<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
IMG_2101
Annonce

Det er faktisk mere end OK at tænke plast ind i grønt byggeri

 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • 2022-10-10
 • | Af Malene K. Holm
 • PVC vinder frem i byggeriet som byggemateriale, og det er faktisk grønnere end mange tror. For plast kan bidrage til bæredygtigt byggeri ved et lavere materialebrug og reduktion af energiforbruget.

  10Tobias Johnsen konsulent i PVC Informationsrådet og WUPPI


  Kritikken af PVC-plast har lydt på, at den er giftig for mennesker og miljø under produktion, brug og bortskaffelse. I mange år har man derfor arbejdet på at få den ud af produktion, også fordi PVC, også kendt som vinyl, er lavet af fossile råvarer.

   

  - PVC har haft et dårligt ry, men den måde, man fremstiller det i dag i Europa, har ændret sig væsentligt. Man har investeret i en bæredygtig udvikling, og PVC-plast i dag er nærmest et helt nyt materiale i forhold den plast, der var i fokus i 1990erne og 80erne, siger Tobias Johnsen konsulent i PVC Informationsrådet og WUPPI:

   

  - De gamle argumenter holder derfor ikke i dag, og man kan ikke sige, at der automatisk er fordele ved at udfase PVC’en og bruge andre materialer. 

   

  McKinsey-rapport:
  Plast spiller en vigtig rolle

  I en nylig rapport har McKinsey & Company undersøgt plastens klimapåvirkning ved at sammenligne den med alternativer. Her fandt de ud af, at plast kan spille en vigtig rolle for bæredygtig produktion ved sine egenskaber til at forlænge brug (som fødevareemballage) og til at bidrage til energieffektivitet og reducere drivhusgasser.

   

  Et mere grønt syn på plast

  PVC er den mest anvendte plasttype i byggeriet og bruges i rør, vinduer, døre, tagbelægninger, gulve, kabler, tagrender m.m.


  Men hvordan har plast klimafordele, når nu den ofte er udskældt? For kloakrør har PVC f.eks. en 35% lavere klimapåvirkning end støbejern og 45 % lavere end beton, siger McKinsey-rapporten.

  PVC’ens fordel er, at man bruger mindre vægtmæssigt materiale, og jern og beton er tungere at transportere, fortæller Tobias Johnsen:

  7postconsumer windowsat Deceuninckin Diksmuidekopi
  PRIMO WASTE 2
   
   

  - F.eks. kan du isolere med meget lidt plastmateriale ift. mineraluld, og med vinduer er der fordele i modsætning til træ, som skal males.

  Der er også biodiversitetsdiskussionen om, hvor meget træ skal vi bruge, og skal træ blive stående? Der kan plast jo noget.

  - I byggeriet kan PVC også bidrage med sin lange holdbarhed til at nedbringe materialeforbruget.

  Plasttypen kan genanvendes op til 8-10 gange, uden at miste sine tekniske egenskaber, så der er mange års levetid i f.eks. et rør.

   


  Vi skal indsamle og genanvende mere plastaffald

  Afskårne rørstumper er eksempler på plastaffald, der sagtens kan genanvendes. Men meget af affaldet når slet ikke genanvendelsescontaineren og ender i stedet med at blive brændt.

   

  Indsamlingen af plast til genbrug kræver et nyt fokus, og sidste år indgik Miljøstyrelsen og Dansk Industri en klimaaftale på affaldsområdet, der betyder, at bygge- og anlægssektoren i 2025 skal udsortere 25 % af plastaffaldet til genanvendelse og 75 % i 2030.

  IMG_2114

   

  Udfordringer for retursystemer

  PVC har været i gang siden 1997, hvor WUPPI-ordningen startede, fortæller Tobias Johnsen:

   

  - Så vi sidder måske med en model for, hvordan man kan organisere det og komme i gang. Andre plastmaterialer har ikke samme historik som PVC, der i mange år har været særskilt behandlet med lovkrav om at udsortere det.

   

  - Udfordringen bliver, hvordan vi nemmere får plastaffaldet ud fra byggepladsen. Man skal uddanne håndværkerne med mere materialekendskab og skabe en logistik med containere på byggepladsen. Det er også vigtigt at plastaffaldet bliver eftersorteret, så man får en høj værdi ud af det.

   

   

  IMG_6294

  Nye EU-regler på vej for mere genanvendelse af PVC

  I dag tillader den danske lovgivning ikke, at blyholdigt PVC genanvendes i Danmark. I stedet bliver det kørt til genanvendelse i andre EU-lande.

  Men EU-Kommissionen arbejder på et forslag til en ny EU-forordning, der ændrer denne praksis, og PVC-industrien ser frem til, at dansk PVC-affald kan genanvendes i Danmark.

  Bag EU-Kommisionens forslag ligger en grundig videnskabelig vurdering af, at migrationen fra genanvendt blyholdigt PVC er ubetydelig og ikke udgør nogen risiko for mennesker, men at man derimod kan drage stor nytte af klima- og ressourcebesparelser ved at genanvende det.

  - Det gør, at du kan bruge plast til at opfylde krav om genanvendelse og lavere klimabelastning i dit byggeri. Så kan du putte genanvendt PVC ind i kernen af et nyt kloakrør uden risiko for mennesker og miljø, i stedet for at bruge 100 % nye materialer, siger Tobias Johnsen.

   

  Om WUPPI-ordningen:

  I Danmark skal hårdt PVC-byggeaffald indsamles til genanvendelse. I mere end tyve år har WUPPI-ordningen sørget for, at hård PVC fra byggesektoren kan blive indsamlet og genanvendt.

  Det sker i et samarbejde med Marius Pedersen A/S.

   

   

   

   

   

  Anbefalede artikler