<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
DSCF9961a

Adm. direktør i CG Jensen, Michael S. Larsen.

CG Jensen øger omsætningen og satser på grøn omstilling

 • Virksomhedsnyt
 • 2024-05-24
 • | Af Redaktionen

  Trods en tid med prisstigninger og ressourceknaphed har den landsdækkende bygge- og anlægsentreprenør CG Jensen i 2023 præsteret et overskud før skat på 40 millioner kroner og nået en soliditet over 30 %.

  2023 har været et godt år for CG Jensen, hvor omsætningen har sat rekord, og bundlinjen er forbedret med 73 millioner kroner før skat. Man har fortsat sin kontrollerede vækst med fokus på lønsomhed. Tidligere var boligbyggerier drivkraften bag væksten, men i 2023 har større anlægs- og erhvervsprojekter fået en større rolle.

  - Vi har fået rigtig godt gang i medicinalsektoren, hvor vi har afsat betydelige ressourcer til særligt ét stort projekt. Vi fortsætter med hotelbyggerier i Jylland og København og har øget vores anlægsaktiviteter, inklusive opførelse af store dele af Hovedstadens Letbane, udvidelsen af Esbjerg Havn og flere store infrastrukturprojekter, siger adm. direktør i CG Jensen, Michael S. Larsen i en pressemeddelelse.


  CG Jensen opfører også fortsat boliger, herunder genopførelsen af den nedbrændte boligejendom Grøndalsbo i Vanløse og det 35.000 kvadratmeter store boligbyggeri UN17 Village i Ørestad. I 2023 har virksomheden afsluttet flere store boligprojekter, herunder Rødovre Port og det sidste af tre boligkomplekser i IrmaByen.

  cg_jensen_1808Det 37.500 kvadratmeter store bolig- og erhvervsområde Rødovre Port, som CG Jensen afleverede i efteråret 2023.

  Grøn omstilling er i fokus i byggeprojekterne

  Grønne projekter spiller en stadig større rolle for CG Jensen. Entreprenørvirksomheden har startet opførelsen af et anlæg til CO2-fangst ved Avedøreværket og en ny genbrugsstation i Gladsaxe, hvor genbrug af materialer er i fokus. Derudover arbejder man på at reducere CO2 aftrykket i byggeprocessen ved at implementere grøn strøm på byggepladserne, eldrevne kraner og værk­tøjer samt brug af mindre CO2-tunge materialer.

  - Markedet efterspørger i stigende grad løsninger til reduktion af deres CO2-aftryk. For os er det vigtigt at gøre disse løsninger lettilgængelige og overskuelige, udtaler Michael S. Larsen.

  CG Jensen har også rapporteret efter de nye EU-krav i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og forventer at skabe mere synergi på tværs af koncernen i fremtiden.

  MAX_0053CG Jensen udfører mange større byggemodnings- og infrastrukturprojekter, eksempelvis udvidelse og opgradering af Esbjerg Havn.

   

   

  - I 2023 har vi udnyttet synergierne og kompetencerne på tværs af koncernens selskaber, og vi forventer at fortsætte den gode udvikling i 2024, siger Michael S. Larsen.

  På trods af prisstigninger og ressourceknaphed har CG Jensen præsteret et overskud før skat på 40 millioner kroner og nået en soliditet over 30 %.

   

  Klædt på til fremtidens udfordringer

  - Det er afgørende for os at sikre kunden faglighed, fremdrift og fornyelse, og vi glæder os over hver en spændende opgave, vi er blevet betroet. Samtidig vil vi gerne gå forrest på områder som lærlinge, ar­bejdsmiljø, diversitet eller grøn omstilling, så vi kan være med til at sikre både CG Jensen, men også bygge- og anlægsbranchen til fremtiden, fortæller Michael S. Larsen.


  CG Jensen er en dansk- og delvis medarbejderejet, landsdækkende bygge- og anlægsentreprenør med en omsætning på 2.071 millioner kroner. Virksomheden arbejder med alt fra havnebyggeri og byggegruber til bolig- og erhvervsbyggeri og betonrenovering. Det stærke interne samarbejde mellem fagdivisionerne sikrer optimerede processer og undgåelse af grænsefladeproblemer.

  CG Jensen tal

   

  Anbefalede artikler