<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
CA_03_1940
Annonce

Designa om udarbejdet EPD: “Alle led i værdikæden er blevet kortlagt”

 • Byggeriets udvikling
 • Materialer og Løsninger
 • Virksomhedsnyt
 • 2023-05-23
 • | Tekst af Signe Walther Mørck

  For at følge med udviklingen og stå endnu stærkere på erhvervsmarkedet har Designa, som første danske køkkenvirksomhed, udarbejdet en EPD (miljøvaredeklaration) og LCA (livscyklusvurdering) på deres mest solgte køkkenelementer.

  designa-per-juhl_600Indehaver af Designa-butikkerne i Odense, Vejle, Esbjerg og Aabenraa, Per Juhl


  Med bygningsreglementet BR23, som blev indført i januar 2023, er der lagt an til en ny grøn dagsorden for frem tidens byggeri med langt større krav, end tidligere, til bæredygtige og mere miljøbevidste materialer og byggemetoder. For at følge med udviklingen og bidrage konstruktivt til den bæredygtige udvikling har Designa, som første danske køkkenvirksomhed, udarbejdet en EPD (miljøvaredeklaration) og LCA (livscyklusvurdering) på 18 af deres mest solgte køkkenelementer.

   

  – Det har altid været vores klare ambition og strategi at have fokus på CSR, og her er dokumentation afgørende - også i køkkenbranchen. Med miljøvaredeklarationer kan vi som de første dokumentere, at vi arbejder seriøst og faktabaseret med bæredygtighed og ansvarlighed. Derfor er EPD’en et vigtigt værktøj for os i vores dialog med kunderne. Indtil videre især vores erhvervskunder, fortæller indehaver af Designa-butikkerne i Odense, Vejle, Esbjerg og Aabenraa, Per Juhl.

   

  Kortlagt og dokumenteret værdikæde

  Designas miljøvaredeklaration er udarbejdet af Teknologisk Institut og har til formål at kunne dokumentere miljøaftrykket på Designas køkkenløsninger ud fra en lang række parametre, som dækker hele processen: Ikke kun produktet men også fremstillingsprocessen, transport, montage, evt. reparationer, energiforbrug, bortskaffelse, genbrug - inkl. klimaaftryk og CO2-beregning.

  30078_600CSR Director hos Designa Karen Cederkrantz

  – Udarbejdelsen af miljøvaredeklarationen har været længe undervejs, da alle led i værdikæden skal kortlægges og dokumenteres minutiøst og ned til mindste detalje. For at imødekomme de høje krav til miljø og klima samt produktsikkerhed og kvalitet, stiller vi krav til egen virksomhedsdrift såvel som til vores leverandører og samarbejdspartnere, forklarer CSR Director hos Designa Karen Cederkrantz og påpeger, at Designa med EPD’en nu kan dokumentere og verificere virksomhedens arbejde med bæredygtighed.

   

   

  Bæredygtighed og dokumentation åbner nye døre

  Med miljøvaredeklarationer og livscyklusvurderinger på deres køkkeninventar kan Designa i dag deltage og bidrage konstruktivt i byggerier, hvor det er påkrævet at dokumentere klimaaftryk.

   

  - Faktorer som for eksempel levetid og mulighed for genbrug, transport til og fra byggepladsen og udledning af CO2 under produktionen af materialer er blot nogle af de utallige delelementer, som aktører i den danske byggebranche skal have med i overvejelsen forud for og under et byggeprojekt. Selv den mindste skrue, etagedække af beton og valgte køkkenløsninger til boliger tæller med, når byggeriets miljøaftryk regnes sammen. Med vores miljøvaredeklaration står Designa langt stærkere og kan levere køkkeninventar til DGNB eller BREAM-certificeret byggeri, siger Per Juhl.

  designa-forside-epd_600

  OM DESIGNA

  • Designas miljøvaredeklaration er en såkaldt branche-EPD, som er baseret på et kilo køkken udarbejdet på

  en livscyklusvurdering, LCA, på 18 af de mest solgte Designa køkkenelementer. Med metoden har man

  opnået et repræsentativt gennemsnit af virksomhedens køkkenløsninger, som kan skaleres efter

  projektets størrelse og kundens ønsker.

  • Hele Designas sortiment er Dansk Indeklimamærket, så den enkelte kunde sikres et sundt indeklima.
  • Designa Køkken tilbyder et bredt udvalg af FSC®-certificerede bordplader. Det garanterer, at der ikke

  fældes mere træ, end skoven selv kan reproducere samtidig med, at der tages hånd om lokalbefolkningen,

  som uddannes, får sikkerhedsudstyr og en løn, de kan leve af.

   

  • Alle korpusdele, herunder skabe, er produceret af spånplader, der består af mere end 90 procent genbrugsmateriale.
  Anbefalede artikler