<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
8aa93a7b-8d1f-4e5d-b521-208942b34e22

Det er nemmere at smide ud end at gemme til senere

 • Materialer og Løsninger
 • Den effektive byggeproces
 • Målbar bæredygtighed
 • Stål
 • Beton
 • 2023-03-13
 • Teknologisk Institut, Aarsleff og STARK vil være på forkant med udviklingen og gået sammen om at undersøge materialespild i byggeriet. Det skal blive til konkrete løsninger til mindre ressourcespild.

  Ofte er det nemmere, hurtigere og billigere at smide materialerne ud, end at gemme dem. Faktum er, at der sker meget spild af materialer hver dag på landets byggepladser. Byggeaffald udgør i dag omkring 35 % af den samlede affaldsmængde i Danmark, og det anslås, at ressourcespildet i byggeriet ligger på omkring 10 % af det samlede materialeforbrug. Der er altså rigtig god grund til at undersøge, hvad spildet skyldes og forsøge at mindske det - specielt i en tid med høje materialepriser og øget fokus på ressourceforbrug i branchen.

   

  Teknologisk Institut, entreprenøren Aarsleff og byggemarkedskæden STARK er derfor gået sammen for at undersøge materialespild på byggepladser. Projektet er støttet af midler fra WE BUILD DENMARK og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

   

  - STARKs rolle er at bringe erfaringer og viden frem og tilbage mellem vores kunder og vores materialeproducenter i kraft af vores position i værdikæden. Vi ønsker at finde ud af, hvordan vi kan optimere og undgå spild i samarbejde med vores kunder og leverandører. Projektet hænger også godt sammen med STARKs egne CO2-mål gennem Science Based Targets initiativet, hvor vi har forpligtet os til, at både vi og vores værdikæde skal være CO2-neutral i 2050, siger Kristian Fribo, bæredygtighedschef hos STARK i en pressemeddelelse.

  ae7fe004-28ab-4125-a4b8-fc855fff8fc8

   

   

  Ønsker viden baseret på data 

  - Hos Aarsleff er der et stort ønske om at være på forkant med udviklingen, fortæller porteføljeleder Tine Park Nygaard.

   

  - Hos Aarsleff er vi optaget af at løse vores projekter mere cirkulært ved at forebygge og minimere materialespild. Vi håber, at projektet kan give os mere reel viden baseret på data, som vi kan handle på. Konkrete fakta og procedurer vil være en stor hjælpe for vores egne kollegaer ude på byggepladserne. Vi oplever, at bygherrer ikke ved, hvilke krav de skal stille til materialespild, fordi markedet udvikler sig så hurtigt. Lige om lidt kommer der også øgede krav til bygherrer om cirkularitet i byggeriet, så det bliver et vigtigt konkurrenceparameter for alle tilbudsgivere. Vi ønsker ikke at se passivt til, men i stedet gøre os klar til de nye krav, siger hun.

   

  Undersøgelser er i gang 

  Projektet er inddelt i flere faser, og resultat af den første del af undersøgelsen er klar. Her har knap 600 af STARKs håndværkerkunder svaret på et spørgeskema om deres erfaringer med spild.

  Undersøgelsen viste bl.a., at træ er det materiale, der spildes absolut mest af. Til spørgsmålet ”Hvilke materialer går oftest til spilde?” ligger træ i toppen med gips, isolering og mørtel bagefter. Til gengæld ligger materialer som kabler, beton og stål i bunden.

   

  Årsagerne til spild er flere, men de adspurgte håndværkere nævnte bl.a. afskær, opbevaring, transport på og til byggepladsen, faste mål og pakkestørrelser samt vand- og fugtskader.

  Undersøgelsen bad også håndværkerne komme med et bud på, hvorfor der sker materialespild. Her svarede flere af de adspurgte, at det er nemmere, hurtigere og billigere at smide materialerne ud, end at gemme dem til senere. En af kommentarerne lød bl.a.: ”Der er ofte sat for lidt tid af til opgaverne, hvilket gør, at man ikke bruger tid på at bruge stumper og afskårne stykker. Man skal bare være færdig, og så smider man bare ud.” 

   

  Idékatalog skal ud på byggepladserne

  På baggrund af det indledende spørgeskema fortsætter undersøgelsen nu med observationer og interviews på byggepladser.

   

  - Ud fra spørgeskemaundersøgelsen kunne vi se, at adfærd ofte blev nævnt som en af årsagerne til spild, så vi har et specielt fokus der. Men også transport, logistik, opbevaring og processer på byggepladsen er vigtige områder at undersøge nærmere. Vi laver derfor en række interviews på byggepladser, bl.a. med entreprenører, så vi kan blive klogere på, hvordan spildet sker i praksis, siger projektleder Lene Dalvang, seniorkonsulent hos Teknologisk Institut.

   

  Når undersøgelsen er færdig, bliver det hele samlet i et idékatalog med konkrete løsninger på at minimere spild på byggepladsen. Herefter begynder det vigtige arbejde med at få den nye viden formidlet.

   

  - Det er vigtigt for os, at vores idékatalog kommer ud, der hvor det kan bruges. En stor del er vores projekt er derfor også den afsluttende formidling af vores resultater, siger Lene Dalvang.

   

  Projektet forventes at være færdig september 2023.

  34c1b6ff-6b21-4322-b6d9-7413b5bb24ba
  Anbefalede artikler