<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
https://dl2phipa8wx75.cloudfront.net/mediaxpress/600x426/f881c6746ec8a9caf61460ad2e227b0ed8079637/article/1633939523-roej08bkBillede3.jpg
Annonce

I alle projekter forsøger Leif Hansen Bygherrerådgivning at få så bæredygtige hensyn igennem som muligt, blandt andet via certificering, der sikrer, at man træffer forsvarlige valg.

Gamle vaner kan ofte ændres med enkle greb

  • 2021-10-11
    • Tekst af Martin Rønberg

Leif Hansen Bygherrerådgivning agerer både sparringspartner i de indledende faser og bygherres øjne og ører på byggepladsen hele vejen fra opførelse til overdragelse af det færdige byggeri. ”Vi prøver altid at sætte os grundigt ind i de steder, vi bygger, og undersøger altid, om der er noget, vi kan bygge videre på,” fortæller afdelingschef Kristine Bøjstrup.

Billede 1En af vores forcer er, at vi arbejder meget helhedsorienteret, fortæller afdelingschef Kristine Bøjstrup.


Både i Grønland og på Færøerne har Leif Hansen Bygherrerådgivning gennem mange år sat sit præg med fokus på den tætte dialog fra starten af projekterne. Virksomheden rådgiver om alle typer af byggeri og er især stærke inden for bæredygtighed, hvor Leif Hansen Bygherrerådgivning senest har bidraget til det første DGNB Flex boligbyggeri i Nuuk i Grønland, der tager højde for de helt særlige forhold i Nordatlanten.

Helhedsblik på bæredygtigt byggeri

- I alle projekter forsøger vi at få så bæredygtige hensyn igennem som muligt, blandt andet via certificering, der sikrer, at man træffer forsvarlige valg, både i forhold til selve byggeriet og de omkringliggende udearealer. En af vores forcer er, at vi arbejder meget helhedsorienteret, fortæller afdelingschef Kristine Bøjstrup.

- Vi prøver altid at sætte os grundigt ind i de steder, vi bygger, og undersøger altid, om der er noget, vi kan bygge videre på, uanset om det er i Grønland eller Danmark. I Grønland har vi for eksempel lavet en del tilstandsvurderinger, hvor vi har set på, om det var mest optimalt at renovere eller bygge totalt om. Men vi har også mange sager, der handler om transformationer og kapacitetsændringer, hvor kommunerne har en type byggeri, som skal transformeres til en anden anvendelse grundet ændrede behov, som for eksempel et nedlagt posthus eller en forøgelse af børnetallet, fortsætter hun.

Som uddannet arkitekt MAA står Kristine Bøjstrup i spidsen for virksomhedens team af bygherrerådgivere, der har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. En af virksomhedens styrker er netop den dialogsøgende og samarbejdsorienterede tilgang, fortæller Kristine Bøjstrup:

- Vi lægger virkelig stor vægt på at skabe den gode dialog med bygherre, brugerne og entreprenøren fra starten. Når der er en god og tillidsfuld stemning, bliver det nemmere at nå hinanden, også når det er svært, og man er lige ved at ryge i totterne på hinanden. Vores fokus er altid at sikre, at bygherre får det bedst mulige projekt hele vejen fra de indledende dialoger, til byggeriet står færdigt og skal overdrages.  

Billede 2Fra villa i skoven til ny daginstitution: En spændende opgave med tæt samarbejde mellem kommunen og brugerne.God dialog skaber de bedste forudsætninger

Kristine Bøjstrup nævner et eksempel fra Grønland med en kommune, der akut stod og manglede pladser i en institution. Her lykkedes det takket være god dialog hele vejen rundt at nå hurtigt i mål og få opført en god modulløsning:

- Tiden og økonomien var de vigtigste faktorer, og vi skulle derfor finde en måde at få fragtet noget derop, som hurtigt kunne opføres. Det blev starten på en spændende proces, hvor vi endte med at lave moduler, som blev fragtet op fra Danmark og bare skulle samles ved ankomst, fortæller hun.

I Danmark har Leif Hansen Bygherrerådgivning for nylig hjulpet med kapacitetsudvidelse af en Ballerup-daginstitution i skoven ved at ombygge en eksisterende villa til daginstitution. Det er sket, efter at der oven på Corona-udflytningerne er kommet stort pres på kommunens institutioner.

- Projektet i Ballerup har været en spændende opgave med tæt samarbejde mellem brugerne og kommunen. Det er endnu et godt eksempel på dialogens betydning, for her skulle den oprindelige villas udtryk bevares, som villa i skoven, og samtidig skulle vi overholde bygningsreglementet og brugernes ønske om en velfungerende arbejdsplads, understreger Kristine Bøjstrup.

Læs også: Den gode indeklimakvalitet er sat på formel


Aktivitetsfremmende indretning efter Corona

Kontorindretning er endnu et forretningsområde, hvor Leif Hansen Bygherrerådgivning de senere år har slået sit navn fast. Hygiejne, hjemmearbejde og social distancering har fyldt meget under Corona, men nu begynder flere virksomheder også at kigge fremad.

- Storrumskontorerne står tomme mange steder, så hvad skal der nu ske? Vi ser en tendens til ønsker om mere aktivitetsorienterede fysiske arbejdspladser, hvor man udnytter pladsen til at fremme den fysiske aktivitet. Ofte er det faktisk nogle enkle greb, der skal til for at ændre de gamle vaner, slår Kristine Bøjstrup fast.