<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Billede 2 Shutterstock

Kravene til restfugt i trægulve er også blevet skærpet med de nye retningslinjer.

Farvel til fugten

 • Materialer og Løsninger
 • Gulve, Vægge og Lofter
 • Indeklima
 • Træ
 • 2023-07-31
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • | Shutterstock

  Seks fagudvalg i Gulvbranchen er gået sammen om at udarbejde fælles retningslinjer for fugtmålinger i undergulvet. Retningslinjerne skal skabe bedre byggeprocesser, give færre konflikter og føre til meget bedre gulve.


  Trægulvet buler, skimmelsvampen breder sig, og dele af spartelmassen under gulvet er helt forsvundet. Det lyder som et rædselsscenarie, men sådan kan det let se ud, hvis et gulv bliver lagt ovenpå et undergulv med et for højt fugtniveau. Derfor har Gulvbranchen udgivet et sæt samlede retningslinjer for fugtmålinger i Gulvfakta, der skal give bedre gulve, færre fejl og mindske konflikterne. 

   

  - Vi samler den eksisterende viden og metode i et sæt fælles retningslinjer, så alle arbejder ud fra de samme principper. Vi har brugt meget tid på at opnå enighed blandt de mange forskellige parter i Gulvbranchen, så vi fik al viden på bordet, udtaler Jens Klitgaard fra Condor Entreprise, der har været med til at udarbejde retningslinjerne.

   

  Læs også: Det startede med foragt – nu har Finn Jensen taget kunstgulvene til sig

   

  Ansvaret skal afklares

  Retningslinjerne understreger, at bygherre og entreprenøren skal afklare ansvaret for fugtmålingerne, før et byggeri går i gang. Hvis bygherren påtager sig opgaven, skal entreprenøren visuelt kontrollere bygherrens fugtmålinger ved overtagelsen af byggesagen. Hvis entreprenøren påtager sig opgaven, er det en ydelse, som entreprenøren skal betales for.

   

  - En af årsagerne til de mange konflikter i byggeriet er grænsefladerne, hvor det tidligere ikke altid var klart, hvem der havde ansvaret for hvad. Nu hjælper vi bygherren og entreprenøren med at træffe de rigtige valg, inden arbejdet går i gang. Vi håber, at det vil resultere i færre konflikter til gavn for vores medlemmer. Samtidig kan entreprenøren få betaling for ekstraarbejdet forbundet med fugtmålingen. Det er en positiv udvikling for entreprenørerne, siger Kim Sildorf.

   

  Fugtmålinger – hvordan og hvor meget?

  Retningslinjerne angiver antallet af fugtmålinger. Hvis der er tale om et betongulv, skal der udføres 3 fugtmålinger i de første 100 m2 og derefter 1 fugtmåling per 100 m2 gulv. Dette sikrer, at målingerne er repræsentative for hele gulvet. Hvis undergulvet består af andre materialer end beton, såsom cement- og gipsbaseret flydemørtel, cementbaserede pudslag, EPS-beton eller skumbeton, bør der udføres 2 destruktive fugtmålinger pr. støbeafsnit. Målingerne skal placeres på en repræsentativ måde for at opnå et retvisende billede af gulvets fugtindhold.

  Læs også: Gulvbranchen: Bygherrerne skal tage vådrummet mere alvorligt

   

  - Du kan gå rundt med en overfladefugtmåler og måle fugten, men den giver ikke et retvisende billede af gulvets fugtindhold. Det kan være en meget varm sommer, hvor overfladen tørrer hurtigt, mens lagene længere nede stadig er fugtige. Derfor skal du foretage en destruktiv fugtmåling for at forstå, hvad der gemmer sig længere nede, forklarer Jens Klitgaard.

   

  Destruktive fugtmålinger kan udføres på to måder. Den ene metode er borehulsmetoden, hvor der måles i borede huller ved hjælp af et følerhoved eller en trådløs sonde. Denne metode opererer med et meget lille temperaturspænd på 18-25 grader. Det kan derfor være svært at udføre korrekt på en byggeplads. Ophugningsmetoden er mere pålidelig. Her tages der en prøve af det støbte undergulv, som opbevares ved 20 grader Celsius i en lufttæt beholder eller et målekammer. Efter cirka to dage er der opnået ligevægt, og man kan måle den relative luftfugtighed.

  Restfugt i trægulve

  Kravene til restfugt i trægulve er også blevet skærpet i forbindelse med de nye retningslinjer. Dette er gjort for at minimere risikoen for skimmel, mindske skader på trægulve og reducere udsving i fugtmålingerne. Kravet til restfugt er ændret fra 90% RF til 85% RF for trægulve med en fugtspærre af PE-folie. Ændringerne er blevet vedtaget enstemmigt i samarbejde med Build, Træinformation, Byg-Erfa, DI Byggeri, Bunch Bygningsfysik og Gulvbranchen.

   

  Læs også: Over halvdelen af byggeskader kan spores tilbage til fugt i dag

   

  - De nye krav til restfugt mindsker risikoen betydeligt, når man lægger et trægulv. Men den relative luftfugtighed skulle faktisk helt ned på 75% for at fjerne risikoen for skimmel fuldstændigt. Derfor skal der være meget rent, før fugtspærren monteres, da skimmelsvamp lever af organisk materiale. At komme helt ned på 75% RF ville dog kræve længere tørretid eller mere cement i produkterne, hvilket ville påvirke pris og miljø negativt. Derfor har vi landet på 85 % RF. Det handler om at finde den bedst mulige løsning, forklarer Kim Sildorf.

  Anbefalede artikler