<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Torben_H_Olsen_700x400

Dansk Byggeri: ”GVK-ordningen har sine klare fordele”

 • Gulve, Vægge og Lofter
 • Materialer og Løsninger
 • VVS
 • 2015-11-11

  Risikovillighed og vådrum er to størrelser, der ikke passer godt sammen. Alligevel oplever man hos Dansk Byggeri stadig en nedprioritering af vådrummet blandt byggeriets parter.

   

  GVK-ordningen (gulvbranchens vådrumskontrol) er en frivillig certificeringsordning for de parter, som arbejder med ilægning af vinylgulv i vådrum. Formålet er at luge ud i fejl og dårligt håndværk ved vinylgulve i vådrum. Ordningen har ca. 50 medlemmer, hvilket svarer til mindre end 10 % af det samlede antal entreprenører inden for området, og det lave tal undrer Dansk Byggeri.

   

  Ifølge Dansk Byggeri er det en god ide for både beboer og bygherre at orientere sig i forhold til GVK-ordningen, når de skal finde en samarbejdspartner til vådrum, for som Torben Hessing-Olsen, konsulent hos Dansk Byggeri, siger, ”så indeholder ordningen de håndværkere og entreprenører, hvis arbejde godt kan tåle at blive kigget efter i sømmene”:

   

  - Bygningsreglementet kræver entydigt at vådrum er vandtætte, og SBi fremhæver i den nye vådrumsanvisning, at vådrum udført i PVC bør udføres under skærpet tilsyn af håndværkere med svejsecertifikat, samt at entreprenøren bør være tilsluttet en kontrolordning der jævnligt udtager stikprøve kontrol af det udførte arbejde. Den eneste certificering vi pt. har, er GVK. Ordningen sikrer bl.a. en faguddannet håndværker, egenkontrol, indberetninger af arbejdet samt uvildige kontrolfunktioner. Især ved svejsningerne af vinyl i vådrum sker der ofte fejl, for det er et teknisk krævende håndværk. De håndværkere, der arbejder under GVK-ordningen, får derfor ekstra kurser i svejsning, og de skal til reeksamen hvert tredje år for ikke at miste håndelaget.

   

  ”Tænk de tør lade være”

  Det kan undre Torben Hessing-Olsen, at bygherrerne tør undlade at bruge ordningen, men som han siger:

   

  - Nogle af dem er stadig ”risikovillige”, og vi hører tit fra vores medlemmer, at selvom bygherre i sit udbudsmateriale kræver at opgaven skal udføres at GVK-medlem, så vælger de alligevel et firma der ikke er medlem af noget som helst. Det er klart, at det koster noget for bygherre at anvende en GVK-certificeret entreprenør, men jeg undrer mig over, at de tør lade være, for det kan være en bekostelig affære, hvis skaden sker, når vådrummet taget i brug.

   

  Manglende politisk velvilje

  Torben Hessing-Olsen opfordrer især forsikringsbranchen til at stille højere krav til byggeriet, og især til vådrummene, så mængden af fugt- og rådskader minimeres, men en del af forklaringen kan være, at der mangler politisk velvilje:

   

  - Vi ville ønske, at GVK-ordningen blev skrevet ind i Bygningsreglementet som en autorisationsordning, men i og med at dårlig lagt vinyl i vådrummet ikke medfører akut personfare, rangerer det ikke højest blandt politikerne. Her vil eksempelvis elektriske installationer og kloakering blive prioriteret højere, da fejl kan have fatale konsekvenser. Vi slår derfor et slag for et ordentligt udført håndværk, og det får man ved GVK-ordningen. Her til vinter ruller vi en stor markedsføringskampagne ud, som opfordrer både private og bygherre til at bruge GVK-certificerede håndværkere og entreprenører, og så håber vi, at skaderne kan minimeres.

   
  Anbefalede artikler