<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image
Annonce

Juridisk bistand til byggeri og anlæg i Grønland

 • Nordatlantisk Byggeri
 • Byggeriets udvikling
 • Den effektive byggeproces
 • 2022-05-02
 • Tekst af John Bo Northroup
 • De særlige grønlandske forhold spiller en stor rolle ved realisering af bygge- og anlægsprojekter. Høj juridisk faglig ekspertise kombineret med et indgående kendskab til de lokale forhold gør en stor forskel i alle byggeriets faser og er nøglen til at sikre de bedste løsninger.

  1


  Grønland er i vækst og byder på mange interessante opgaver inden for byggeri, anlæg og infrastruktur, hvor aktivitetsniveauet de seneste år har været meget højt, særligt inden for boligbyggerier. Det forventes at fortsætte – ikke mindst under hensyn til opførelse af de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat, som forventes at kaste yderligere aktivitetsniveau af sig inden for flere sektorer. Det giver nogle spændende muligheder. Grønland byder dog også på anderledes rammebetingelser.

  Opgaver i Grønland udføres under krævende forhold med bl.a. arktiske vejrforhold, store afstande og mangel på lokal arbejdskraft, og det er en forudsætning for succes at have det nødvendige kendskab til de særlige grønlandske forhold. Det giver udfordringer – både kommercielt, juridisk og praktisk, som kræver lokal indsigt og erfaring.

   

  Nuna Advokater, som har base i Nuuk, har gennem mange år rådgivet både bygherrer og entreprenører om byggeprojekter i Grønland og har oparbejdet stor erfaring på området. Rådgivningen på bygherresiden har omfattet både private og offentlige bygherrer, bl.a.  vedrørende opførelse af institutions- og skolebyggerier.

  På entreprenørsiden har rådgivningen navnlig vedrørt tvister. Advokatfirmaet har også gennem en årrække haft et tæt samarbejde med Horten Advokatpartnerselskab, som har kontorer i København og Århus, og som er højt specialiseret inden for en række juridiske områder, herunder på entrepriseområdet.  

   

  Sammen har Nuna Advokater og Horten ydet rådgivning til en række større bygge- og anlægsprojekter i Grønland, hvor kunderne har haft stor fordel af at kunne trække på en unik kombination af høj faglig ekspertise og indgående lokalt kendskab, samt ikke mindst lokal forankring.  Dette samarbejde har skabt et stærkt team med solide faglige kompetencer, som er en god sparringspartner i alle henseender for kunderne.

   

  - Vi kan bidrage med stor kapacitet, sparring og løsninger på problemstillinger, så kunderne stilles bedst muligt, siger partner i Nuna Advokater, advokat Charlotte Pedersen.

   

  Netop kombinationen af juridisk faglig ekspertise og erfaring med de særlige grønlandske forhold gør en stor forskel i alle faser.

   

  - Det betyder, at vi kan bistå ved tilrettelæggelse af  udbud, kontrahering, problemstillinger gennem byggeriet og ved tvister, supplerer partner i Horten, advokat Lars Gregersen. Han har gennem mange år bistået ved løsning af tvister i Grønland.

   

  - Særligt de barske arktiske vejrforhold med vind og sne eller forsinkelse på transport af byggematerialer kan være en stor udfordring, fortæller advokat Lars Gregersen.

   

  Desuden er der aktuelt en række udfordringer i kølvandet på Covid-pandemien. Flaskehalse i de globale forsyningskæder har som så mange andre steder afstedkommet voldsomme prisstigninger og materialeknaphed. Også transporten er blevet væsentligt fordyret, og det betyder navnlig noget på grund af de store afstande.

   

   

   

  2

  Forsinkelser kan skabe uenigheder mellem bygherre og entreprenør

  - Generelt vil vi gerne spille en rolle i forsøget på at forebygge konflikter, før de udvikler sig til tvister. Det er derfor vigtigt, at vi inddrages tidligt i byggeprocessen og tages med på råd helt fra opstarten af projektet, lyder det det samstemmende fra advokaterne.

   

  Det betyder, at der er ekstra god grund til at alliere sig med sagkundskaben, når man arbejder med bygge- og anlægsprojekter i Grønland. Rent juridisk skal man bl.a. være opmærksom på, at der i Grønland opereres med ”AP95”, som er grønlandske standardvilkår baseret på AB92. Man har således endnu ikke moderniseret vilkårene, så de flugter med de nye vilkår i AB18 eller andre internationale standardvilkår. Det gør en stor forskel.

   

  Juridisk ejer man heller ikke en grund eller et byggefelt, som man kender det fra Danmark. Alle arealer tilhører det offentlige. Men man kan efter ansøgning få en arealtildeling med henblik på opførelse og ejerskab af bygninger. Når det gælder de fysiske forhold, så skal der ofte sprænges klippestykker for at kunne lægge fundament.

   

  En anden praktisk og juridisk lokal udfordring er tilvejebringelse af arbejdskraft. Der er i Grønland lovmæssig regulering af tilgang af arbejdskraft til Grønland. Grønland er desuden ikke medlem af EU, hvorfor der i videre omfang skal indhentes opholds- og arbejdstilladelser.  

   

  Der er gode muligheder, også for danske virksomheder, for at byde på opgaver i Grønland, men man skal i alle henseender være opmærksom på de særlige grønlandske forhold.

   

   

   

  Om Nuna Advokater

  Nuna Advokater blev etableret i Nuuk i 1967 og er Grønlands største advokatfirma. Nuna beskæftiger 15 medarbejdere, heraf 8 jurister, og rådgiver om alle retsområder. Nuna har unik indsigt i de særlige grønlandske forhold og har bl.a. stor erfaring på entrepriseområdet med håndtering af byggeprojekter i Grønland, og hvad det indebærer - juridisk, logistisk og menneskeligt.

   

   

  Om Horten

  Horten er en full-service advokatvirksomhed med over 65 års erfaring og 350 medarbejdere. Advokatfirmaets ejendoms- og entrepriseteam er blandt landets største og mest specialiserede inden for entrepriseret. Ekspertisen omfatter bl.a. udbudsret, kontraktkoncipering, offentlig-private partnerskaber og tvistløsning. I den forbindelse har Horten i en årrække været involveret i mange større projekter i Grønland.

   

  Anbefalede artikler