<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Husk brandsikkerheden

 • IT og ny teknologi
 • Sikring og Adgangskontrol
 • Renovering
 • 2018-02-20
 • Ved årsskiftet trådte Danmarks nye bygningsreglement i kraft – et bygningsreglement, der indvarsler en stor forandring i den måde, man projekterer brandsikkerhed i byggeri. Fremover er det nemlig ikke kommunen, der skal godkende brandsikkerheden i et byggeri, men særligt certificerede rådgivere med stor specialviden på området.

  Indlæg af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i Sikkerhedsbranchen

   

  Jeg vil gerne indrømme, at jeg og resten af SikkerhedsBranchen har været skeptiske overfor ændringer i byggesagsbehandlingen på brandområdet. Vi frygtede at de ville lede til et lavere brandsikkerhedsniveau og flere store brande, sådan som det skete i for eksempel Sverige, da de ændrede deres regler for brandsikkerhed i byggeriet. Men nu hvor stadig flere detaljer falder på plads og vi kan se at den nye ordning hviler på stor faglighed og seriøsitet, er jeg langt roligere og måske ligefrem optimistisk.

   

  Fokus på forebyggelse

  Det nye bygningsreglement indeholder færre detaljerede regler og stiller i stedet krav til det overordnede sikkerhedsniveau, men giver mere valgfrihed og større bevægelsesrum til at nå niveauet. Det giver et stort potentiale for kreative løsninger, der matcher den store opfindsomhed indenfor moderne byggeri. En ting er dog ikke ændret, men i stedet slået fast med syvtommerssøm: Ansvaret for at reglerne for byggeri er overholdt ligger hos bygherren. Særligt på brandområdet rusker det forhåbentlig op i nogle af dem, der har ladet brandsikkerheden stå til og troet at brandsikkerhed er noget, ”andre klarer,” og at brand ”ikke sker for mig.” Brand er dyrt, besværligt og potentielt fatalt, og uheldet kan være ude alle steder. Det eneste gode ved brand er faktisk, at det kan forebygges – og den forebyggelse starter allerede når du bygger.

     Bygningsreglementet fokuserer på at sikre liv og redningsberedskabets slukningsmuligheder, men som erhvervsdrivende kan man sjældent nøjes med det. Derfor er det op til bygherre at sikre, at også sikring af værdier er tænkt ind. For hvis du tror brandsikring er dyrt, så skulle du prøve en rigtig brand. Der udbetales hvert år flere milliarder kroner i brandskadeerstatninger til erhvervslivet, og gennemsnitligt bliver det til mere end en kvart million kroner for hver brandskade. Dertil kommer driftstab og andre økonomiske og menneskelige omkostninger, og nogle virksomheder genvinder aldrig deres markedsandele. Kunderne finder simpelthen andre leverandører mens de venter, og så kan det være svært at få dem til at skifte igen. Hver fjerde brændte virksomhed må helt opgive at åbne igen, mens andre virksomheder lukker indenfor en kort årrække efter branden.

   

   

  Teknologien på brandområdet er kommet langt

  Der er altså store konsekvenser ved en brand, og den bedste løsning er naturligvis at forhindre brandene i at opstå – eller at stoppe dem mens de er ganske små. Det kan man gøre på mange måder, for udbuddet af slukningssystemer, detektering og passiv brandsikring, der er bygget ind i vægge, døre og andre bygningsdele, er større end nogensinde. Hvad din virksomhed har brug for og hvordan det skal kombineres afhænger helt af bygningen og hvad den skal bruges til, og der er helt sikkert en løsning til hvert et byggeri. Teknologien på brandområdet er nemlig kommet så langt, at det meste er muligt – også uden at gå på kompromis med æstetikken. Selv i DR’s store koncertsal har man fundet en løsning, så branddetektorerne i det høje loft stadig virker optimalt, og også de store glaspartier, som arkitekter lige nu tegner ind i stort set alle bygninger, kan brandsikres, for eksempel ved hjælp af brandbeskyttende glas.  Mine råd til er derfor, at du tager ansvar for brandsikringen i din virksomhed og tænker den ind som en integreret del af det endelige byggeri. Sørg derudover for at bruge en professionel, certificeret leverandør, og husk endelig, at brandsikringen skal vedligeholdes i hele bygningens levetid – det er ikke bare et krav fra bygningsreglementet, men også sund fornuft. Hvis du følger disse råd kan din brandsikring blive en velintegreret del af byggeriet og måske en dag være den faktor, der redder virksomheden fra en dyr og ødelæggende brand.

   
  Anbefalede artikler