<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

Schneider Electrics grønne hovedkontor i Ballerup

CONCITO og Schneider Electric: Bæredygtighed mangler som krav i udbud

 • Byggeriets udvikling
 • Anlæg
 • Den effektive byggeproces
 • Byggeprojekter
 • 2022-06-20

 • Der er ikke nok udbud i byggebranchen, som efterspørger bæredygtighed. Det er en alarmerende tendens, mener eksperter fra CONCITO og Schneider Electric efter en stikprøvekontrol af udbud.

  Ved en stikprøvekontrol af 8 offentlige udbud og 5 private udbud i forskellige størrelsesordener – udbudt i perioden oktober 2019 til marts 2022 – var der ikke ét eneste udbud, hvor bæredygtighed var et krav.

  Blandt de 13 udbud blev bæredygtighed kun nævnt som et (mindre) kriterium én gang, mens pris var det vigtigste kriterium i 11 ud af 13 udbud.

  Tendensen er klar, ifølge CONCITO: Bæredygtighed i byggeriet er fortsat ikke et centralt krav i udbudsprocessen for hverken offentlige eller private udbydere, selv om det af udbyderne fremsættes som strategiske fokusområde.

   

  Bæredygtighed i byggeri er tilsyneladende noget, man ofte taler om – men det er ikke noget, man ender med at gøre.

  Bæredygtighed anses nemlig for at koste mere, selvom det ikke er tilfældet. Samtidig skaber nuværende energi- og forsyningskrise mere og mere fokus på leverancesikkerhed og driftssikkerhed.

  Det betyder, at pris og leverancesikkerhed vil begynde at tage yderligere præcedens i formuleringerne af udbuddene fremadrettet – hvis man ikke aktivt sætter ind og gør bæredygtighed og grøn omstilling til krav, mener eksperter fra Schneider Electric og CONCITO: 

  SE_Gustav-Gustavsson-03 (1)Gustav Gustavsson, Vice President Digital Energy Division fra Schneider Electric Danmark


  - Hvis det er rigtigt, at der kun ved ét af disse udbud blev efterspurgt bæredygtighed i løsningen, så er det stærkt foruroligende, og et problem, som regeringen må gribe ind over for.

  Man kan overveje at gøre bæredygtighed i løsningen lovpligtigt i den nye udbudslov i 2022.

  Det er nemlig helt kritisk, at byggeriet – både nybyggeri og renovering af eksisterende offentligt byggeri, især – bliver bæredygtigt, da der er enorme mængder af CO2-reduktion at hente, siger Gustav Gustavsson, Vice President Digital Energy Division fra Schneider Electric Danmark.

   

   

  Michael H. Nielsen, der er seniorrådgiver i CONCITO og har en mangeårig erfaring inden for byggebranchen siger:

   

  - Der er tale om en ret lille stikprøve af forskellige offentlige og private udbud, men det er nu alligevel alarmerende, hvis vigtige og store organisationer ikke prioriterer bæredygtighedskriterier i deres udbud.

  Ser vi alene på det offentliges indkøb så tegner det sig for ikke mindre end 12 mio. ton CO2 årligt, så der er bestemt noget at komme efter, når det gælder fokus på bæredygtige indkøb.

  Vi må benytte alle værktøjer i værktøjskassen når det gælder reduktion af CO2 udledningen – således også udbudsloven, der passende kunne sikre at der konkurreres på bæredygtige løsninger.


  - Klimaudfordringerne, som vi står over for, er så omfattende og har så store konsekvenser, hvis vi ikke tager dem alvorligt, at vi skal tænke klima og bæredygtighed ind i alt hvad vi foretager os – både som samfund og som enkeltpersoner. Der bør lægges et langt bredere perspektiv på bæredygtighed og så er der brug for handling frem for flotte hensigter, siger han og fortsætter:

   

  - Tag som eksempel bygninger. De står i dag for 30 pct. af CO2 udledningen
  – i de materialer vi bygger med og i bygningernes drift. Og en bygning der opføres i dag, står i mange år, så der er brug for at vi tænker os om og bygger bæredygtigt nu og ikke i en fjern fremtid.

   

  Fakta:

  - Stikprøvekontrol af 13 udbud foretaget i marts 2022

  - Op mod 40% af al reduktion af CO2-udledning skal komme fra energieffektiviseringer i bygninger og byggeri inden 2030.

  - I de fleste af stikprøveudbuddene var de vigtigste kriterier bedste forhold mellem pris og kvalitet.

  Anbefalede artikler