<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Stort potentiale i akustikplader af lerjord og ålegræs

 • Materialer og Løsninger
 • Indeklima
 • 2023-06-05
 • | Indlæg af arkitekt MAA Amanda Andresen

  Det er afgørende, at fremtidens byggeri anvender gode byggematerialer, der bidrager til sunde indeklimaer, mener Arkitekt MAA Amanda Andresen, der har belyst mulighederne med lerjord og ålegræs som materiale.

  I forbindelse med et Forsknings- og Innovationsforløb på kandidatprogrammet Bosætning, Økologi og Tektonik på Arkitektskolen i København har jeg undersøgt lerjords potentiale i akustikregulering. Baggrunden for forløbet var at koble praksis, undervisning og forskning gennem eksperimentering og undersøgelse af innovative løsninger for aktuelle problemstillinger. Fokus for projektet var fremtidens økologiske byggematerialer.

   

  Lers bæredygtig egenskaber

  Projektet tog afsæt i et samarbejde med virksomheden Egen Vinding & Datter, der arbejder med bæredygtige byggemetoder- og materialer. Et byggemateriale som lerjord har mange kvaliteter i byggeriet med dets gode egenskaber for indeklimaet. Lerjorden kan optage og afgive fugt, lagre varme i rummet og virke lyddæmpende. Lerjord der stampes i stedet for at blive brændt, bruger 1/20 af den energi der bruges ved fremstilling af brændte mursten. Endvidere er ler et materiale, som vi har meget af her i Danmark, hvilket kan spare meget transport i byggeprocessen.

   

   

  Med inspiration fra Troldtekts akustikplader, har jeg arbejdet med en gentænkning af akustikpladen ved at anvende lerjord og ålegræs i stedet for cement og træ. Idéen er at udnytte lerjordens evne til at optage fugt og absorbere lyd i et tosidet pladeformat, der kan vendes alt efter, hvilken akustisk egenskab man ønsker. Herved tilstræbes det, at pladen ud over sine akustiske egenskaber også har en positiv indvirkning på indeklimaet. På den ene side har pladens overflade et meget levende udtryk i kraft af ålegræssets tekstur. På den anden side bliver pladen pudset med et fint, tyndt lag puds. Således arbejdes der med to typer absorption af lyd. Da lydbølger påvirkes af materialet, vil den siden af akustikpladen med ålegræsset eksponeret optage lyden i materiale og bremse den hvorimod den pudsede side i højere grad vil reflektere lyden.

   

  Fra spildmateriale til byggemateriale

  Undersøgelsen af akustikplader af lerjord og ålegræs er et forsøg på at udvikle en mere bæredygtig akustikplade bestående af materialer, der har en positiv indvirkning på indeklimaet. Ålegræsset findes frit tilgængeligt, og ligger i dag som et spildmateriale rundt langs kysterne. Ålegræs var tidligere et gængs byggemateriale, der i flere hundrede år er blevet brugt som tagbeklædning på blandt andet Læsø. På Læsø Museums Gård er den ældste del af tangtaget 350 år gammelt. Tangens isoleringsevne er 90 % af Rockwool hvilket også gør det til et interessant materiale inden for byggeri og indeklima.

   

  Efter en række undersøgelser af blanding med forskellige lertyper tilsat forskellige fibre (halm, kokos, hamp, træspåner) kom jeg frem til, at den hvide lerjord egnede sig bedst til undersøgelsen. Den hvide lerjord har en meget fin konsistens, der gør den let at arbejde med i mindre formater og den fungerede godt sammen med ålegræsset. I projektet arbejdede jeg med indfarvning af den hvide lerjord ved brug af tre pigmenter i jordfarverne: guldokker, rødokker og smaragdgrøn.

   

  Med undersøgelse kom jeg frem til, at lerjordens egenskaber har en positiv indvirkning på indeklimaet, og at der ligger et ligger et potentiale for en videre undersøgelse af brugen af lerjord og ålegræs i akustikplader og indeklima generelt. Det er afgørende, at fremtidens byggeri anvender gode byggematerialer der bidrager til sunde indeklimaer, og samtidig påtager sig ansvaret for en bæredygtig fremtid, hvor vi bygger med robuste materiale der kan genanvendes, så vi skaber en god og holdbar arkitektur til glæde for os og for fremtiden.

   

  Anbefalede artikler