<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

Dansk Beton skærper blikket og hæver barren

 • BYGGERIETS UDVIKLING
 • MATERIALER og LØSNINGER
 • Bæredygtighed
 • 2021-12-22
 • Tekst af Mikkel Weber Sandahl
 • Branchesammenslutningen Dansk Beton har netop færdiggjort en strategi for de kommende tre år. Ikke overraskende er bæredygtighed og grøn omstilling fortsat helt centralt, men digitale muligheder og mangel på arbejdskraft har betydet tilføjelse af to nye ben i strategien.

  ”For en bæredygtig fremtid 2.0” hedder den - Dansk Betons nye strategi til organisationens knap 50 medlemsvirksomheder. Ifølge Niels Søndergaard, formand i Dansk Beton og direktør i betonvirksomheden DK Beton, giver det sig selv, at strategien hedder noget med bæredygtighed. For det er et vilkår for branchen.

  1 Dansk Beton_strategiplan_2022-25_net
  2Dansk Beton_strategiplan_2022-25_net
  7 Dansk Beton_strategiplan_2022-25_net
   
   


  - Vi er er godt på vej i den grønne omstilling. Der sker rigtig meget ude i virksomhederne, og vores branche er klar til at levere i henhold til de kommende CO2-krav i bygningsreglementet, som gælder fra 2023. Men der skal mere til. Både når det gælder bæredygtighed, men også når det gælder uddannelse og digitalisering i branchen. Vi har en bunden opgave i forhold til den grønne omstilling, men det har vi i høj grad også, når det gælder rekruttering, og her er uddannelse helt afgørende for både at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Henover det hele ligger digitalisering og automatisering som betydende for, om vi lykkes med øget bæredygtighed og rekruttering i branchen, forklarer formanden.

   

  Derfor har branchesammenslutningen udformet en trebenet strategi, som består af fokusområderne bæredygtighed, digitalisering og uddannelse. I strategiprocessen har Dansk Beton medtaget indspark fra aktører i betonindustriens værdikæde, fordi man ser det som centralt at lytte til og samarbejde med de øvrige aktører i byggeriet.

   


  Mere bæredygtigt

  Optimering af materialer og nuancering af brugen af dem kommer i højsædet, når der skal tænkes mere bæredygtigt fremover, lyder det fra Niels Søndergaard.

   

  - Nye cementtyper skal implementeres bredt i branchen, og alle skal med. Betonen skal gennemgå yderligere optimering, og vi kommer til at nuancere brugen af beton som materiale. Og endelig så kommer vi til at se endnu mere omlægning til eldrevne produktionsapparater og transporter de kommende år. Og vi måler fortsat på det hele, så vi har dokumentationen i orden og kan forbedre os.

  Han påpeger også, at branchen er optaget af at tale om mere bæredygtighed og ikke blot bæredygtighed.


  5 Dansk Beton_strategiplan_2022-25_net
  6 Dansk Beton_strategiplan_2022-25_net
   
   

  - Klimaudfordringerne er så massive, at vi som branche og som globale borgere bør forholde os til den absolutte bæredygtighed. Selv hvis vi lykkes med 70 procent målsætningen i Danmark, vil hver dansker i gennemsnit udlede fire gange så meget CO2 pr. verdensborger, end den absolutte bæredygtighed tillader.

  Der er virkelig behov for drastiske omlægninger, og vi skal sætte baren højt og tilstræbe CO2-neutralitet i betonbranchen på den lidt længere bane. Teknologien er tilstede, så vi kan ikke skynde os nok med realisere de muligheder, der eksisterer allerede.

  Vi er nået rigtigt langt med grøn omstilling på kort tid, og jeg er sikker på, at det skærpede fokus i den kommende tre-årige periode vil bringe os et godt stykke tættere på målet.  
   

   

  Produktion af tag-elementer hos Spæncom i Aalborg_foto Birgitte T HenriksenProduktion af tag-elementer hos Spæncom i Aalborg, foto af: Birgitte T Henriksen

   

  Digitalisering supporterer grøn omstilling

  Et helt centralt greb de kommende år bliver betonbranchens anvendelse af digitale værktøjer og teknologier til at supportere den grønne omstilling. Cement- og betonindustrien er en af de brancher i Danmark, der genererer allerflest produktionsdata, og data giver mulighed for vigtig optimering.

  - Vi kommer til at arbejde med, hvordan nye tilgængelige teknologier kan skabe ”production intelligence”, så vi ved hjælp af intelligent anvendelse og analyse af produktionsdata kan indhente besparelser i materialer og i emissionsaftryk. Vi kommer også til at se på muligheden for at gøre betonindustrien endnu mere automatiseret fremover, understreger Niels Søndergaard og påpeger, at dele af branchen allerede kører meget automatiseret, men der er plads til forbedring.

   

  - Derfor er automatisering en nøgleparameter for effektivisering og rekruttering. For automatiserede processer bidrager til et forbedret arbejdsmiljø og er dermed et vigtigt redskab, når kampen om arbejdskraft vokser.

   

  Uddannelse gør attraktiv

  Det tredje ben i Dansk Betons nye strategi er uddannelse. For i en nutid og nærmeste fremtid med mangel på arbejdskraft i byggebranchen – og dermed også i betonbranchen – handler det om at gøre virksomhederne endnu mere attraktive som arbejdsplads.

   

  - Vi ved, at unge mennesker ønsker at arbejde et sted, hvor de er med til at gøre en forskel. De har behov for, at deres arbejde har betydning for det samfund og den verden, de er en del af. Og det kan vi med garanti levere hos Dansk Betons medlemsvirksomheder. Men for at tiltrække og fastholde arbejdskraft er uddannelse også helt afgørende. Så i den nye strategi har vi fokus at få løftet den arbejdsstyrke, vi har, med gode og attraktive tilbud om efteruddannelse og andre personaleforhold, som gør, at betonindustrien som arbejdsplads er endnu mere attraktiv fremover. Det simpelthen en nødvendighed, understreger formanden.

   

  4 Dansk Beton_strategiplan_2022-25_net


  En del af løsningen

  I den nye strategi fremsætter Dansk Beton desuden nogle grundværdier, som branchen skal arbejde ud fra. Her fremhæver Niels Søndergaard værdierne transparens og troværdighed. For jo flere data, man generer, jo mere viden får man om, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

   

  - Betonbranchen skal levere faktabaseret evidens for de gode og mere bæredygtige løsninger. Og så skal vi smøge ærmerne op, gøre os spilbare som en del af løsningen og sætte baren højt - både i forhold til at skabe attraktive arbejdspladser, øget digitalisering og ikke mindst i forhold til den grønne omstilling. For en bæredygtig fremtid 2.0.

   

   

  Anbefalede artikler