<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Foto af Benjamin Legarth / Roskilde Festival

Bæredygtig energi kræver permanente løsninger i den midlertidige by

 • Anlæg
 • Energi og Energioptimering
 • Byggeriets udvikling
 • 2022-06-27
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Roskilde Festival er i en kort periode Danmarks fjerdestørste by med 130.000 indbyggere, og for at kunne skabe en stadig mere bæredygtig festival, så har man i et samarbejde med Andel Energi og Roskilde Kommune i 2022 koblet hele festivalområdet på det danske elnet via fem nye transformatorstationer. Logistik- og Produktionschef Kim Kristensen fortæller, at det muliggør et stop for dieselgeneratorer og en udfasning af flaskegas.

  I 2018 gennemførte Roskilde Festival en enorm fremtidsinvestering i nye toiletfaciliteter med træk og slip på festivalens campingarealer, og man anlagde således 6,5 kilometer vandforsyningsledninger og 24 kilometer spildevandsledninger. På årets festival har man igen taget et stort skridt ved at koble festivalen på bystrøm, så man undgår strømgenerende generatorer, der kører på fossile brændstoffer. Vi har talt med Logistik- og Produktionschef Kim Kristensen om festivalens infrastruktur.

   

  Hvilken udvikling har festivalen været igennem de seneste 10-20 år i forhold til at udvikle de fysiske rammer og energimæssig infrastruktur i den midlertidige by?

  - For os handler det blandt andet om at bidrage til den grønne dagsorden, hvilket vi forsøger med at koble over til bystrøm, så vi undgår strømgenerende generatorer, der kører på fossile brændstoffer. Det er et stort skridt for os i år. Vores store udfordring har nemlig været, at vi ikke har haft tilstrækkelig adgang til elnettet. Vi bygger festivalen som et midlertidigt bysamfund på store grønne marker uden al den tekniske infrastruktur, som enhver storby og dens beboere har behov for.

   

  - Vi kigger naturligvis også meget på adfærdsmønstre hos deltagerne, og hvor deres forbrugsbehov er. Opladning af mobiltelefoner og batterier er et oplagt eksempel, hvor vi løbende har tilpasset mulighederne for opladning i nu mange år.

   

  PR Photo_Kim KristensenRoskilde Festivals Logistik- og Produktionschef Kim Kristensen

  Hvad har det krævet og hvor langt tænker man fremad som festival?

  - Et konkret eksempel på, at vi kigger længere og længere ud i fremtiden, når vi bygger en midlertidig by, er vores samarbejde med Andel Energi og Roskilde Kommune. Her har vi været nødt til at kigge langt frem, fordi hvis vi skal lave ordentlige og mere bæredygtige ændringer, så kræver det langtidsholdbare løsninger for at sikre, at vi er helt med.

   

  Roskilde festival er på mange måder som en midlertidig by med et grundigt maskineri – fortæl hvad der kræves?

  - Vi er naturligvis forpligtet til at sikre, at kommunen er velforberedte på alle byggesager, som de behandler hos os. Derfor er det et stort stykke arbejde, og vi har en god dialog, hvor vi løbende samler informationsmateriale sammen om alt fra store konstruktioner af eventuelle nye scener til skilte, som skal hænge forsvarligt under hele festivalperioden.

   

  Derudover skal vi sikre, at installationer såsom elinstallationer, VVS og lignende lever op til alle specifikationer og sikkerhedsmæssige krav. Derfor har vi de tekniske samarbejdspartnerne, der udfører arbejdet, med helt inde i maskinrummet. Dermed har vi altid deres faglige vurderinger og ekspertise med indover, så alle tiltag er grundig overvejet, i forhold til hvad der kræves ud fra et teknisk perspektiv. Det gælder eksempelvis alt fra cisterne til forsyningsselskab i forbindelse med vand- og toiletforhold på festivalen.

     Er der forskel på camping-zone, boder, koncertområde o. lign.?

  - Der bliver stillet de samme krav til alt byggefagligt arbejde og infrastruktur på hele festivalen.

   

  Sikkerhedsstyrelsens kontrol af festivaler og byfester afslører mange usikre el-installationer, hvad gør man hos Roskilde festival i forhold til el-sikkerhed?

  - Den seneste bekendtgørelse for elektriske anlæg, installationer og elektrisk materiel har vi arbejdet med i en del år efterhånden. I den forbindelse har vi blandt andet samarbejdet med andre danske festivaler – både direkte og gennem vores brancheforening, Dansk Live. Vi har investeret relativt store summer i blandt andet nye testapparater, nye eltavler og nedgravning af kabler.

  2Foto af SH Luftfoto / Stiig Hougesen

  Fortæl om hvordan, man sikrer sig mod strømsvigt og afbrydelser?

  - Vi overgår som sagt til bystrøm i år via et større projekt, som er kommet i stand mellem Roskilde Festival, Andel Energi og Roskilde Kommune.  For at undgå eventuelle strømafbrydelser har vi meget fokus på at have de korrekte dimensioneringer og beregninger på distributionen af el. Derudover har vi gode dialoger med kommunen, som også omfatter lodsejere, og forsyningsselskabet. I tilfælde af strømafbrydelser har vi generatorer til backup, som sikrer drift af de mest nødvendige dele festivalen såsom sceneskærme på Orange Scene til kommunikation til deltagerne, toiletter, samaritter, beredskabskontor og boder med fornødent varesortiment. 

  Anbefalede artikler