<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

Ét skridt tættere på en mere bæredygtig byggebranche

Schneider Electrics giver byggebranchen gratis adgang til CO2-software

 • Byggeriets udvikling
 • Materialer og Løsninger
 • Virksomhedsnyt
 • Bæredygtighed
 • 2022-06-14

 • Ny gratis softwareløsning, udviklet af Schneider Electric og RIB Software, sætter fokus på et overset problem i byggebranchen om brug og køb af klimavenlige byggematerialer. 

  Omkring 40 procent af verdens CO2-udledning stammer fra bygninger. Et massivt problem der skriger på nye byggemetoder, intelligent bygningsstyring og et stigende fokus på energioptimering. Men alverdens nye byggerier har endnu en stor udfordring, som helt mangler at blive adresseret.
   
  Således er fremskaffelsen af almindelige byggematerialer som beton og stål allerede inden et byggeris start genstand for store mængder udledt CO2. Der er altså tale om et klima-aftryk, som ikke kan påvirkes af diverse initiativer til energioptimering. En problemstilling som en nyudviklet software specifikt rettet mod byggebranchens aktører nu skal løse.  - Problemet med byggematerialer som beton og stål er, at de typisk har været udsat for en både lang og energitung rejse, inden de indgår i et byggeri.

  Det er tale om råmaterialer, der skal graves op af jorden med store maskiner, hvorefter materialerne bliver sorteret, bearbejdet, varmet op og nogle af dem bortskaffet.


  Endelig kan byggebranchen blive mere bæredygtigEndelig kan byggebranchen blive mere bæredygtig


  Til slut bliver produkterne fragtet over store afstande. Softwaren er ikke kun et let anvendeligt værktøj til at tackle CO2-ufordringen, men også et opråb til byggebranchen og en muliggørelse af at tænke og handle markant mere klimavenligt, siger Mads Bording, strategisk koncerndirektør i RIB Software.

  Danske RIB Software er datterselskab til den internationale specialist i energioptimering Schneider Electric, og sammen har parterne valgt at give byggebranchen gratis adgang til softwaren, som tackler problemerne med indlejret CO2 i byggematerialer.

  Det sker blandt andet ved, at softwaren gør det muligt at sammenligne forskellige produkter med hinanden og dermed at få et præcist indblik i et kommende byggeris indlejrede CO2. Softwaren har altså som formål at give et overblik over, hvilke leverandører der leverer de mest klimavenlige produkter, så byggebranchen aktivt kan tilvælge dem. Samtidig får byggeriets aktører mulighed for at budgettere med et byggeris CO2-udledning og overholde fremtidige lovkrav.

  - Byggebranchen er en af de mindst digitaliserede branchen i verden, og det er desperat nødt til at ændre sig, hvis verden skal kunne ændre udviklingen i forhold til udledning af CO2. Menneskeheden er – eller burde i det mindste være – i et historisk højt alarmberedskab, hvad angår klimaet, og dette værktøj kan i høj grad være en del af løsningen, hvis branchen er indstillet på det, siger Thomas Träger, adm. direktør i Schneider Electric Danmark.


  Direktøren peger på, at det er relativt simpelt at forbedre klimaaftrykket markant i forbindelse med produktion af både beton og stål. Ifølge RIB Software er det således muligt at nedsætte CO2-udledningen med op til 30 procent alene ved at ændre på sammensætningen af cement eller ved at ændre på hærdningstider og tørringstider.

  Derudover viser et studie fra 2021 fra den internationale analysevirksomhed RMI, at det er muligt at reducerede den samlede mængde indlejret CO2 i et byggeri med op til 46 procent ved konsekvent at benytte materialer med mindst muligt indlejret CO2.

  Softwaren fra Schneider Electric og RIB Software er udviklet i samarbejde med non-profit organisationen Building Transparency.

  Anbefalede artikler