<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
bianca-sbircea-constantin-I-p1wEjKOTk-unsplash_1920
Annonce

EU åbner for bly i genanvendt PVC: Hvad betyder det for byggebranchen?

 • Målbar bæredygtighed
 • Materialer og Løsninger
 • 2023-09-17
 • EU-Kommissionens nye forordning om begrænsning af bly i PVC åbner for sikker brug af genanvendt PVC i Danmark.

  PVC er både den mest anvendte og genanvendte plast i byggeriet. Tidligere har Danmarks særregel om forbud mod anvendelse af genanvendt blyholdigt PVC i nye produkter forhindret, at den indsamlede PVC har kunnet finde vej til nye produkter til det danske marked. Men med EU’s beslutning ændres landskabet. Forordningen, der trådte i kraft den 24. maj 2023, støtter branchens skift væk fra blystabilisatorer i PVC, et skridt som Danmark implementerede i 2002 og som lykkedes på europæisk plan i 2015.

   

  Men hvad betyder denne ændring konkret for byggeriets aktører? For det første vil den begrænse importen af PVC-produkter fra tredjelande, hvor bly stadig er en accepteret stabilisator. Men mere betydningsfuldt, vil den muliggøre genanvendelse af gamle PVC-produkter med bly på en sikker måde, der opretholder høje standarder for sundhed og miljø.

   

  Brigitte Dero, administrerende direktør for den europæiske PVC-industris miljøprogram VinylPlus, udtaler:

  - PVC er en byggesten i vores moderne samfund. Det er en alsidig, holdbar og meget genanvendelig plasttype, der anvendes bredt. PVC spiller en betydelig rolle i realiseringen af EUs grønne pagt. Begrænsningen af bly i PVC er et betydeligt skridt i retning af at gøre det muligt for PVC-industrien at nå sine ambitiøse genanvendelsesmål på en million tons per år i 2030.

   

  Ifølge PVC Informationrådets direktør Ole Grøndahl Hansen er der skabt en balance mellem cirkulær økonomi og eksponering af bly til mennesker og miljø:

  - Nogle vil sikkert have den opfattelse, at når den nye forordning annullerer den danske blybekendtgørelse, så vil det betyde, at EU har tvunget Danmark til at slække på sit beskyttelsesniveau. Det er dog ingenlunde tilfældet. EU-Kommissionens videnskabelige eksperter har nemlig fastslået, at en restriktiv genanvendelse af de blyholdige PVC-produkter faktisk er den affaldshåndtering, som giver mindst blyforurening.

  IMG_4333_1600

   

   

  Den nye forordning er afslutning på en lang og konfliktfyldt proces, hvor NGO’er har advokeret højlydt for at recirkulering af blyholdigt går imod ønsket om et såkaldt non-toxic environment eller giftfrit miljø.

   

  Sagen forventes at danne præcedens for hvordan man håndterer stoffer, der tidligere har været anvendt, men nu er uønskede. Den fundamentalistiske tilgang til kemikalier, som siger at ingen farlige stoffer under nogen omstændigheder må recirkuleres, har hermed lidt nederlag. Hensynet til klima og ressourcebesparelser kom til at veje tungere. Ifølge en nylig undersøgelse står genanvendelse af blyholdigt PVC for mellem 0,003 og 0,03% af den samlede blyforurening i Europa. Til gengæld spares klimaet for to kg. CO2 for hvert kg. PVC, der genanvendes. Den årlige mængde PVC, som genanvendes i Europa, svarer til produktionen på tre store PVC-råvarefabrikker.

   

  WUPPI, som er den danske PVC-branches ordning for indsamling og genanvendelse af hård PVC, ser også frem til forordningen. Direktør Knud Jensen udtaler:

  - WUPPI har hidtil kørt det hårde PVC-affald vi indsamler til genanvendelse i andre EU-lande, og dette forventer vi fortsætter i de kommende år fordi mængderne er relativt små. Det nye bliver, at danske virksomheder må købe og anvende regenerat af dansk affald.

   

  For byggeriets aktører er budskabet klart: PVC-genanvendelse er fremtiden, og med EU's nye forordning er vejen banet for at sætte fart i den cirkulære plastøkonomi i Danmark.

  Anbefalede artikler