<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
DSC02176
Annonce

Fugt i byggeriet er en overset problematik

 • Materialer og Løsninger
 • Tag og Facade
 • Tegl
 • 2024-06-04

  Dan-Grit A/S introducerer nu den nye mørtel HILO+PLUS, der hærder med både luft og vand. Den har større elasticitet og øger genanvendeligheden af murstenene.

  Fugt er et kendt problem i byggeprocessen, men fugtproblemer i murværk bliver ofte overset. Manglende håndtering af fugt kan føre til svækkede strukturer og øgede risici for skader over tid. Det er afgørende at adressere fugtproblemer effektivt for at sikre murværkets kvalitet og holdbarhed.

   

  Typiske mangler i byggeriet

  Fugtproblemer starter ofte allerede på tegnebordet, hvor luft i murværket ignoreres. Dette kan føre til, at isoleringen står direkte op mod ydermuren, hvilket forårsager ophobning af vand i isoleringen. Vi har set rapporter, der måler op til 30 % vand i isoleringen, selv under længerevarende tørkeperioder. Konstant opfugtning svækker fuger og på sigt også mursten. Det skaber ideelle betingelser for skimmelsvamp og andre sundhedsskadelige problemer.

   

  Valget af mursten er også vigtigt

  Stærkt sugende mursten bidrager til fugtproblemer ved at tillade konstant vandopsugning, hvilket øger risikoen for frostsprængning og skimmelvækst. Et sundt murværk har 0-3 % fugtindhold, og har murværket over 7 % fugtindhold er der stor risiko for frostsprængning.

  I vinterhalvåret måles typisk optil 21 % vandindhold i fuger og mursten.

  1   

  Manglende afdækning

  Under opførelsen af det nyopførte murværk, særligt i det tidlige stadie af hærdeprocessen, gør murværket sårbart over for nedbør. Det er vigtigt at overveje aktive metoder til fugtstyring for at beskytte murværket mod overdreven vandpåvirkning og opfugtning.

   

  Nyhed fra Dan-Grit A/S: HILO+PLUS

  Dan-Grit A/S arbejder intensivt for at tilbyde mørtel med egenskaber, der kan forbedre moderne byggeri og modstå klimatiske udfordringer. Klimaændringer, herunder øget og vedvarende nedbør, kræver en mørtel, der kan modstå disse forhold. Traditionel mørtel, der hærder primært gennem luftkontakt, kan have svært ved at opnå optimal styrke under fugtige forhold.

  Derfor introducerer man nu HILO+PLUS, en videreudvikling af HILO-serien. HILO+PLUS-mørtel har stor styrke og modstandsdygtighed over for miljøpåvirkninger uden at gå på kompromis med mørtlens øvrige egenskaber. Denne mørtel hærder både med luft og vand, har øget elasticitet og diffusionsåbenhed, og skaber mindre aggressiv binding mellem mørtel og mursten, hvilket øger genanvendeligheden af murstenene.

   

  Vidensdeling og samarbejde

  HILO+PLUS løser ikke alene alle udfordringerne, men det er et skridt i den rigtige retning. Det er vigtigt at blive bedre til at vidensdele udfordringerne på tværs af faggrupper før, under og efter byggeriets opførelse. Succes skabes sammen. Dan-Grit A/S opfordrer alle involverede faggrupper til at kende til murerfagets "De 10 Bud", herunder bygherre, arkitekter, murere og leverandører.

   

  Optimeret produktion

  Dan-Grit A/S har gennemgået en omfattende ombygning af sin produktion med fokus på optimering af håndteringsprocesserne. Dette afspejles i EPD'er, og virksomheden er stolte af at kunne præsentere en GWP-Total (A1 - A3) på 0,09450 kg CO₂ eq for DG-M5 HILO. Med det nye produktionsanlæg tilbyder man også lønarbejde i form af opsækning af pulvermateriale i sække og bigbags.

   

  Se EPD her: EPD HILO DG-M5

  Anbefalede artikler