<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
BIM_Revit2

BIM bliver nøglen til at overholde grønne lovkrav ifølge Wavin

 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • Klimasikring
 • 2022-03-17
 • | BIM Revit
 • Nye danske lovkrav til bæredygtighed i nybyggeri kræver en hastig strømlining af byggeprocessen, og ifølge rørproducenten Wavin er BIM et oplagt værktøj til at minimere CO2-udslippet fra dansk byggeri og anlæg.

  Krav om bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen slår i øjeblikket igennem overalt i Norden. I 2023 bliver det lovpligtigt for bygge- og anlægsbranchen i Danmark at dokumentere bæredygtigheden i byggerier over 1000 kvadratmeter.

  Materialernes og byggeprocessens CO2-aftryk er et centralt fokusområde for lovgiverne, og selv om bygge- og anlægsbranchen har vænnet sig til certificeringer og kvalitetskontroller, er det stadig en stor udfordring at dokumentere bæredygtighed i alle materialer og arbejdsprocesser.


  En løsning på disse udfordringer kan i imidlertid findes i BIM (Bygnings Informations Modellering). Her kan byggeri og anlæg modelleres, inden byggeprocessen går i gang. Således minimeres overbestilling og spild af materialer, som udgør den største klimasynder.


  Rørproducenten Wavin er en af de største spillere på det danske marked for digitaliseringen af byggeriet. Ifølge Wavin kan BIM-systemer nedsætte CO2-aftrykket med op til 50 % på tværs af byggeprocessen, hvilket gør værktøjet helt essentielt for at leve op til fremtidens bæredygtighedskrav.

   

  BIM_Revit1BIM Revit  – I en fremtidig cirkulær økonomi vil det i højere grad være nødvendigt at leve op til kravene om genbrug og dokumentation for materialer. Hos Wavin er vi ikke i tvivl om, at BIM bliver nøglen til at overholde grønne lovkrav, siger Oleksandra Shelestina, Digital Technical Engineer hos Wavin.

   

   

  Minimerer byggeaffald

  Bygge- og anlægsbranchen står i dag for 40 % af det globale C02-udslip. Samtidig går 30 % af alt byggemateriale til spilde under opførelsen af et byggeri. Men ved at modellere processen i BIM-systemer kan bygge- og anlægsbranchen opnå en forøgelse af produktivitet på mere end 30 % og en markant prisreduktion, ifølge Wavin.

   

  – Når du kan simulere byggeprocessen og forudsige udfordringerne, før de opstår, får du mulighed for at reducere omkostninger, opdage fejl på et tidligt stadie og samarbejde med alle involverede parter gennem hele byggeprocessen. På den måde bliver det muligt for alle at blive bedre til at bygge på den mest effektive måde, siger Oleksandra Shelestina.

   

  Ved at bruge BIM fra starten af et projekt kan entreprenøren skabe en 100 procent nøjagtig 3D-model ned til mindste møtrik. Wavins BIM-system genererer også en komplet produktliste, som er klar til indkøb og bestilling, så indkøberen undgår at bestille for meget eller for lidt hos grossisten.

  På den måde leveres de rette mængder til rette tid, og affald på byggepladsen bliver reduceret. Det kan være en fordel i en tid, hvor branchen oplever knaphed på byggematerialer.


  Wavin vil være frontløber

  Wavin har udviklet mere end 170 BIM-pakker og 3D CAD-tegninger, som kan benyttes i 17 lande. Pakkerne kan bruges til at modellere løsninger både over og under jorden med nøjagtige tegninger. Som noget helt unikt har Wavin også udviklet en digital assistent, som kan hjælpe med at udvælge de ideelle produkter til den specifikke løsning.

  – Hos Wavin har vi et mål om at være den ledende leverandør og mest pålidelige partner inden for digitale løsninger til byggeindustrien. Derfor understøtter vi alle systemer og produkter, så vi kan hjælpe industrien med at bygge bæredygtigt og effektivt, siger Oleksandra Shelestina

   

  Wavin har skabt BIM Revit-indholdspakker og 3D CAD-tegninger med integreret intelligent assistent til de mest populære 3D-modelleringsprogrammer. Alle Wavins BIM-løsninger står gratis til rådighed for bygge- og anlægsbranchen

   

  Anbefalede artikler