Kartellet udtaler Tonny Olsen, der er formand for BAT-Kartellets Arbejdsmiljøudvalg og forbundsformand i Malerforbundet:

  - Vi ser også, at de migrantarbejdere trues til at tie stille, når deres forfærdelige forhold resulterer i ulykker. Rapporten skønner, at kun i hvert femte tilfælde anmelder arbejdsgiveren migrantarbejderes arbejdsulykker. Hvis migrantarbejderne går til myndighederne, risikerer de at blive fyret og kørt til deres hjemlande. Det er under al kritik.

   

  Arbejdsulykker, vold og fyringer

  Ifølge rapporten er migrantarbejdere langt oftere udsat for arbejdsulykker end deres danske kollegaer, og kun hver femte arbejdsulykke anmeldes. Migrantarbejdere udgør ca. 12-13 %  af de beskæftigede i byggebranchen, men 37 % af dødsulykkerne fra 2016-2022 ramte migrantarbejdere.

  - Det kan og skal vi gøre bedre. Arbejdsgiverne har det retlige ansvar for et sikkert og sundt arbejdsmiljø – også for migrantarbejdere. Det ansvar skal de løfte. Det gælder også effektiv forebyggelse af arbejdsulykker, ligesom enhver arbejdsulykke selvfølgelig skal registreres, så vi har det fulde overblik over ulykker på det danske arbejdsmarked, siger Flemming Grønsund, Fagbevægelsens Hovedorganisation.

  Rapporten understreger også, at mange migrantarbejdere oplever trusler om vold og fyringer.

  - Migrantarbejdere er her i sagens natur på et sårbart grundlag. Deres opholds- og arbejdstilladelse er dybt afhængigt af deres konkrete ansættelse, og det skaber en frygt hos mange for at ytre sig om de urimelige vilkår. Det er både synd for den enkelte migrantarbejder, at man skal finde sig i at leve under trusler og frygt, og samtidigt er det også farligt for vores arbejdsmarked generelt. For vi kan og skal ikke acceptere, at de tilstande er normen på visse dele af arbejdsmarkedet, siger Flemming Grønsund.

   

  Anbefalede artikler