<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Drainman2

Intelligente kloakrør - et våben mod klimaudfordringer

 • Klimasikring
 • Anlæg
 • 2022-02-16
 • Kloaksystemerne i Danmark er belastet af øgede vandmængder forårsaget af klimaforandringer, og her ser man hos rørproducenten Wavin digitalisering og overvågning som en del af fremtidens løsning på de pressede kloakker.

  Over hele Norden har ændrede nedbørsmønstre og et stigende grundvandsspejl øget belastningen på kloaksystemerne i en sådan grad, at mange pumpestationer og renseanlæg i dag er under pres.

   

  Den årlige nedbørsmængde i Norden er steget 15-20 % de seneste 150 år. Og kraftige byger og langvarige regnperioder bliver hyppigere og mere koncentrerede. Samtidig designes og anlægges kloaksystemer i dag på stort set samme måde som i 70’erne, og det lider mange systemer under. Dette sammensurium af udfordringer kalder på nye løsninger – og ifølge rørproducenten Wavin er en del af løsningerne digitale.

   

  – Vi har behov for at vide langt mere om, hvordan vores spildevand opfører sig, men det kræver avanceret måle- og sensorteknologi, så vi kan aflede vandet, når det bliver nødvendigt. Ellers ender vandet i borgernes kældre, siger Henning Nykjær Stabell, produktchef hos Wavin.

     Ifølge produktchefen vil det næste paradigmeskifte i kloaksystemet involvere sensorer, der kan overvåge kompositionen af spildevandet og belastningen af systemet. Samtidig skal spildevandet ledes de rigtige steder hen ved eksempelvis kraftig nedbør.

   

  – Når vores systemer først er begravet, bliver de ofte glemt. Men i virkeligheden bør vi betragte spildevandssystemet på præcis samme måde som trafikken på overfladen, hvor vi har kontrol over flowet via overvågning. Det har vi på ingen måde i vores kloaksystemer i dag, siger Henning Nykjær Stabell.


  2

  Innovative produkter under opsejling

  I et forsøg på at dæmme op for klimaforandringernes ødelæggende effekt på infrastrukturen vil Wavin i de kommende år sætte fart på udviklingen af de muligheder som digitalisering og data giver.

   

  Med en digital udviklingsafdeling i Holland og en dedikeret målsætning om kontinuerligt at udvikle løsninger til nutidige og fremtidige udfordringer, barsler Wavin med flere nye digitale tiltag, som vil blive præsenteret i løbet af 2022.

   

  – Intelligente rør bliver et altafgørende våben mod klimaudfordringerne. Vi skal alle leve af fremtidens systemer, og hos Wavin vil vi være med til at understøtte, at spildevandssystemet bliver mere intelligent, siger Henning Nykjær Stabell.

     Tester digitale løsninger

  I perioden 2018-2021 deltog Wavin i DRAINman-projektet igangsat af Miljøstyrelsen i Danmark. Undervejs i projektet viste resultaterne, at spildevandsproblemerne, som antaget, er ganske omfattende.

   

  I projektet måltes kilderne til uvedkommende vand i spildevandsrørene ved hjælp af elektroniske sensorer i Wavins brønde. Forsøget påviste blandt andet, at 14 procent af spildevandet er fejlkoblet regnvand, som lægger unødvendigt pres på systemerne.

   

  På samme vis har Wavin engageret sig i flere forsøgsprojekter i blandt andet Norge og Holland, som arbejder med at montere sensorer på eksisterende brønde for at digitalisere spildevandshåndteringen. Flere forsøgsprojekter er under opsejling, og ifølge Henning Nykjær Stabell skal de vise vejen for fremtidens spildevandshåndtering.

   

  – Branchen mangler lige nu en bedre forståelse for, hvor vi kan udvikle og tilbyde løsninger, så forsyningsselskaberne får større afkast. Vores første prototyper viser lovende takter, og vi er i fuld gang med at opskalere digitaliseringen af spildevandssystemet, slutter Henning Nykjær Stabell.

   

  Anbefalede artikler