<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
FBA-hel figur_1920

Hvad er årsagerne til det stigende antal konkurser i byggeriet?

 • Byggeriets udvikling
 • Den effektive byggeproces
 • 2023-04-24
 • | Indlæg af revisor og seniorpartner hos BDO, Frank Barrit

  At byggeriet er præget af en tiltagende økonomisk usikkerhed, bliver bekræftet af rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO’s årlige temperaturmåling af dansk erhvervsliv. Revisor og seniorpartner Frank Barrit fremhæver, at usikkerheden øger risikoen for tab på igangværende arbejder og tilgodehavender, og derfor er der grund til at være ekstra varsom med kreditgivning.

  Den aktuelle økonomiske situation hos virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen er en god indikator for, hvordan udviklingen i den fremtidige samfundsøkonomi bliver.

   

  Men hvordan står det så til?

   

  Vi har det seneste års tid set en række konkurser hos nogle af de større aktører i bygge- og anlægsbranchen. Når større virksomheder lukker og slukker medfører det næsten altid, at en række mindre virksomheder kommer i problemer i kraft af deres rolle som underleverandører til de større projekter.

   

  Samfundsøkonomisk er det af den grund mere kritisk, når de store virksomheder går konkurs. Derfor er der ingen tvivl om, at der må ses med stor alvor på den aktuelle udvikling.

   

  At branchen er præget af en tiltagende økonomisk usikkerhed, bliver bekræftet af rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO’s årlige temperaturmåling af dansk erhvervsliv.

   

  Undersøgelsen, der er en rundspørge hos BDO’s erhvervskunder, lå færdig i slutningen af marts. Den viser, at bygge- og anlægsbranchen er den økonomisk mindst optimistiske branche i dansk erhvervsliv. Det er således hele 44 % af virksomhederne i branchen, som forventer, at deres omsætning vil falde i 2023 i forhold til 2022. Gennemsnittet for de ni branchegrupper i undersøgelsen ligger på 33 %.

   

  Hvad er årsagerne til det stigende antal konkurser?

  Med vores dybe kendskab til branchen ser vi flere interne årsager til stigningen i konkursramte virksomheder:

   

  • For mange virksomheder vurderer ikke potentielle risici, inden de indgår kontrakter på større projekter. Alt for ofte undervurderer og underprioriterer virksomhederne denne del. Større projekter indebærer typisk en høj risiko, og i mange tilfælde står risikoen ikke mål med muligheden for gevinst på projektet.

  • For mange virksomheder mangler styring af projekterne. På større sager er det helt afgørende, at man hele tiden har fokus på fremdrift og løbende kvalitetssikring af det udførte arbejde. Vi ser meget ofte, at virksomheder tager for let på den opgave. Der er ofte en meget marginal indtjening på disse sager og manglende styring af en sag kan hurtigt medføre, at sagen bliver underskudsgivende.

  • For mange virksomheder lærer ikke af deres afsluttede sager. Det er vigtigt, at virksomheder på især de større sager efterkalkulerer, og at afvigelser i forhold til tilbuddet bliver årsagsforklaret. Den viden skal virksomhederne bruge i fremtiden til at vurdere, hvilke opgavetyper og kundetyper, man skal fokusere på.

   

   

  Udover de nævnte interne forhold i virksomheden er der en række eksterne faktorer, som også har medvirket til stigningen i konkurser:

  • Prisstigninger på materialer – som dog er dalet en smule igen - har medført, at en del virksomheder er blevet ”fanget” af tilbud, som har været afgivet, inden prisstigningerne indtrådte.

  • Rentestigningerne, inflation og den generelle usikkerhed i samfundet har medført, at især boligbyggeriet er hårdt ramt. Det betyder en markant nedgang i nye boligprojekter, og vi har også set, at projekter er udskudt.

  • Bankerne er blevet mere restriktive med kreditgivning til virksomheder i byggebranchen. Det betyder, at det kan være svært at udvide de eksisterende lånerammer i banken.

   

  Det kan du gøre for at polstre din virksomhed

  Alt i alt ser vi en branche, der er udfordret, og vi vil med al sandsynlighed se en fortsat stigning i antallet af konkurser. Vores råd er stadig, at virksomhederne holder fokus på kernekompetencerne og holder sig til opgaver, som man har størst indtjening på og har kapacitet til.

  Usikkerheden i branchen øger risikoen for tab på igangværende arbejder og tilgodehavender. Det gælder også, selvom man ikke har direkte tilgodehavender hos de hårdest ramte virksomheder. Tabene vil sprede sig som ringe i vandet.

   

  Derfor er der grund til at være ekstra varsom med kreditgivning og have fokus på:

   

  • Hurtig aconto fakturering/slutfakturering
  • Effektiv debitorrykning
  • At overveje forudbetaling/sikkerhedsstillelser.

   

  Der er stadig masser af muligheder i branchen. Det gælder blot om at være påpasselig og kende sin virksomhed og sine kompetencer. Med et dybere kendskab til virksomhedens styrker og svagheder bliver det muligt at lægge en strategi for, hvilke kunder/opgaver I skal jagte, og hvilke I måske skal bevæge jer helt væk fra.


  Info om BDO’s erhvervsundersøgelse

  Undersøgelsen bygger på omfattende data hentet blandt BDO’s kunder. De kvantitative data stammer fra 1.192 spørgeskemabesvarelser fra virksomheder i dansk erhvervsliv. Dermed giver undersøgelsen et af de mest detaljerede, velunderbyggede og aktuelle billede af, hvordan de danske virksomheder har det netop nu.

  Anbefalede artikler