<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Billede1

Janus Ælgord Olesen fra Arkil og Dorte Ellitsgaard Larsen fra VIA Trafik Rådgivning A/S giver gode råd om vinterbyggeri på Københavns Kommunes anlægsplads i en video-kampagne af Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere.

Gør byggepladsen klar til vinter – det er godt arbejdsmiljø!

 • Byggepladsen
 • Arbejdsmiljø
 • Sikkerhed
 • Den effektive byggeproces
 • 2021-11-29
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Lige nu begynder det at blive koldere, det er mørkt morgen og sen eftermiddag, og man kan overveje, om vi får sne i denne vinter. Det er et tegn på, at det er på høje tid at få styr på vinterforanstaltninger på byggepladsen, hvilket Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere i Byggeriets Arbejdsmiljøbus sætter fokus på netop nu.

  Både bygherrer, rådgivere og entreprenører har en opgave i at sikre, at byggeriet kan fortsætte hen over vinteren, og det kræver klare aftaler om, hvem der står for hvad.

  Arbejdsmiljø og kvalitet hænger sammen

  Vinterforanstaltninger er en del af arbejdsmiljøloven, da de ansatte skal sikres mod sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrliget, men de er også en forudsætning for at holde byggepladsen i gang hen over vinteren. Vinterforanstaltninger forbedrer også kvaliteten af arbejdet, da det er sværere at levere et godt stykke arbejde, hvis man er afkølet. Ligeledes går en del materialer gå til spilde, fordi de oplagres forkert og bliver ødelagt i f.eks. vådt vejr.

  Signe 3 Signe Mehlsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere.

  Den evige misforståelse

  En lille afstemning på Videntjenestens Linked-in profil i oktober 2021 viste, at kun halvdelen var klar med vinterforanstaltninger, selvom skæringsdatoen ifølge arbejdsmiljølovgivningen er 1. oktober. Signe Mehlsen fra Videntjenesten fortæller:

   

  - Vi oplever hvert år, at der er en misforståelse om, hvornår vinterperioden træder i kraft. Ift. vinterbyggeri er startdatoen d. 1. november, og den dato husker folk bedst – måske fordi det i højere grad føles, som om vinteren er på vej, når vi når den tid på året”.

   

  Men Arbejdstilsynets regler træder allerede i kraft d. 1. oktober, hvor det jo sagtens kan være både koldt og blæsende, og det også bliver mørkere om morgenen. Derfor skal aftaler om vinterforanstaltninger være på plads senest d. 1. oktober, så man er klar, når kulde, vådt vejr og mørke indtræffer.

   

   

  - I dag kan vi jo ikke være sikker på, om der kommer sne i løbet af vinteren. Men vi ved, at det bliver mørkt og koldt, og tit også vådt hen over vintermånederne. Det er de situationer, som man skal være klar til at imødegå på byggepladsen, fortæller konsulent Signe Mehlsen.

   

  Vinterperioden slutter ifølge Arbejdstilsynets regler d. 31. marts.

   

   

  Fokus i projektering og udbud

  Fokus på vinterforanstaltninger må allerede være i projekteringen, hvor den projekterende har et ansvar for, at arbejdet kan udføres forsvarligt. I denne kontekst handler det om at være bevidst om, hvilken årstid bygge- og anlægsprojektet forløber over, og overveje hvilke foranstaltninger der så er behov for. Det kan også være, at man kan planlægge byggeproces og tidsplan, så man undgår at arbejde om vinteren, eller f.eks. får lukket råhuset i tide. På store bygge- og anlægsprojekter, som varer flere år, så må man tage et skøn på, hvor i byggeprocessen man er i vinterperioden.

   

  - Vores erfaring er, at det gavner arbejdsmiljøet, når kravene er beskrevet i udbud, så foranstaltninger kan prissættes af entreprenøren. Det gælder også vinterforanstaltninger, siger Signe Mehlsen.

   

  Bygherrens ansvar

  Bygherren har ansvaret for afgrænsning og koordinering af arbejdsmiljøindsatsen i fællesområder. Dette ansvar kan ikke overdrages. Bygherren skal sørge for at udpege en arbejdsmiljøkoordinator i projektering og udførelse, som agerer på vegne af bygherren.

   

  Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator (P) får beskrevet vinterforanstaltninger i plan for sikkerhed og sundhed (PSS), og at det bliver aftalt, hvilke entreprenører der står for de enkelte dele. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal løbende sikre, at aftaler bliver overholdt, samt opdatere PSS.

   

  - Mange holder et vintermøde, hvor de kommer omkring kravene i udbuddet og PSS, og hvor de aftaler konkret, hvad der er behov for, i forhold til hvor byggeprocessen er på det givne tidspunkt, forklarer Signe Mehlsen.

   

   

  Information om vinterforanstaltninger

  Byggeriets Arbejdsmiljøbus har lavet en række videoer med gode eksempler på vinterforanstaltninger. Der er fokus på adgangsveje og inddækning. En video om belysning er på vej. I efterårsferien gennemførte Videntjenesten en kampagne med gode råd.  Der er god inspiration at hente i branchevejledningen fra BFA Bygge & Anlæg om vinterforanstaltninger. Vejledningen er en samskrivning af forskellige regelsæt og indeholder en kort gennemgang af bestemte forhold i forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse, som har betydning for sikkerhedsarbejdet. Vejledningen indeholder også et afsnit om opvarmning af bygninger og varmt arbejdstøj. Branchevejledninger er gennemlæst af Arbejdstilsynet.
  Fakta om Byggeriets Arbejdsmiljøbus

  Byggeriets Arbejdsmiljøbus vejleder entreprenører om vinterforanstaltninger. Det kan være telefonisk eller ved en rundgang på byggepladsen.

   

  Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobilkonsulenttjeneste, der formidler god arbejdsmiljøpraksis til byggepladser og til byggevirksomhederne samt deres ansatte. Byggeriets Arbejdsmiljøbus er oprettet af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer i bygge- og anlægsbranchen,

   

  Få hjælp ved kontakt på 72 17 00 13.
  Fakta om Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

  Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere har eksisteret siden 2014 og vejleder gratis bygherrer, rådgivere og projekterende om arbejdsmiljøpligter og -viden.

   

  Det er organisationerne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus, samt Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder, der står bag Videntjenesten. Realdania og Landsbyggefonden er medfinansierende.

  Videntjenesten kan kontaktes på 4080 1400 eller videntjeneste@bam-bus.dk 

   

   

  Anbefalede artikler