<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
topbillede

Jannick Kjersgaard, partner og markedsleder for bygge- og anlægsbranchen i PwC.

Få gode råd i PwC’s brancheanalyse af tømrer- og snedkervirksomheder

 • Byggeriets udvikling
 • Byggepladsen
 • TIL HÅNDVÆRKEREN
 • Den effektive byggeproces
 • Arbejdsmiljø
 • IT og ny teknologi
 • 2023-12-20
 • Igen i år har rådgivningsvirksomheden PwC udarbejdet en analyse af tømrer- og snedkerbranchen, som virksomheder kan bruge som et barometer for, hvilke tendenser og udfordringer der er i branchen. Der er også ti gode råd.

  Tømrer- og snedkervirksomhederne er generelt robuste og er blevet bedre rustede til udsving, aktivitetsnedgang eller andre udfordringer, ifølge PwC’s brancheanalyse for tømrer- og snedkervirksomheder. Men det høje renteniveau dæmper investeringslysten og gør det sværere at få kalkulerne til at gå op. Der er dog stadig forventninger til vækst hos en del af virksomhederne.

  - Det er positivt at se, at tømrer- og snedkervirksomhederne står solidt rustet til de konjunkturudsving, som med jævne mellemrum rammer bygge- og anlægsbranchen. Derudover viser vores analyse, at det særligt er det stigende renteniveau og inflationen, som udgør branchens største udfordringer, fortæller Jannick Kjersgaard, partner og markedsleder for bygge- og anlægsbranchen i PwC:

  - Det stigende renteniveau har gjort det mere vanskeligt at få investeringskalkulerne til at hænge sammen, og det påvirker branchen negativt. Usikkerheden og en højere rente medfører i højere grad, at der kommer færre opgaver og færre byggeprojekter, siger Jannick Kjersgaard i en pressemeddelelse.

  Analysen peger på, at knap hver anden virksomhed i brancheanalysen for tømrer- og snedkervirksomheder angiver, at inflationen har haft en negativ indvirkning på deres forretning, og 6 ud af 10 tømrer- og snedkervirksomheder har oplevet et lønpres fra deres medarbejdere de seneste 12 måneder.

   

  Mere tjek på digital sikkerhed og egne data

  PwC’s brancheanalyse viser, at knap 4 ud af 5 ejerledere i tømrer- og snedkervirksomheder vurderer, at deres virksomhed er digital, men kun 37 % arbejder i høj grad med digital sikkerhed i deres virksomheder.

  - Vi ved, at det aktuelle trusselsniveau fra cyberkriminalitet i Danmark er højt, så derfor er det klart min anbefaling, at tømrer- og snedkervirksomhederne i højere grad øger deres opmærksomhed på cybersikkerhed. Det kan blive langt dyrere at lade være, hvis uheldet er ude, fortæller Jannick Kjersgaard. 

   

  10 gode råd fra PwC

  I branchenalysen giver PwC ti gode råd til tømrer- og snedkervirksomheder, som kan bruges som pejlemærker for, hvad man skal kigge på i forhold til for eksempel udvikling, bogføring, digital sikkerhed eller fastholdelse af medarbejdere.

  Blandt andet skal virksomhederne forholde sig til den nye bogføringslov, der betyder at alle bilag skal opbevares digitalt. Man bør også kigge på lovpligtige whistleblower-ordning, som alle virksomheder med over 50 ansatte skal have.


  Om brancheanalysen for tømrer- og snedkervirksomheder

  Analysen er udarbejdet på baggrund af de seneste tilgængelige årsrapporter for virksomheder inden for den pågældende branche. For at sikre, at oplysninger fra enkeltvirksomheder ikke kan identificeres, udarbejdes der ikke analyser på populationer på under 25 virksomheder. Virksomheder, som qua sin størrelse eller som markant afviger fra populationsgennemsnittet og dermed vil kunne påvirke analysen uforholdsmæssigt meget, er frasorteret i analysen.


  Anbefalede artikler