<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
palle-adamsen-03_1920

Fokus på samfundssind forstærker bæredygtig dagsorden

 • Virksomhedsnyt
 • Byggeriets udvikling
 • 2020-06-23
 • | Af Tim Panduro

  Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar arbejder tværfagligt for bæredygtighed på flere fronter i byggeriet. Formanden ser en understregning af foreningens værdier i forbindelse med coronakrisen

  Når coronakrisens efterdønninger har lagt sig, kan der åbenbare sig andet end ødelæggelser. Et øget fokus på det i disse måneder så anvendte begreb samfundssind kan blive resultatet af årets prøvelser.

  Sådan lyder i hvert fald håbet hos Palle Adamsen, der er administrerende direktør i boligselskabet Lejerbo og formand for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, en tværfaglig forening, der arbejder for bæredygtige løsninger bredt i byggebranchen.

  - Tanken om samfundssind kan sætte sine spor i byggebranchen. Vi har været igennem en tid, hvor vi har orienteret os mod en fælles forståelse og fælles navigation, både i privatlivet og i vores professionelle virke. Byggeriet arbejder ellers meget med metodefrihed, og det er der gode elementer i, men det kan også give mening at navigere efter de samme kort i stedet for at løbe hver sin vej, og det kan jeg forestille mig, at vi alle kommer til at drage en lære af, siger Palle Adamsen.

  Det ligger godt i tråd med foreningens grundtanke. Den handler om at styrke byggeriets samfundsansvar, økonomisk socialt og miljømæssigt med udgangspunkt i principperne for FN’s Global Compact og verdensmålene for bæredygtig udvikling.

  - Det handler blandt andet om arbejdsforhold, byggeriets omdømme og samarbejde med det omgivende miljø og en grønnere og mere bæredygtig tilgang. Det byggede miljø fylder meget i alles hverdag, og derfor er det vigtigt, at vi som virksomheder er med til at bidrage til en samlet værdiskabelse. Det er også et vigtigt parameter, hvis man vil drive en succesrig virksomhed, siger Palle Adamsen.  Fastholdt fokus
  En hindring for et øget fokus på mere immaterielle værdier kan være det skarpe øje, der naturligt vil rettes mod bundlinjen, hvis den forventede nedgang i økonomien bider sig fast.  Palle Adamsen medgiver, at det kræver energi at fastholde innovationen, motivationen og iderigdommen, der kræves for at fortsætte i bæredygtighedssporet. Han forventer dog, at der allerhøjest kommer en kort standby-periode, inden trangen til nytænkning dukker op. Noget af den er endog direkte affødt af krisen.

  - Byggeriet er kørt igennem her under krisen. Håndværkerne er mødt på arbejde, og byggepladserne har ikke ligget øde hen. Det har kunnet lade sig gøre, fordi man har været gode til at tage forholdsregler, og fordi der har været et stort fokus på på digitalisering. Det er et område, hvor der virkelig er sket noget, og hvor branchen har lært noget, den kan tage med sig, siger formanden.

  - Selv om Søren Brostrøm og Kaare Mølbaks tal har stjålet medieopmærksomheden fra den grønne omstilling, vil behovet stadig være der, for klimaudfordringen er ikke blevet løst, fordi vi har haft blikket andre steder. I vores forening vil vi have meget vægt på at løfte fokus på den grønne dagsorden og arbejde med processerne bag, så vi kan yde den bedste rådgivning og klarlægge best practice.

  Fremtiden ser altså grønnere ud end nutiden, spår Palle Adamsen.

  - Jeg er optimist. Vi vil finde stærke værktøjer og metoder, og der sker også rigtig meget i materialeindustrien. Materialerne er allerede nu begrænsede i nogle sektorer, så vi skal være bedre til at finde cirkulære løsninger, der både hjælper branchen og reducere det enorme materialeforbrug, siger formanden, der også peger på yderligere standardiseringer og certificeringer som vigtige redskaber.

  - Der skal ridses spor op for, hvor reduktionerne i for eksempel co2-udledning skal komme fra – hvor meget skal tænkes ind i byggeprocessen, hvor meget skal komme fra leverandørerne og så videre. Der er forskellige bud på materialepas og deklarationer. Branchen virker ikke helt klar til, at der kommer standarder endnu, og så er det klogt ikke at gøre det i dag, men jeg er overbevist om, at det vil være en realitet om fem år.


  Palle Adamsen
  Palle Adamsen er 59 år gammel og administrerende direktør i Lejerbo. Han er desuden formand for Boligselskabernes Landsforening og Byggeriets Samfundsansvar samt bestyrelsesmedlem i Realdania.

  Fakta:
  Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar
  Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar arbejder for at gøre bæredygtige løsninger, ordentlige arbejdsforhold, uddannelsesmuligheder og forretning til fundamentet for sund konkurrence i hele ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen. Alle virksomheder – fra bygherrer, arkitekter, ingeniører og projekterende og til udøvende håndværkere – kan blive medlemmer ved at underskrive et charter med foreningens principper og sende det pr. mail til foreningen. Læs mere på www.byggerietssamfundsansvar.dk.

  Anbefalede artikler