<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
FBA-hel figur_1920

Gode råd om beskatning af firmabil

 • Varevogne og Transport
 • TIL HÅNDVÆRKEREN
 • 2023-12-20
 • | Indlæg af revisor og seniorpartner hos BDO, Frank Barrit

  Firmabiler kan være et værdifuldt aktiv for virksomheder. Det giver medarbejdere større fleksibilitet, og der er samtidig en række skattemæssige fordele at hente. Men firmabilbeskatning kan være en kompleks affære, der er svær at navigere i. I denne artikel vil vi give dig gode råd til at håndtere firmabilbeskatning.

  Hvornår skal jeg betale skat af min firmabil?

  Det er den private rådighed over arbejdsgivers firmabil, der beskattes. Til gengæld er skatten den samme, uanset om der køres 5.000 km eller 25.000 km privat i bilen. Som udgangspunkt er det vanskeligt at undgå rådighedsbeskatningen, hvis firmabilen medtages til medarbejderens bopæl. Har du firmabil til rådighed for privat kørsel, skal du altså være opmærksom på skattereglerne. Det gælder, uanset hvor meget du rent faktisk bruger firmabilen til privat kørsel.

  Overvej deleleasing

  Der sker ikke beskatning, hvis en medarbejder og en arbejdsgiver i fællesskab leaser en bil. Såkaldt deleleasing. Ideen bag konceptet om deleleasing er, at et selskab og en medarbejder hver indgår en leasingaftale vedrørende samme bil, hvorved omkostningerne ved at have bil deles mellem arbejdsgiver og medarbejder.

  Der etableres to identiske leasingkontrakter; henholdsvis en mellem arbejdsgiver og leasingselskab samt en mellem medarbejder og leasingselskab. De to kontrakter sikrer, at de samlede omkostninger til leasingselskabet fordeles mellem arbejdsgiver og medarbejder med præcis den del, som vedrører deres andel af den samlede kørsel. Fordelingen af udgifterne indebærer, at medarbejderen udelukkende betaler for de privat-kørte kilometer i bilen, og arbejdsgiveren betaler udelukkende for den erhvervsmæssige kørsel. Samtidig slipper medarbejderen for beskatning af fri firmabil, fordi det er leasingselskabet og ikke arbejdsgiveren, der stiller bilen til rådighed.

   

  Brug en kørebog

  Skattestyrelsen stiller strenge krav til førelse af kørebøger. En kørebog er et nyttigt redskab til at dokumentere din brug af firmabilen.

  Følgende betingelser skal opfyldes:
  - Det kilometertælleren viser, såvel ved dagens begyndelse som slutning, skal angives.
  - Datoen for kørslen skal angives.
  - Det samlede antal kørte kilometer på dagen skal fordeles mellem privat og erhverv. For den erhvervsmæssige kørsel skal det angives, hvilken rute der er kørt, og hvilke forretningsforbindelser (kunder, leverandører mv.) der er besøgt herunder disses adresser.

   

  Biler på gule plader

  Som udgangspunkt sker der ikke beskatning af medarbejdere, der kører i en firmabil på gule plader, hvis arbejdsgiveren har fratrukket momsen ved anskaffelsen. I så fald gælder der nemlig en formodning om, at kørslen er lovlig efter momsreglerne og dermed erhvervsmæssig. Der skal derfor heller ikke føres kørebog for bilen. Der sker dog beskatning, hvis de faktiske forhold tyder på, at bilen også anvendes til privat kørsel. Det er imidlertid muligt at frikøbe biler på gule plader til egentlig privat kørsel ved at benytte de særlige regler om dagsbeviser. I så fald beskattes den private brug af bilen ikke, ligesom denne som udgangspunkt heller ikke har momsmæssige konsekvenser for arbejdsgiveren.

   

  A-skat og indberetning

  Værdi af fri bil er A-indkomst. Det betyder, at arbejdsgiveren løbende skal indeholde såvel Askat som AM-bidrag af værdien, som i denne forbindelse derfor skal opgøres månedsvis. Opfylder arbejdsgiveren ikke sin indeholdelsespligt, hæfter virksomheden for den ikke indeholdte skat. Hvis en medarbejder uden arbejdsgiverens viden benytter en firmabil til privat kørsel, hæfter arbejdsgiveren i princippet for den ikke indeholdte skat.


  Anbefalede artikler