<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image
Annonce

Kystsikring (45 meter x 1,2 meter)

Fleksibel kystsikring på naturens egne præmisser

 • ANLÆG
 • Klimasikring
 • 2021-09-13
 • Tekst af Martin Rønberg
 • Som de eneste i Danmark kombinerer Dansk Vandsikring trykluftpilotering med manuel montage af massive træplanker. Metoden giver effektiv sikring mod oversvømmelser og er især egnet i vanskeligt fremkommelige og skrøbelige områder, hvor den kan bruges uden reetablering – både midlertidigt og permanent. 

  I takt med, at klimaforandringerne forvandler 100 års hændelser til 10 års hændelser, bliver det stadigt vigtigere at sikre vores ejendomme mod stormflod og oversvømmelse. Her har Dansk Vandsikring som de første herhjemme lanceret en metode, der kombinerer trykluftpilotering af jernprofiler ned til 4 meter i jorden med manuel montage af massive træplanker.

   

  1 Kombineret kystsikring og terrænsikring (65 meter x 1,80 meter)


  Langt mere skånsom og ressourceeffektiv

  - Vi arbejder med og ikke mod naturen, og på den måde bliver kystsikringen smartere. Metoden kræver ingen plads til store maskiner eller efterfølgende reetablering. Der er ikke noget, der bliver ødelagt eller skal flyttes. Det er langt mere skånsomt og ressourceeffektivt end eksempelvis etablering af diger eller betonvægge, og dermed egner metoden sig særligt i svært fremkommelige eller fredede naturområder.

  Det forklarer Poul Sørensen, der er direktør i Dansk Vandsikring og opfinder af den særlige metode til vandsikring. Han driver i dag virksomheden sammen med sine to sønner Peter og Nicolaj, der er henholdsvis landskabsarkitekt og teknisk maskinoperatør.

  - Vores metode er lige så solid som permanent kystsikring, men kan også være midlertidig og fungere som beredskabsløsning. Det betyder, at kystsikringen bliver langt mere fleksibel, så man hurtigt kan montere jernprofiler og træplanker igen i forbindelse med et stormvarsel og derefter fjerne dem, når situationen er overstået, uddyber Poul Sørensen.

   

  3_foer
  3
   
   


  Fokus på stedsspecifikke løsninger, der passer til området

  Dansk Vandsikring etablerer kystsikringen ved hjælp af håndholdt trykluftpilotering af I-profiler i jern. Skal løsningen kunne sættes op og tages ned flere gange, kan I-profilerne placeres i stålrør, så de let kan sættes ned og fjernes igen.

  Mellem I-profilerne placeres derefter massive 50 x 150 mm planker med svinerygsprofil, der kan variere i længde fra en til tre meter. Konstruktionen kan varieres både i højde og længde, men følger altid princippet om, at 2/3 af I-profilerne er placeret under jorden, og kun 1/3 er over jorden. Peter Sørensen uddyber:    

  - Det vigtigste er, at man ser på hele strækningen og får lavet stedsspecifikke løsninger, der passer til områderne. Vi anbefaler blandt andet, at man anvender træ, der kan håndtere stedernes særlige udfordringer, uanset om det er salt havvand eller mudret å-vand. Vi arbejder derfor med planker i blandt andet eg, fyr, Douglas-gran og lærketræ.

  - De enkelte materialer er gennemprøvede og gængse, men vi anvender dem på en ny måde med lidt modifikationer, og det hele etableres manuelt. Kompressoren fylder en varebil, men kan placeres op til en kilometer væk fra selve arbejdsstedet. Og når hullerne først er lavet, er det enkelt at montere profiler og planker. Som tommelfingerregel kan vi udføre 60 meter kystsikring på 14 dage, og man vil meget hurtigt selv kunne genetablere sin egen kystsikring ved stormvarsel, supplerer Nicolaj Sørensen.

  Metoden fra Dansk Vandsikring egner sig ikke kun til kystsikring, men kan også bruges til små og store opgaver inden for brinksikring, terrænregulering, digeforstærkning, havne- og moleudvidelse, erosion, høfder eller bølgebrydere.   

  Anbefalede artikler