<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
horsens-lift-artikel

Horsens Lift: Tilskud er godt - men gratis er bedre

 • Byggepladsen
 • Kraner, lifte og arbejdsplatforme
 • Byggepladsservice og Udlejning
 • Entreprenørmaskiner og Materiel
 • 2024-03-20
 • | Af Frank Ulstrup

  Mens Københavns Kommune nøler med tilskud til leje af store eldrevne entreprenørmaskiner, har Horsens Lift valgt en helt anden tilgang. Her får kunderne de store eldrevne krabater smidt i nakken helt uden at have bedt om det – og uden ekstra regning. En enkelt kunde er blevet sur, og derefter rigtig glad.

  horsens-lift


  Mennesker er vanedyr, der ofte foretrækker det kendte og trygge fremfor det nye og uprøvede. Og måske er det en tendens, der er endnu mere udbredt i byggeriet, fordi indsatsen her er større, end så mange andre steder.

  Af samme grund skal der nogle gange lidt ekstra til, for at få entreprenører og håndværksvirksomheder til at vælge store eldrevne saks- og bomlifte fremfor de traditionelle diseldrevne.

  Det er lige præcis sådan man tænker man hos Horsens Lift ApS:

  - Det var egentlig min hustrus ide, siger Esben Jensen, der sammen med fruen ejer og driver virksomheden.

  - Hun begyndte at sende batteridrevne saks- og bomlifte ud på byggepladserne – også selvom kunden faktisk forventede at få et diseldrevet maskineri.

  Han skynder sig at tilføje, at det lille trick selvfølgelig ikke koster kunden ekstra:

  - Kunden får selvfølgelig maskinen til samme pris, som han ville have betalt for en traditionel lift i samme størrelse. Vi gør det simpelthen for at åbne deres øjne for, at vi har et fuldt program på el og at de fungerer mindst lige så godt, som de traditionelle, lyder det.


  Sur – og god igen

  Med til historien hører også, at samtlige af de hundrede Zoomlion-lifte, som Horsens Lift selv har importeret, kan lades med 230V:

  - Vi kunne selvfølgelig ikke finde på at sende en maskine ud på en plads uden at være sikker på, at den kan lades op og gøre arbejdet mindst lige så godt som en traditionel, siger Esben Jensen.

  Trods det kræver det ikke meget fantasi at forestille sig, at en stresset byggeleder kan blive godt gal i skralden, når han får noget andet end det, han havde forventet sig.

  Men, det er kun sket en eneste gang, fortæller Esben Jensen:

  - Der var én, der blev rigtig sur og skældte ud. Han var bestemt ikke tilfreds med en el-lift, men indvilgede i at bruge den, eftersom den jo var ankommet. Det sjove er så, at han specifikt bad om at få en eldrevet lift, da han næste gang ringede og havde brug for at komme op i højden.


  El-lift langt ned i halsen

  Ifølge Esben Jensen var det særligt fraværet af larm og støj, der havde været udslagsgivende for kunden:

  - En traditionel lift gasser jo op, når den skal bestille noget, og det larmer. Og er der flere lifte eller andet maskineri på samme sted er resultatet, at mange bærer høreværn, hvilket ikke nødvendigvis er særligt godt for sikkerheden. Det var bl.a. det, kunden havde indset, siger Esben Jensen og anslår, at man omkring hundrede gange har lavet nummeret med at sende noget andet end det, kunden forventede:

  - Man kan godt sige, at vi på den måde stikker el-lifte ned i halsen på folk. Men så længe de ender med at være glade, så er alting jo godt. Nogle gange skal der bare lidt utraditionelle metoder til for at åbne folks øjne, smiler han.

  Tilskud til de store

  Men Horsens Lift, der trods navnet har adresse i Middelfart, er ikke de eneste, der gerne vil have flere batteridrevne maskiner ud på de danske byggepladser.

  I regi af Dansk Erhverv informerede en repræsentant fra Københavns Kommunes Teknik og miljøforvaltning i december om, at man i 2024 agtede at indføre en tilskudsordning. Den skulle gøre det endnu mere attraktivt for entreprenører og håndværksvirksomheder at leje og benytte eldrevet maskineri på de københavnske byggepladser. Ordningen skulle ifølge repræsentanten gælde bomlifte på over 28 meter og gravemaskiner på over 16 ton.

  Esben Jensen, der selv var med på mødet, ved ikke, hvor langt man er nået med ordningen, og han opfordrer derfor kunder i hovedstadsområdet til selv at kontakte kommunen.

  Men ideen er god, siger han:

  - Der er en barriere, der skal overvindes for at få folk til at prøve noget nyt, så jeg synes, det er en rigtig god ide, siger han og tilføjer, at mange er nervøse for, at batterier ikke kan levere driftstimer nok.

  - Det er én af de misforståelser, der bliver ryddet af vejen, når folk først får maskinerne ud. Så ser de med egne øjne at lifte med lithiumbatterier ved normal brug kan køre tre - fem dage på en enkelt opladning. Det er de som regel meget overraskede over, og de bliver endnu mere positivt overraskede, når de finder ud af, at sjatladning på lithiumbatterier også er en særdeles effektiv lade metode, lyder det.


  Billig i drift

  Horsens Lift råder i dag over 450 saks- og bomlifte, hvoraf de 400 er batteridrevne. De er i runde tal ti procent dyrere at leje, fordi anskaffelsesprisen er højere.

  Men lejeprisen er egentlig ikke en væsentlig barriere, mener Esben Jensen:

  - Det er en ekstraudgift, som meget hurtigt er tjent hjem igen. Der er jo tilgang til billig strøm på byggepladserne, og en stor bomlift kan typisk lades helt op for en halvtredser, siger han og sammenligner med en traditionel lift:

  - Det er ikke unormalt for en bomlift, at den bruger for 200 - 300 kr. diesel om dagen. Så samlet set er ekstraudgiften for en eldrevet lift ret minimal – i hvert fald her hos os. Men, det ændrer ikke på, at alle tilskud og tiltag, der stimulerer til øget brug af el er meget velkomne, lyder det fra Esben Jensen.

  Anbefalede artikler