<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Gulvbranchen: Bygherrer glemmer ofte kvalitetstjek på vådrum

 • Gulve, Vægge og Lofter
 • Materialer og Løsninger
 • 2019-03-19
 • | Af Tim Panduro

  En ny kampagne skal øge fokus på Gulvbranchens Vådrumskontrol, der siden 1979 har sikret ensartethed i og kvalitetskontrol med vådrum i nybyggerier og renoveringer.

  Bygherrer, entreprenører og andre projektansvarlige på landets planlagte eller igangværende byggerier modtager i disse måneder en påmindelse i postkassen.

  Den kommer fra Gulvbranchen, der er en brancheforening under Dansk Byggeri, og skal minde om, at det kan være en god ide både kvalitetsmæssigt og økonomisk at benytte sig af certificeret arbejdskraft, når der skal laves vådrum i boliger, på institutioner eller i andre byggerier.

  Gulvbranchens Vådrumskontrol – GVK – har eksisteret siden 1979, hvor man i branchen blev enige om retningslinjer for blandt andet uddannelse i svejsning, materialevalg og intern og ekstern kontrol. Ordningen blev indført i slutningen af et årti, der havde budt på adskillige eksempler på byggeri udført i al hast med ringe håndværk og endnu ringere materialer. Ordningen blev en bragende succes – og det er paradoksalt nok årsagen til, at der i dag er brug for ekstra kræfter for at overbevise byggeansvarlige om, at de stadig skal bruge certificeret arbejdskraft, fortæller Anders Hjorth Jensen, der er branchechef for Gulvbranchen.

   

  Læs også interview med: Torben Hessing-Olsen, konsulent hos  Dansk Byggeri - GVK har sine klare fordele


  Sejret sig ihjel
  - Ordningen har desværre sejret sig selv lidt ihjel gennem årene. Mange bygherrer kigger ikke længere efter certificerede håndværkere, fordi der generelt ikke er så mange problemer. Procedurerne og produkterne er ganske simpelt blevet forbedret så meget, siden GVK blev indført, at bygherrer ofte overser risikoen ved ikke at bruge kvalificeret arbejdskraft, siger Anders Hjorth Jensen.

  - Men det er nødvendigt, at der fortsat er fokus på at bruge certificeret arbejdskraft, der er uddannede til at lave vådrum på en forsvarlig måde og med de rigtige materialer. Ellers kan vi frygte at komme tilbage til tidligere tiders unoder, hvor for mange uden de rette kvalifikationer udførte vådrumsarbejde. Der skal blot en utæthed på størrelse med et knappehulsstik til for at give siveskader, som kan udvikle sig til store fugtskader i løbet af nogle år, siger han, og understreger, at det ikke er et generelt angreb på gulvlæggere, der ikke er medlem af ordningen.

  - Der bliver udført udmærket arbejde af ikke-certificerede, men bygherren kan aldrig være sikker, når der ikke er de faste rammer for kvalitetskontrol, som GVK giver.

   

  Læs også: Isolér med den halve tykkelse


  Et langt træk
  De direkte henvendelser til entreprenører og andre byggeansvarlige bliver ikke enkeltstående. Gulvbranchen vil følge op med nye henvendelser for at skabe opmærksomhed om fordelene ved at bruge certificeret arbejdskraft – og ulemperne ved ikke at gøre det.

  - Det er ganske simpelt vigtigt at bruge håndværkere, der bruger et organiseret kvalitetssikringssystem. Samtidig er det naturligvis ærgerligt for vore medlemmer, at de bruger meget tid på at registrere og uddanne sig, hvis ikke de belønnes med opgaver i den anden ende, siger Anders Hjorth Jensen, der ser kampagnen som starten på en langsigtet indsats.

  - Det er et langt sejt træk, hvor vi skal have skabt en holdningsændring hos bygherrer og entreprenører, siger han.

   

  FAKTA:

  Gulvbranchens Vådrumskontrol
  Gulvbranchens Vådrumskontrol er en certificeringsordning for virksomheder, der udfører vådrum med vinylbelægning eller andre MK-godkendte banevarer. Statens Byggeforskningsinstitut anbefaler, at alt vådrumsarbejde med vinyl bliver udført af gulventreprenører, der er tilknyttet en anerkendt ekstern kontrolordning som for eksempel Gulvbranchens Vådrumskontrol. For at blive optaget i ordningen, skal virksomheder blandt andet udpege en vådrumsansvarlig, der skal igennem et obligatorisk kursus, ligesom alle medarbejdere skal gennemgå svejsekursus. Virksomheden skal desuden have et kvalitetskontrolsystem og registrere udført arbejde.

   

  Anbefalede artikler