<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
DSC_2426

Danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt er kommet godt fra start

 • Anlæg
 • Femern
 • Veje og Infrastruktur
 • 2021-12-13

  Administrerende direktør for Femern A/S, Henrik Vincentsen, fremhæver, at man som bygherre løbende deltager i en lang række fora og samarbejdsmøder for at afklare spørgsmål og sikre fremdriften på projektet. Gennem samarbejde løses de udfordringer, som et megaprojekt ikke kan undgå at møde, og herved kan Femern Bælt-forbindelsen tjene som et foregangsprojekt for andre store, nødvendige infrastrukturinvesteringer

  Indlæg af CEO Henrik Vincentsen, Femern A/S

  Det officielle startskud til byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen lød 1. januar i år. I 2029 vil Lolland og den tyske ø, Femern, være forbundet via verdens længste sænketunnel.

  Den 18 kilometer lange tunnel er en grøn transportkorridor med en fuldt elektrificeret jernbane og en direkte vejforbindelse mellem Skandinavien og det centrale Europa og bliver et fremtidigt trafikalt knudepunkt for både vej og skinner. Tunnelen gør det muligt for transittrafikken at skyde en 160 kilometers genvej, som sparer logistikerhvervene for både tid, brændstof og ikke mindst CO2-udledning.

  Management_Femern_AS_HVI_Portrait_websiteHenrik Vincentsen, CEO Femern A/S

  Der er stor aktivitet ved byggepladsen ved Rødbyhavn på Lolland. Det vidner de mere end 200 kontrakter, som indtil nu er blevet tildelt på projektet, i høj grad om. Det kan i den sammenhæng nævnes, at over halvdelen af kontrakterne er gået til danske virksomheder.

   

  Det er op til de to entreprenørkonsortier FLC og FBC at vælge deres underleverandører, og det store danske aftryk er derfor i høj grad virksomhedernes egen fortjeneste. Det er et tegn på, at danske virksomheder er særdeles konkurrencedygtige og har været godt forberedt på de muligheder, som byggeriet af Danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt giver.  Bæredygtighed på flere planer

  Det er afgørende, at byggeriet er socialt bæredygtigt. Derfor er det også helt naturligt, at der bliver taget et fælles ansvar for, at der bliver uddannet arbejdskraft på byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen.  Derfor er entreprenørkonsortierne FLC og FBC også forpligtet til at uddanne tilsammen 500 lærlinge årsværk i anlægsfasen, en opgave som de arbejder stærkt og seriøst med.


  Et andet område, hvor den sociale bæredygtighed er i fokus, er bestræbelserne på at sikre et godt arbejdsmiljø, en sikker arbejdsplads samt løn- og arbejdsvilkår på byggepladsen. Her spiller myndighedscenteret, der er det første af sin art på store anlægsprojekter, en stor rolle.

   

  DSC_2431
  DSC_2505
   
   

  Myndighedscenteret, der blev åbnet i november, samler Arbejdstilsynet, Politi, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), Søfartsstyrelsen og Skattestyrelsen i en fælles kontorfacilitet til gavn for samarbejdet mellem aktørerne på projektet. Centeret er derfor placeret i umiddelbar nærhed af byggepladsen, tæt ved Femern A/S’ bygherrecenter og de faglige organisationers kontorfaciliteter ved byggepladsen.

   

  Derudover er forholdene for tunnelbyen, der huser byggearbejderne på byggepladsen, opgraderet. Der bliver stillet eget værelse til rådighed med eget bad og toilet. Det kan potentielt give flere byggefolk lyst til at blive en del af projektet.  Ligesom social bæredygtighed er miljømæssig bæredygtighed et vigtigt tema for projektet. Byggeriet skal gennemføres under hensyntagen til natur og miljø. Det sikres eksempelvis ved, at den lokale natur ved Rødby får et markant løft.

  Ved hjælp af opkøb og aftaler om en omfordeling af jorde med landmændene i området skabes i samarbejde med Naturstyrelsen et helt nyt sammenhængende bælte af natur på næsten 60 hektar.

  Naturbæltet, som Naturstyrelsen har overtaget, sikrer et sammenhængende naturområde til gavn for det lokale friluftsliv og dyre- og planteliv i området.

   

  Tilsvarende udfolder vi i samarbejde med entreprenørerne bestræbelser på at bygge så klimavenligt som muligt.

  Det sker eksempelvis, når vi i samarbejde med entreprenøren FBC gennemfører forsøg med hybridteknologi på en af de store marine gravemaskiner med henblik på at reducere energiforbruget ved gravearbejdet.

  Målet er ikke kun at reducere projektets CO2-aftryk men også at dele ud af vores erfaringer til omstillingen af bygge- og anlægsprojekter i en mere klimavenlig retning.

  Femern Bælt-tunnelen er en langsigtet og bæredygtig investering i grøn transport. Mulighederne for transport på bane for person og gods bliver dramatisk forøget, når tunnelen åbner i 2029. På omkring 2½ time vil man kunne komme fra København til Hamborg, og godstogene vil spare en omvej på 160 kilometer, når tunnelen bliver alternativet til transporten over Storebælt.  Magnor 291021


  Godt samarbejde bærer projektet frem

  Det er afgørende på et projekt med stor kompleksitet som byggeriet af Femern Bælt-tunnelen, at der skabes et godt samarbejde med blandt andre entreprenører, underleverandører, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, lokale interessenter og myndigheder.

   

  Derfor deltager vi som bygherre i en lang række fora og samarbejdsmøder, der alle har til formål at sikre fremdriften på projektet og afklare de spørgsmål, der nødvendigvis må opstå i et grænseoverskridende projekt som vores.

  Det vil ikke være alt, vi har svar på, men sammen med de gode parter omkring byggeriet er det vores ambition, at vi gennem samarbejde kan løse de udfordringer et megaprojekt ikke kan undgå at møde og derigennem tjene som et foregangsprojekt for andre store, nødvendige infrastrukturinvesteringer.

   

  Anbefalede artikler