<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
FA0044_Flemming Hansen07

Flemming Hansen, Byggegruppen 3F og næstformand i BFA Bygge & Anlæg

Få overblik over regler for vinterforanstaltninger på din byggeplads

 • Byggepladsen
 • Arbejdsmiljø
 • Sikkerhed
 • 2022-10-31
 • I perioden fra 1. oktober og frem til 31. marts skal der være styr på vinterforanstaltningerne på byggepladsen. Der skal altså være truffet aftaler om, hvornår og hvordan foranstaltningerne etableres, vedligeholdes og udbygges efter behov. Få et hurtigt overblik over nogle af de vigtigste ting, man skal huske i forbindelse med vinterforanstaltninger her.

  Med vinterforanstaltninger skal det sikres, at der på byggepladsen er tørre og drænede køre- og gangveje, at der er lys i fællesarealer - ude som inde, at der saltes og skrabes sne inden arbejdet går i gang om morgenen, at bygninger er lukket af, både mod blæst og kulde og mod nedbør, og at der - om nødvendigt - er etableret varme. Stilladser skal også være inddækket, så der kan arbejdes uden træk og i en rimelig temperatur.

   

  Ansvarsfordelingen

  Uanset størrelsen på bygge- og anlægspladsen, hvor to eller flere arbejdsgivere forventes at være til stede samtidig, er det bygherrens ansvar at stå for koordinering af vinterforanstaltningerne.  Som bygherre kan du overdrage selve opgaven med at etablere og vedligeholde vinterforanstaltningerne til en eller flere entreprenører, men ansvaret kan ikke overdrages. Sørg blot for at få klart aftalt, hvem der står for hvilke opgaver, så en opgave ikke falder ned mellem to stole.

   

   

  Fokus på indsatsen

  I Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg (BFA Bygge og Anlæg) lægger formandskabet stor vægt på, at der etableres vinterforanstaltninger efter forskrifterne:

   

  - Dels er det forbundet med egentlig ulykkesrisiko, hvis der fx ikke er ordentlige adgangsveje og god belysning. Dels er byggepladsen hverken sikker eller effektiv, hvis vinterforanstaltningerne tilsidesættes, siger Mette Møller Nielsen, chef for Arbejdsmiljø Byggeri i DI, og formand for BFA Bygge og Anlæg.

   

  - Vi har lavet en branchevejledning i BFA Bygge og Anlæg, som giver god indsigt i regler, ansvar og løsninger. Hvis man følger den, er man ret sikker på at leve op til de krav, Arbejdstilsynet stiller, siger Flemming Hansen, Byggegruppen 3F og næstformand i BFA Bygge & Anlæg.

   

   

  Tjeklisten

  Hvis man vil have et hurtigt overblik, er nogle af de vigtigste ting, man skal huske i forbindelse med vinterforanstaltninger bl.a. følgende:

   

  HUSK:

  • At aflede overfladevand på byggepladsen og sikre mod pløredannelse
  • At snerydde og gruse – samt vedligeholde færdselsveje og - arealer
  • At etablere orienterings- og arbejdsbelysning
  • At lukke facadeåbninger
  • At over- og inddække råhuse, stilladser og stationære arbejdspladser (arbejdsstationer)
  • At sikre elinstallationer – både inde og ude
  • At etablere opvarmning og ventilation (hvis nødvendigt)
  • At fjerne sne, rim, is og vand ved tagarbejde
  • At etablere frostfri grusdepoter – samt at frostsikre vandinstallationer  Se mere i branchevejledningen om vinterforanstaltninger lige her:

  https://bfa-ba.dk/branchevejledning-om-vinterforanstaltninger/

  Og se også en kort film om vinterforanstaltninger her:


   

   

   

   

   

  Anbefalede artikler