<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Teglsten

14 bygherrer hæver ambitionerne for genbrug i byggeriet

 • Byggeriets udvikling
 • Målbar bæredygtighed
 • Anlæg
 • Materialer og Løsninger
 • Virksomhedsnyt
 • Nedrivning
 • Byggeprojekter
 • Tag og Facade
 • Renovering
 • 2023-01-24
 • Med to hensigtserklæringer skruer 14 private, offentlige og almene bygherrer ambitionerne op for øget genbrug af materialer – også direkte genbrug af beton - i renovering og byggeri, så det kan blive gængs praksis og billigere.

  Gennem det sidste år har bygherrer og virksomheder sammen udviklet to ambitiøse hensigtserklæringer. Underskriverne bag erklæringerne vil sætte skub i udviklingen af nye forretningsmodeller, der sikrer et bedre flow af genbrugsmaterialer, og øge genbrugen af beton i byggeri. 

  Formålet med hensigtserklæringerne er at skabe en kritisk masse i efterspørgslen fra bygherrerne, der giver virksomhederne et incitament til at udvikle og levere løsningerne.

  Flow_web


  - Vi skal nu videre fra pilot-projekter til at genbrug i byggeriet bliver gængs praksis. Der er brug for efterspørgsel, så løsningerne bliver udviklet og udbredt, og så de bliver billigere. Når en løsning, fx med genbrugt beton, er afprøvet 15 gange før, behøver vi ikke nødvendigvis de samme indledende tiltag. Så kan det blive mere omkostningsneutralt, og så bliver det nemmere at vælge til. Prisen har en betydning, fortæller Helen Glindvad, der er arkitekt i Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

  Gladsaxe Kommune er en af 14 bygherrer, der allerede har tilsluttet sig ambitionerne. I kommunen er man i fuld gang med tiltag som svanemærket byggeri og cirkulering af byggematerialer mellem nedrivninger og nyt byggeri, men der er ifølge Helen Glindvad Kristensen, behov for en øget, fælles efterspørgsel.

   

  Gate 21 og WE BUILD DENMARK har taget initiativ til at samle bygherrer og virksomheder. Organisationerne oplever, at det i dag kan tage lang tid at finde de rigtige genbrugte materialer og sikre den rette mængde og kvalitet. Samtidig er der udfordringer med opbevaring og transport af genbrugsmaterialer efter selektive nedrivninger. Derfor er der behov for professionelle markedspladser, hvor man kan afsætte, opbevare, bestille og handle med genbrugsmaterialer.

   

  GreenDozer er blandt virksomhederne, som hilser velkommen, at bygherrerne går sammen om øget genbrug. Virksomheden har udviklet en online platform til handel med genbrugte byggematerialer.

  Beton_web

  - Mindre end en promille af de byggematerialer, der sælges i dag, er genbrugte. Det niveau er på grænsen til – rent klimamæssigt – at være ligegyldigt. Med fremtidens lovkrav skal vi på et helt andet niveau. Så der skal skaleres voldsomt, siger direktør i GreenDozer Jan Rohde.    

  Ifølge Jan Rohde er der behov for, at kommunerne stiller krav om genbrug i byggeprojekter. Men det er, ifølge ham, mindst lige så afgørende, at bygherrer sætter egne genbrugte materialer, fra fx nedrivninger, i spil på markedet:

   

  - Det er en balance. Efterspørgslen er ikke noget værd uden et udbud. Jeg oplever en vilje og parathed til at tænke genbrug ind i byggeriet, men det kræver et udbud af materialerne og en fælles platform, der gør udbuddet overskueligt. Hvis offentlige og private bygningsejere kun vil købe og ikke sælge, får vi aldrig et velfungerende marked for genbrugte byggematerialer.

   

   

  I Gladsaxe Kommune vil de gerne bidrage til den cirkulære udvikling og oplever, at hensigtserklæringerne giver et ekstra skub – også internt i organisationen:

   

  - Det er for os en måde at rykke skridtet videre på. Vi er med til at styrke markedet sammen med andre bygherrer, og samtidig holder vi os selv oppe på, at vi vil fortsætte arbejdet for mere cirkulært byggeri i kommunen, afslutter Helen Glindvad Kristensen, Gladsaxe Kommune.

   

  Gate 21 og W BUILD DENMARK inviterer flere virksomheder og bygherrer til at tilslutte sig de fælles ambitioner.

   

   

  26 BYGHERRER, VIRKSOMHEDER OG VIDENSINSTITUTIONER HAR TILSLUTTET SIG

  Bygherrer: AkademikerPension, Boligselskabet Sjælland, Domea, Frederiksberg Kommune, Gladsaxe, Høje-Taastrup Kommune, Hørsholm Kommune, KAB, Københavns Kommune, Køge Kommune, Middelfart Kommune, Region Hovedstaden, Roskilde Kommune og Aalborg Kommune

   

  Virksomheder og vidensinstitutioner: Azilis Advisory, Enemærke & Pedersen A/S, GreenDozer, Kingo, NRGI Kuben Management, P. Olesen, Peikko, Syddansk Universitet, Søndergaard, Søren Jensen, Tscherning og Aarhus Universitet.

   

  HVORFOR FORRETNINGSMODELLER FOR FLOW AF GENBRUGSMATERIALER?

  I dag står bygninger for 40 procent af materialeforbruget og 40 procent af energiforbruget i EU. Det indlejrede energiforbrug i bygningers materialer er ofte større end energiforbruget forbundet med driften.

   

  Det kan i dag være svært at finde de rigtige genbrugsmaterialer i den rette volumen og kvalitet. Ligesom der er udfordringer med opbevaring og transport af materialerne efter selektive nedrivninger. Vi mangler større professionelle markedspladser til at afsætte, opbevare, bestille og handle med genbrugsmaterialer.

   

  HVORFOR GENBRUG AF BETON?

  Beton er verdens mest anvendte byggemateriale. Globalt udgør CO2-udledningen fra produktion af cement til beton 7 procent af den samlede udledning og har et stort træk på jomfruelige råstoffer som sten og sand, som er ikke-fornybare ressourcer.Ved direkte genbrug af betonelementer, søjler, bjælker, belægningssten og fliser kan der spares cirka 96 procent af CO2-udledningen sammenlignet med konventionelle betonmaterialer.

   

  HVAD SKRIVER DE UNDER PÅ

  Hensigtserklæringerne har til formål at sende et fælles, stærkt signal og skabe den volumen i efterspørgslen fra bygherrerne, som er nødvendig for at markedet kan udvikle og levere løsningerne. Hensigtserklæringerne indeholder konkrete indsatser om at stille krav, renovere i stedet for at nedrive og indtænke design for adskillelse.

   

  BAG OM HENSIGTSERKLÆRINGERNE

  Initiativtagerne til hensigtserklæringerne er Gate 21 og WE BUILD DENMARK og flere end 50 offentlige og private aktører har været med til at udvikle dem.

   

  Hensigtserklæringerne er en del af indsatserne Circular Builders støttet af Interreg og Horizon-projektet CityLoops.

   

   

   

   

   

   

  Anbefalede artikler