<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Byg-Erfa: Husk at brandsikre og lydisolere, når ældre etageadskillelser renoveres

 • Materialer og Løsninger
 • Gulve, Vægge og Lofter
 • 2023-07-11
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Når ældre etageejendomme renoveres, bliver det gamle lerlag mellem etagerne tit fjernet og erstattet med mere moderne produkter. I den proces kan det være let at glemme, at lerlagene også havde både en brandhæmmende og en lydisolerende funktion. Brandsikring og lydisolering mellem etager er funktioner, der er vigtige og enkle at bevare i det renoverede byggeri, udtaler Susanne Pouline Svendsen, direktør i Fonden BYG-ERFA.

  I ældre etageejendomme, bygget i årene 1796 til 1950, er etageadskillelserne ofte udført som et træbjælkelag med lerindskud. Ud over at adskille etagerne fungerer lerlaget også som brandhæmmende og lydisolerende lag mellem lejlighederne samt loft- og kælderrum, men ved renovering og ombygning af de ældre ejendomme ses der desværre mange uhensigtsmæssige indgreb og ændringer af den klassiske etageadskillelse.

   

  Eksempelvis er indskudsmaterialet fjernet, der er monteret altaner i bjælkelaget, installationerne er ført gennem etageadskillelsen og der er foretaget udsparinger i bjælkelaget.

   

  I nogle tilfælde har indgrebene medført, at etageadskillelsens brandmodstandsevne og lydisolerende evne er forringet – og netop de to funktioner er vigtige at bibeholde i det renoverede byggeri, forklarer Susanne Pouline Svendsen, direktør i Fonden BYG-ERFA. Det er fondens formål e at indsamle, bearbejde og formidle byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis og forskning for at udgive valideret viden, byggebranchen kan benytte som rettesnor for god byggeskik og -praksis.

   

  - Renovering af etageadskillelser kan med tiden blive nødvendigt, og da er det afgørende at prioritere de funktioner, som ler- og træbjælkelaget tidligere også havde som brandhæmmende og lydisolerende lag.  Det er vigtigt for BYG-ERFA at formidle hvordan, ændringer i træetageadskillelser kan udføres, så de stadig overholder krav til brandsikring og lydisolering. Derfor har BYG-ERFA fået udarbejdet erfaringsbladet ‘Brandsikring og lydisolering af træetageadskillelser – ombygning og renovering’, der er forfattet af en ekstern ekspert og kvalitetssikret af vores eksterne teknikergruppe.  

   

   

  Ændringer i konstruktionen og nye lydkrav

  Ændrer renoveringen ved den grundlæggende konstruktion, f.eks. hvis der fjernes nogle lag i etageadskillelsen, er det nødvendigt at udskifte de fjernede lag med materialer, der har tilsvarende brandmodstandsevne og som samtidig fastholder eller forøger lydisoleringsevnen.

   

  Ældre etageadskillelser overholder ikke de nugældende lydkrav, og derfor vil en udskiftning af elementer i bygningsdele indebære, at de lydmæssige egenskaber ikke må forringes, men bør opgraderes. Det er derfor også vigtigt, at samlinger mellem nye og eksisterende bygningsdele udføres lydtætte, understreger Susanne Pouline Svendsen.

   

  - Når bygningers anvendelse ændres fra f.eks. kontorer til boliger, skal de lydmæssige egenskaber også opgraderes til at opfylde nugældende krav. Krav som myndighederne kun ved særlige forhold dispenserer fra. Indgreb i indskudslaget giver ikke alene mulighed for at forbedre de lydmæssige egenskaber for en træetageadskillelse, og derfor er det også nødvendigt at vælge materialer, der fastholder eksisterende brand- og lydtekniske egenskaber.

   


  Figur 1. Oversigt over mulige placeringer af lydteknisk forbedring på etageadskillelse – over, under og nedhængt.

   


  Figur 2. Gipskartonplader monteret på indskudsbrædder.

   

  Hvis formålet med ændringen eller renoveringen er at forbedre etageadskillelsens brand- og lydmæssige egenskaber, er det enkleste at arbejde med en ny gulvopbygning eller en ny loftløsning. På den måde undgås det, at indskudslaget i etageadskillelsen ændres. Det forudsætter dog, at indskudslaget er intakt (se figur 1).

  Læs også:

  Stort potentiale i akustikplader af lerjord og ålegræs

  Læs hele erfaringsbladet

  Denne artikel tager udgangspunkt i erfaringsbladet ‘Brandsikring og lydisolering af træetageadskillelser - ombygning og renovering’.

  Der kan du bl.a. læse mere om:

   

  • Krav til brandsikring og lydisolering
  • Oprindelig konstruktionsopbygning
  • Nye lydkrav og nye lydisolerende lofter
  • Lydisolerende gulv, overgulv og lofter
  • Altanmontage
  • Rørgennemføring – stål- og plastrør
  • Brandsektionsadskillelse
  • Udsparing
  • Vedligeholdelse

   

  Om BYG-ERFA

  BYG-ERFAs erfaringsblade er en del af "alment teknisk fælleseje". De er forfattet af eksterne fageksperter og derefter kvalitetssikret og valideret af BYG-ERFAs Teknikergruppe, bestående af ni eksterne eksperter fra byggeriets forskning og praksis.

   

  BYG-ERFA har siden 1977 virket efter retningslinjer udstukket af: Molio, Byggeskadefonden, BVB Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension, Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut.

   

  Anbefalede artikler