<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Danmarkskort-Virksomheder-Juni-2022_PP_RGB_WEB

Danske virksomheder får de fleste kontrakter på Femern-forbindelsen

 • Femern
 • Byggeriets udvikling
 • 2022-08-23

  En helt ny opgørelse viser, at de danske virksomheder tegner sig for over 60 % af de mange hundrede kontrakter, der til dags dato er gået til underleverandører på byggeriet af Femern Bælt-tunnelen.

  I alt har næsten 400 danske og udenlandske virksomheder vundet kontrakter på megaprojektet i de senere år. De mange virksomheder har bidraget med alt fra leverance af råmaterialer til mandskab, IT-Support, vagtservice og hundredvis af andre store og mindre opgaver.

   

  13-DSC08161


  - De danske virksomheder er flot repræsenteret på byggepladsen. Det er et tydeligt tegn på, at de ikke blot er meget konkurrencedygtige, men også i stand til at leve op til de høje kvalitetskrav, som vi og vores hovedentreprenører stiller til byggeriet, siger Henrik Vincentsen, administrerende direktør i Femern A/S.

   

  De danske virksomheder er fordelt over hele landet. De fleste er baseret lokalt på Sjælland og i hovedstadsområdet, men også fynske og jyske virksomheder tegner sig nu for en stor del af kontrakterne. Én af dem er kranvirksomheden BMS fra Aalborg.

   

  - Som dansk virksomhed, med nordjyske rødder, er vi både stolte og ydmyge over, at være valgt som leverandør for Femern-konsortierne FBC og FLC, med alle vores ydelser inden for kraner og særtransporter.

  Vi har også haft held med indgå kontrakter og levere ydelser til mange af konsortiernes underleverandører.

  Femern Bælt-tunnelen er en kæmpeopgave, som vi målrettet er gået efter, og vi er rigtig tilfredse med, at det er lykkedes, udtaler Kim Hvolbøl, projektsalgsdirektør for BMS A/S.   

  BMS A/S etablerede i 2017 en ny lokal afdeling på Falster med fem medarbejdere og fire kraner. Siden er afdelingen vokset ved købet af den lokale kranvirksomhed "NKU".

  I dag er der ca. 25 medarbejdere og 15 kraner og lastbiler, som løbende bliver suppleret fra de øvrige afdelinger, mens aktiviteten er meget høj på Femern-projektet.

   

  - De jyske virksomheder udgør nu over en fjerdedel af de danske kontrakter. Det er med til at understrege, hvor langt effekterne af et megaprojekt som Femern Bælt-tunnelen kan mærkes.

  Det er meget positivt, fordi vi skal bruge alle de kræfter, og al den ekspertise, som danske virksomheder ligger inde med, siger Henrik Vincentsen.

   

  Ud over de danske virksomheder tegner tyske og hollandske virksomheder sig hver for cirka 15 %, mens resten af virksomhederne er fordelt på en lang række andre lande.

  Anbefalede artikler