<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> BFA Bygge & Anlæg opfordrer arbejdsgivere til at forebygge unge- og lærlingeulykker
BFA Bygge & Anlæg opfordrer arbejdsgivere til at forebygge unge- og lærlingeulykker

Sven Rose

BFA Bygge & Anlæg opfordrer arbejdsgivere til at forebygge unge- og lærlingeulykker


Mester har det primære ansvar for lærlingens sikkerhed

Unge medarbejdere og lærlinge i byggeriet kommer stadig alt for ofte til skade. BFA Bygge & Anlæg opfordrer arbejdsgiverne til at prioritere arbejdsmiljøet for gruppen.

 

 

Det er tal, som BFA Bygge & Anlæg gerne vil have nedbragt. BFA Bygge & Anlæg består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter inden for bygge og anlæg og har til opgave at understøtte virksomheder inden for branchen med information og vejledning om arbejdsmiljø.

 

- Det er ikke en statistik, som vi er tilfredse med – ikke bare fordi én ulykke er én ulykke for meget, men også fordi, det er de unge og lærlingene, det særligt går ud over. På den måde får dem det går ud over ikke den bedste start på deres arbejdsliv i byggeriet, siger BFA-konsulent Sven Rose.

 

Instruktion er mesters ansvar

Mange af ulykkerne sker, siger han, fordi de unge mangler viden og erfaring, men også fordi de ikke bliver tilstrækkelig godt instrueret. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiveren sikrer grundig instruktion.

 

- Som arbejdsgiver har man ifølge loven pligt til at give sine unge ansatte og lærlinge en god oplæring og instruktion, så arbejdet kan udføres sikkert og forsvarligt. Dertil kommer, at man skal føre et effektivt tilsyn med, at de rent faktisk udfører arbejdet på en sikker måde, siger Sven Rose og tilføjer, at de unge selvfølgelig også har en forpligtigelse til at følge de gældende regler.

 

Lav en tjekliste

Han opfordrer arbejdsgiverne til at gå mere systematisk til værks. Det kan f.eks. gøres ved at følge en decideret tjekliste, når et ungt menneske første gang sætter sine ben på en byggeplads.

 

- Det er jo oplagt at starte med at give den unge en introduktion til virksomheden, så de er helt fortrolige med hvem, der gør hvad, hvem der er kontaktperson, hvem der er arbejdsmiljørepræsentant osv. Dertil bør man lave en fast procedure for oplæring og instruktion af de unge, som man følger hver gang, de påbegynder en ny arbejdsopgave. Og det er vigtigt, at arbejdsmiljøet er tænkt ind her, siger han.

 

Mester - eller et andet forbillede

Sven Rose nævner, at instruktionen med fordel kan gennemføres af mester selv eller af en dygtig kollega.

 

- Det skal selvfølgelig være en, der i forvejen er et godt forbillede, og som kan lære de sikre arbejdsmetoder og vaner fra sig. Det er vigtigt, at der ikke er tvivl om, hvem der har ansvaret for denne opgave, og det er også vigtigt, at få sagt til den unge, at man ikke forventer et højt arbejdstempo og en høj kvalitet fra dag et. Det tager noget af presset af den unges skuldre, og kan dermed medvirke til at øge sikkerheden.

 

 

I alles interesse

Og hvis nogen skulle sidde derude og tænke, at det lyder omstændeligt og ressourcekrævende med al den instruktion, så minder Sven Rose om, at alle - og ikke bare de unge - har en interesse i at nyansatte blive ordentligt oplært, og at der ikke sker ulykker.

 

- Ulykkerne rammer jo ikke kun dem, der får fingrene i maskinen eller på anden måde kommer til skade på landets byggepladser. Ulykkerne påvirker også hele branchens ry, og dermed også dens mulighed for at tiltrække de unge mennesker, som der er stort behov for.

 

Skills handler også om arbejdsmiljø

Af samme grund har BFA Bygge & Anlæg arbejdet ihærdigt for, at der også skulle uddeles en arbejdsmiljøpris, når lærlinge konkurrere mod hinanden ved DM i Skills. For få år siden lykkedes det, og sidste år stod ingen ringere end beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) for prisoverrækkelsen.

 

Prisen blev givet til de deltagere, der havde arbejdet på den mest sikre måde og gjort brug af diverse sikkerhedsforanstaltninger under konkurrencen.

 

- Hvis vi skal de mange ulykker til livs, kræver det en målrettet indsats fra alle involverede, herunder praktikvirksomheder, erhvervsskoler og uddannelsesudvalg. Derfor er vi også utroligt glade for, at arbejdsmiljøprisen er kommet med som en del af programmet i Skills. Det hjælper med til at skabe opmærksomhed om et problem, der skal løses, lyder det fra Sven Rose.