<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
DSC03792
Annonce

Er dine vinduer en god redningsåbning i tilfælde af brand?

 • 2022-04-19

  Skulle den forfærdelige situation opstå, at der udbrød brand i dit hjem, er det en god investering på forhånd at have styr på dine flugtveje og redningsåbninger i boligen. Udover at de kan sikre dig at komme helskindet ud af dit brændende hus, stilles der bestemte lovkrav til både redningsåbninger og flugtveje, som du bør være opmærksom på. I denne artikel vil vi primært fokusere på redningsåbninger og de lovbestemte krav, som de skal opfylde.

  Når der opstår brand i en bolig, vil de fleste personer handle instinktivt og hurtigt orientere sig mod eventuelle udgange. Hvis det er muligt, vil de fleste forsøge at komme ud via en dør, da dette er den nemmeste og hurtigste flugtvej. I det tilfælde at alle døre og udgange er spærret af brand eller røg, er det muligt at flygte ud af boligen via redningsåbninger, som typiske vil være vinduer eller lemme.

  Når du skal installere nye vinduer, må du være opmærksom på at opfylde kravene til redningsåbninger. Det betyder dog heldigvis ikke, at du behøver at gå på kompromis med hverken æstetik eller funktionalitet. Hos det danskejede vinduesfirma EIKO finder du attraktive priser på nye vinduer efter mål. Vinduerne opfylder ikke alene kravene til redningsåbning, men også til energimærkning.

  Hvordan fungerer en redningsåbning?

  En redningsåbning kan være din redning, hvis alle andre udgange i huset er spærret af røg eller brand. Redningsåbningen vil som oftest være et vindue i husets ydervæg, og åbningen i vinduet vil være så stor, at det er muligt at undslippe branden og røgen ved at kravle ud ad vinduet. Udover at hjælpe personer ud af et brændende hus kan en redningsåbning også fungere som en adgang for brandfolkene, så de kan komme ind i huset og bekæmpe branden, så den ikke bredder sig – og allervigtigst redde de personer, som ikke selv har kunnet redde sig selv ud.

  Hvilke krav stilles der til redningsåbninger?

  Du finder kravene til redningsåbninger i Bygningsreglementet, og kravene gælder for alle nyere boliger. Bygningsreglementets krav skal sikre, at beboerne kan komme ud af boligen i tilfælde af brand, og at brandfolk har adgang til boligen. Nedenstående oversigt tager udgangspunkt i, at vinduer er valgt som redningsåbning.

  • I beboelsesrum og køkkener skal der være enten en flugtvej eller en redningsåbning.
  • Redningsåbningen eller flugtvejen skal sikre adgangen til det fri eller til et sikkert sted i boligen.
  • En redningsåbning vil som oftest være et vindue i en ydervæg.
  • En redningsåbning skal være nem at åbne, så udgangen hurtigt og ubesværet kan sikres.
  • Vinduet skal desuden kunne holdes åbent i en position, så det er nemt at kravle ud af.
  • Der gælder ingen krav om redningsåbninger i badeværelser eller kældre.


  Der stilles også lovkrav om redningsåbningernes minimumsmål. Det betyder, at vinduerne skal have en fribredde og en frihøjde, som tilsammen udgør 1,5 meter. Fribredden skal som minimum udgøre 0,5 meter, og frihøjden skal som minimum udgøre 0,6 meter. Der gælder også et krav om, at vinduerne højest må befinde sig 1,2 meter fra gulvet.

  Anbefalede artikler