<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
_RJM7245_HIGH

Elkabel lægges gennem Nordvestkvarteret i København

Energinet: Vi skal gebærde os ordentligt og være til mindst mulig gene

 • Byggepladsen
 • Anlæg
 • Klimasikring
 • Entreprenørmaskiner og Materiel
 • Veje og Infrastruktur
 • Byrum
 • Energi og Energioptimering
 • Danske Havne
 • 2021-11-24
 • | Af Astrid Helene Seier Ellemo
 • Det siger projektleder i eltransmission, Oddleif A. Nielsen, fra Energinet, som er øjeblikket i gang med en stor re-installering af infrastrukturen af elkabler i København. De udskiftes løbende indtil 2030, hvor man forventer at nå målet inden for dette område af den grønne omstilling.

  Den grønne omstilling er i fuld gang i Danmark, og kigger man på den københavnske gader, har der siden 2017 været gang i meget stort anlægningsarbejde af kabelsystemet. De eksisterende elkabler, som har ligget under byen siden 1960-1970’erne, skal udskiftes og fremtidssikres, ligesom man udfaser fossile brændstoffer fra kraftvarmeværker til fordel for sol- og vindenergi. Det skaber en masse udfordring i bybilledet, som man hos Energinet er meget opmærksom på gerne skal ske så gnidningsfrit som muligt.

   

  - Når vi laver anlægsarbejder, er det vigtigt for os, at vi passer på hinanden og viser respekt over for de øvrige trafikanter, herunder særligt de bløde trafikanter, siger projektleder i eltransmission, Oddleif A. Nielsen, fra Energinet.

  Oddleif A. Nielsen ved godt, at Energinet rumsterer meget i København, som han formulerer det. Derfor er det også et fokus i projektet, at man gebærder sig ordentligt og er til mindst mulig gene.

   

  _RJM7273_HIGH Tilsynsførende går en runde ved anlægsarbejdet i København

   

  - Vi har sammen med den enkelte borger samme mål i sigte – nemlig den grønne omstilling – derfor er vi nødt til at fremtidssikre den eksisterende infrastruktur og gøre det med gensidig forståelse og respekt for de udfordringer, sådan en opgave fører med sig, siger Oddleif A. Nielsen og fortsætter:

   

  - Udfordringen for Energinet er, at man i forbindelse med gravning og underboring støder på pladsmangel nede i vejene i København, da der ofte i forvejen ligger rigtig meget infrastruktur i form af ledninger, rør, kabler m.m. Pladsen over jorden er en mangelvare Det betyder, at vi ofte vælger at underbore kablerne – eller rettere at underbore rør – som derefter bliver fyldt med kablerne. Men vi undgår ikke at fylde en del, når vi kommer frem, forklarer Oddleif A. Nielsen.

   

  Udfasning af fossile kraftværker

  Det er i dagens Danmark nødvendigt at fremtidssikre elforsyningen ved at udskifte de udtjente elkabler, som der hele tiden bliver brug for flere af. Årsagen er, at flere og flere flytter til Storkøbenhavn – sideløbende med at man udfaser de fossile kraftværker i forbindelse med at hjælpe den grønne omstilling på vej.

   

  - En af løsningerne til den udfordring det er at komme i mål med den grønne omstilling er at elektrificere – derfor har vi brug for at fremtidssikre elforsyningen ved at udskifte de udtjente elkabler. 

  Den nuværende elinfrastruktur er udtjent, og den grønne omstilling med behov for mere strøm til f.eks. elbiler kræver, at de gamle elkabler skal udskiftes. Da man ikke bare kan slukke for det kabel, som skal udskiftes, kræver det, at man laver en ny udgravning – eller underboring – og får det nye elkabel i drift, før man kan slukke for det tidligere elkabel. Disse kabler er del af vores el-transmissionsnet, uddyber Oddleif A. Nielsen, som påpeger, at afviklingen af de fossile kraftværker og overgangen til energi fra vindmøller og solceller kræver en ny energimæssig rute ind til byen.

   

  _RJM7289_HIGH Der klargøres til underboring i København

   

   

  Det er ifølge Oddleif A. Nielsen en treenighed, hvor Storkøbenhavn gør klar til den grønne omstilling i en periode indledt i 2017 og varende indtil 2030. Treenigheden består af mere strøm til f.eks. elbiler, udfasning af fossile brændstoffer og indførsel og vind- og solcelleenergi.


  - Den grønne omstilling er vigtig for hel samfundet og for hele verden. Vi forsøger at udfase de fossile brændstoffer og varmekraftværker og har hensigt, at det skal gøres på en forsvarlig måde over for naturen og klimaet samt menneskeheden sin helhed. Alle bidrager med et eller andet i denne omstilling, som selvfølgelig også kommer til at påvirke vores hverdag, siger Oddleif A. Nielsen og fortsætter:

   

  Når de gamle kraftvarmeværker ikke er der mere, det vil sige kul og gas, skal energien komme et andet sted fra – det være sig solceller eller vindmøller.

   

  - De nye energiformer er ikke forbundet til de gamle kraftværker, så nye elkabler er mere fremtidssikre. Og der er også sket meget inden for denne infrastruktur inden de sidste 50-60 år, hvor der ud over gas, fibernet, el og fjernvarme også ligger kloaker. Da alt det andet er kommet ovenpå, er vi nødt til at lægge nye elkabler, inden de gamle tages ud af drift, så vi har strøm fra A til B gennem hele perioden, forklarer Oddleif A. Nielsen og understreger, at de nye rør på 400 meter fylder en del i bybilledet inden underboring.


  Anbefalede artikler