<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
RINGPARKEN_ROSKILDE_20211123_TH_0126 ppt

Ringparken i Roskilde

Boligselskabet Sjælland satser på lærlingene i kommende udbud

 • Uddannelse og Rekruttering
 • Byggeriets udvikling
 • Renovering
 • 2023-04-11
 • | Fotos af Kontraframe
 • For Danmarks fjerde største boligselskab er det høj prioritet at uddanne lærlinge på deres mange renoveringsprojekter. Derfor vil man i kommende udbud lægge endnu mere vægt på lærlinge ved hjælp af en ny lærlingeklausul udarbejdet af Byggeriets Samfundsansvar.

  Boligselskabet Sjælland indgik for omkring et år tilbage et samarbejde med Bygherreforeningen, hvor man gennem en systematisk indsats understøtter, at der kommer lærlinge på deres byggesager, og at dem der kommer ind, ikke falder fra igen:

  - Vi ønsker at tage samfundsansvar og bidrage til at der er er håndværkere nok i fremtiden. For som det ser ud nu, vil der være alt for få. Derfor er det meget væsentligt for os at uddanne netop lærlinge. Som bygherre har vi en stor indflydelse på helhedsplaner og de byggerier, vi har gang I, og det forpligter, udtaler Per Bro, byggechef i Boligselskabet Sjælland i en pressemeddelelse og fortsætter:

  - Vi ønsker også at gøre noget godt for lokalmiljøet ved f.eks. at få nogle unge ind og arbejde på vores byggerier, både i lommepengejobs og som lærling under uddannelse.  

   

  Et succesfuldt lærlingearbejde kræver interesse og vilje fra bygherre og entreprenør

  I flere af Boligselskabets byggerier har man fra byggestart i samarbejde med Bygherreforeningen haft fokus på emnet, trods de formelle juridiske dokumenter endnu var i en spæd start. Det har skabt gode muligheder for dem som almen bygherre at arbejde systematisk med at få lærlinge på byggesagen.

  - På flere af vores byggesager, blandet andet i Roskilde, har vi haft mulighed for at afprøve en masse konkrete tiltag og fået italesat lærlingeindsatsen. Der har været udarbejdet en lærlingeplan, som der løbende bliver fulgt op på, der er opsat et skilt ved indgangen til byggeledelsens kontor, hvor alle lærlinge er skrevet ind med navn, og så er der gang i planlægning af en lærlingecafe, som skal samle lærlinge på tværs af virksomheder og fag, bidrage til udvikling, netværk og øget viden om hele byggeriet. Vores ønske er at det skal øge trivsel og skabe fastholdelse til gavn for alle på byggepladsen, fortæller Per Bro.

  Byggechefen Per Bro fortæller desuden, at arbejdet med lærlingeindsatsen som en sidegevinst har skabt et bedre sammenhold og samarbejde på byggepladsen:

  - Normalt har vi som bygherre ikke særlig meget at gøre med vores underentreprenører, og der er en tendens til, at faggrupperne ofte går for sig selv på byggepladserne. Lærlingeplanen og indsatsen i sin helhed har skabt et fællesskab og en stolthed på tværs af faggrupper, lærlinge og svende, og vi er kommet tættere på vores samarbejdspartnere. Det har påvirket samarbejdet positivt på et overordnet plan.

   

  RINGPARKEN_ROSKILDE_20211123_TH_0331 pptRingparken i Roskilde

   

   

  Gode erfaringer skal bredes ud

  Per Bros ønske er nu at få bredt de gode erfaringer ud på flere byggerier:

  - Vi arbejder på at få de gode erfaringer i spil på endnu flere af vores andre byggesager. Vi har et udbud vi skal i gang med nu, og her vil vi lægge endnu mere vægt på lærlinge end tidligere. Vi vil bruge den reviderede lærlingeklausul, og vi skal have alle de gode erfaringer med. Klausulen er en god start og en god måde at få taget hul på det hele på. Med klausulen får vi det hele med, og er et godt udgangspunkt at forhandle ud fra med vores entreprenører.

   

  Ny lærlingeklausul viser vejen

  I forbindelse med revideringen af udbudsloven, lancerer Byggeriets Samfundsansvar nu en opdateret lærlingeklausul, der er udarbejdet i samarbejde med Horten. Med den kan bygherren stille krav om måltal af lærlinge i sine kontrakter samt andre tiltag som bl.a. lærlingecafe og opstartsworkshop, som understøtter og styrker indsatsen.

  - Klausulen understøtter de bygherrer, der ønsker at uddanne lærlinge på deres byggerier. Det er et vigtigt område at løfte i forhold til den sociale bæredygtighed, samtidig med at øvrige tiltag som f.eks. en lærlingecafe kan være med til at give lærlingene en bedre oplevelse, der forhåbentlig er med til at minimere det store frafald vi ser nu, lyder det fra Christina Schultz, sekretariatschef i Byggeriets Samfundsansvar i pressemeddelelsen.


  Læs mere om lærlingekontrakten her

  Anbefalede artikler