<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
elmeblad-rådgivning6
Annonce

Elmeblad Rådgivning er specialist i stærke sager

 • Materialer og Løsninger
 • Byggepladsen
 • Byggeprojekter
 • Gulve, Vægge og Lofter
 • Stål
 • 2023-12-10
 • | Af Karin Krause

  Den nye IKEA i København har en af de mest komplicerede ståltrapper, der er tegnet og opsat i Danmark. Den snoede trappe, der er fastgjort på øverste etage og binder hver repos sammen, kræver en specialist som Elmeblad Rådgivning.

  Specialviden om stål og andre metaller. Det er nødvendigt til helt store opgaver som tv-produktioner og virksom­hedsdomiciler – og til mindre private opgaver for private boligejere.

  - Stål som materiale er fascinerende og fantastisk. Det er stærkt, men også meget fleksibelt, så du kan forme det, som du ønsker. Og så har det en meget lang levetid og er billigt sammenlignet med andre typer metaller, siger Jens Bastue Jacobsen fra Elmeblad Rådgivning.

  Elmeblad Rådgivning arbejder med konstruktioner og statik – og dermed viden om, hvordan en bygning kan for­blive stabil år efter år. Det indebærer også beregning eller kontrol af konstruktioner efter gængse normer og standar­der (Eurocode-serien).

  elmeblad-rådgivning5
  elmeblad-rådgivning4
   
   


  Når temperaturen stiger

  Et led i rådgivningen og beregningen for en stålkonstruk­tion er også indsigten i, hvad det betyder, når tempera­turen stiger drastisk f.eks. ved brand. Hvordan arter stål sig som materiale? Hvordan håndterer man temperatur­stigninger, så det ikke påvirker konstruktionen eller sta­biliteten?

  - Netop temperaturstigninger er en hel niche for sig selv, når det gælder stålkonstruktioner. Til det formål har vi ud­arbejdet vores eget værktøj, der dimensionerer stålkon­struktioner, så konstruktionen forbliver intakt og ikke kom­mer over den kritiske ståltemperatur. Den defineres typisk af os som rådgivende ingeniører – og dermed kan vi tage de nødvendige forholdsregler, så konstruktionen bevarer sin bæreevne, også under brand, siger Jens Bastue Jacobsen.

  Fra IKEA og X-Factor til private boliger

  Elmeblad Rådgivning har siden starten i 2003 været invol­veret i mange typer byggesager, rådgivning og projektering.

  Senest med den nye IKEA i København. Stålkonstrukti­onen med den snoede trappe krævede en stål-ekspert, som kunne tegne og dimensionere den mest komplicerede trappe, der nogensinde er set og opsat i Danmark.

  Et andet projekt var, da X-Factor skulle have nyt studie. Som leverandør til Litecom, der står for al lyssætning og lysshows til X-Factor, blev Elmeblad Rådgivning valgt til at stå for opsætning af de store stålspær i den gamle industri­hal, hvor det nye studie skulle ligge. Loftet var helt glat, og derfor opstod ideen med at etablere spær. Det blev opsat som hestesko – i alt to meter høj og 30 meter lang.

  Marmormolen i Nordhavn – et nyt domicil for AP Pen­sion – har været en større opgave med over 1.000 stålbjæl­ker og stålsøjler og ca. 600 tons stål.

  Erhvervsområdet Priorparken har krævet en meget stor udveksling på 30 meter – til brug for etablering af et studie til E-sport.

  Private boligejere er også kunder hos Elmeblad Rådgiv­ning. Ofte gælder det en lille udveksling ved en dør eller et hul i en væg, hvor der skal indsættes en bjælke foroven og søjler på siden til at stabilisere og styrke.


  Elmeblad Rådgivning

  I 2003 blev Elmeblad Rådgivning startet af Jens Bastue Jacobsen. Med et solidt afsæt som ingeniør fra Haslev Teknikum i 1994 er fokus siden flyttet til stål og andre typer metaller. Viden om deres egenskaber, struktur og ’opførsel’ under forskellige påvirkninger er en af de stærke nicheområder hos Elmeblad Rådgivning.
  Anbefalede artikler