<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
makita-top

Innovation inden for værktøj: Vibrationer bekæmpes med vibrationer

 • TIL HÅNDVÆRKEREN
 • Værktøj
 • Arbejdsmiljø
 • 2024-06-03
 • | Af Frank Ulstrup

  Der tales ikke så meget om risikoen for ”hvide fingre” længere, og det har sin grund. Værktøjsproducenterne har fundet løsningen: Vibrationer skal bekæmpes med vibrationer.

  Der var engang for ikke så mange år siden, hvor man helst ikke skulle stå med en nedbrydningshammer eller andre maskiner, der vibrerede voldsomt, i mere end 10 – 15 minutter ad gangen.

  Årsagen var, at vibrationerne forplantede sig i hænder og arme og på sigt gav skader som f.eks. ”hvide fingre”. Alt for mange ældre håndværkere kan skrive under på, at det ikke er nogen sjov tilstand.

  Spoler vi frem til i dag, er det blevet en hel del lettere at tage vare på sit helbred – uden konstant at skulle holde pause.

  Det skyldes, at ingeniørerne hos de store værktøjsproducenter for fem – otte år siden udviklede et genialt system, der i store træk halverede de skadelige vibrationer, som ikke bare nedbrydningshamre men også bore/mejselhamre og bajonetsave udsender.


  Egentlig to systemer

  Hos Makita kalder man f.eks. systemet for Anti Vibration Technology - for nemheds skyld forkortet til AVT.

  Produktchef Jørn Peter Jensen forklarer, at der egentlig er tale om to systemer:

  - Det første er ret ligetil og består i et antal fjedre og gummiophæng, der isolerer håndtag og greb fra selve maskinkroppen. Dermed optages og neutraliseres vibrationerne, før de rammer den del af maskinen, som brugeren har kontakt med. Det er et gammelt system, som dog er blevet forbedret og forfinet gennem årene.

  Det andet system er lidt mere komplekst, og for at forstå det, er det nødvendigt at kende lidt til de slag-afgivende værktøjers opbygning, siger Jørn Peter Jensen.

  Han forklarer, at maskinernes motor driver et krumtap-monteret stempel, som derved bevæger sig frem og tilbage i en cylinder. Foran stemplet i samme cylinder findes også en slagbolt, der ligeledes kan bevæge sig frem og tilbage.

  Det betyder, at stemplet under dets fremadgående bevægelse komprimerer luften foran sig, som så igen skyder slagbolten fremad. Denne rammer herefter mejslen eller boret og leverer den eksplosive kraft – som altså også fører til voldsomme vibrationer.

  Kraft ophæver kraft

  Og det er her, den egentlige genistreg kommer ind i billedet:

  - Det er stemplets, slagboltens og mejslens bevægelse fremad, der skaber vibrationen eller ubalancen, om du vil. Det smarte er, at man faktisk kan neutralisere den kraft, ved at sende en tilsvarende kraft i den modsatte retning. Dermed ophæver kræfterne hinanden, og maskinen er atter i balance, siger Jørn Peter Jensen og tilføjer, at det faktisk også er den måde, man jordskælvssikrer højhuse på.

  Mere effektivt og mere sikkert

  Helt lavpraktisk fungerer systemet ved, at man indbygger en kontravægt, der kan være udformet som endnu et stempel:

  - Kontravægten kører også frem og tilbage, men i modsat takt af hovedstempel og slagbolt mv. Så når hovedstempel, slagbolt og mejsel drøner nedad, så bevæger kontravægten sig opad. Og dermed forsvinder hovedparten af vibrationerne altså næsten på magisk vis, smiler produktchefen og peger på, at teknikken har ændret arbejdsrutinerne radikalt:

  - Fra at man i gamle dage måtte gå med en nedbrydningshammer i et kvarter, kan man nu arbejde flere timer med den, uden at være i risikozonen. Det er for os at se et kæmpe fremskridt – og ikke bare i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed, men også med hensyn til den effektive arbejdsproces, lyder det fra Jørn Peter Jensen.

  Produktchef Jørn Peter Jensen fra Makita forklarer her principperne i deres serie af nedbrydningshammere, hvor en kontravægt, der bevæger sig modsat slaget, og det er virkelig med til at fjerne vibrationer og forbedre arbejdsmiljøet:
  Fra Branchevejledning om støj og hånd/arm vibrationer:

  - De første tegn på skadelig påvirkning af hånd/arm er typisk snurrende eller følelsesløse fingre. Efter længere tids belastning er der risiko for at få såkaldte "hvide fingre". Hvide fingre viser sig i anfald, når det er koldt, som hvide, kolde og følelsesløse fingre. Anfald kan også opstå ved berøring af f.eks. koldt værktøj.

  - Ved en daglig vibrationsbelastning på 5 m/s² vil 10 pct. få "hvide fingre" i løbet af ca. seks år. Ved 3 m/s² vil 10 pct. få "hvide fingre" i løbet af ca. ti år. Risikoen for at få "hvide fingre" regnes for meget ringe ved en vibrationsbelastning på under 1 m/s².
  Anbefalede artikler