<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
andershundahl2large

Asfaltindustriens direktør Anders Hundahl

Asfaltindustrien: Kæmpe efterslæb på vedligehold af de kommunale veje

 • Veje og Infrastruktur
 • 2024-03-11
 • | Af John Bo Northroup

  De kommunale veje er i stigende grad præget af slaghuller, og en usædvanlig våd vinter i 2023/24 har kun forværret situationen. Det er mange års efterladenhed, der slår tydeligere og tydeligere igennem. Bygge- og Anlægsavisen har talt med Asfaltindustriens direktør Anders Hundahl, der går på pension om kort tid.

  I de årlige budgetforhandlinger i landets kommuner er der år efter år efter år sparet på både anlæg og vedligehold af de kommunale veje.

  - På en måde er det menneskeligt forståeligt. Når man i kommunerne synes, at man mangler hjælp til både hjemmehjælp, skoler og børnehaver, altså hvor det går ud over mennesker, så er det materialer og ting, herunder vedligehold af vejnettet, der kommer til at holde for, konstaterer Anders Hundahl, direktør for branche- og arbejdsgiverforeningen Asfaltindustrien.

  Ifølge Anders Hundahl er der tale om et milliardstort efterslæb i manglende vedligehold af de kommunale veje. På statens område sikrer en langsigtet infrastrukturplan, at der er nogenlunde styr på vedligehold af de statslige veje.

   

  De våde vintre gør ondt værre

  De senere års meget våde vintre gør kun ondt værre. Vand er nemlig fjende nummer et for en vej. Når vand fryser, udvider det sig og ødelægger belægningen. Det er vinterens gentagne cirkel med vand-frost-tø, vand-frost-tø, der især er ødelæggende for vejnettet. Derfor handler det om at holde vejene tørre, bl.a. ved brug af gode dræn.

  - Når store huller og mangler skal udbedres ved en vej, koster det som tommelfingerregel to til tre gange mere, end hvis vejen var blevet vedligeholdt ordentligt i tide. Dertil kommer skader på køretøjer og mulige personskader i form af mindre ulykker ved påkørsel af slaghuller. Så der er både økonomiske og menneskelige omkostninger ved ikke at vedligeholde en vej ordentligt.

   

  Læs også: Asfaltindustrien: Danmarks infrastruktur står ved en korsvej

   

  Også betydning for klimaet

  Og så er der faktisk også en klimamæssig ulempe ved manglende vedligehold og modernisering af vejnettet:

  - En bedre vejbelægning bevirker, at bilerne kan køre længere på literen. Vi kender det fra anden vis, når vi f.eks. kører på cykel, hvor vi skal træde mindre i pedallerne, når vi kører på en plan overflade end hvis der er mere modstand såsom grus eller andre ujævnheder. Når det gælder biler og andre køretøjer er der ganske vist tale om få procenter, men når vi lægger det sammen, så rykker det faktisk i klimaregnskabet, påpeger Anders Hundahl.

   

  Læs også: Langvarige investeringer fremfor ”hovsa-løsninger”

  Tilbageblik på 15 år som direktør

  Efter 15 år på posten som direktør for Asfaltindustrien går Anders Hundahl på pension den 1. maj 2024. Hvad er Anders Hundahl især glad for at have opnået i sin tid som direktør?

  Her peger Anders Hundahl på tre ting. Uddannelse, klima og sikkerhed.

  - I et ualmindelig godt og tæt samarbejde med fagforeningen 3F er det lykkedes at etablere Asfaltskolen. Det er et tilbud til de ufaglærte i Asfaltindustrien, der har svært ved at læse og regne, og en virkelig god mulighed for at opkvalificere medarbejderne. Dette initiativ er jeg virkelig stolt over, siger asfaltdirektøren.

  I forhold til den grønne dagsorden er Anders Hundahl meget tilfreds med, at virksomhederne i dag genbruger langt, langt mere end tidligere.

  - I gamle dage blandede vi restmaterialer sammen. I dag formår vi at skabe højværdi ud af genbrugsmaterialer og vi har dermed opnået en cirkulær udvikling. Samtidig begynder Vejdirektoratet nu at indarbejde klima som parameter ved ordinære udbud af opgaver. Det betyder, at man godt kan vinde et udbud, selvom man er dyrere end konkurrenterne. Det er et syvmileskridt for klimaet, siger Anders Hundahl.

  Endelig er der sikkerheden for de gode mennesker, der arbejder i Asfaltindustriens medlemsvirksomheder.

  - Ansatte, der arbejder med vedligehold ved eksisterende veje, er selvsagt i udsat position med biler, der suser rundt om dem. Derfor fandt vi for nogle år siden på kampagnen Pas på min far. Nu gør vi det mere kønsneutralt med ordene Pas på den, jeg elsker. Jeg er meget tilfreds med, at vi på den måde holder fokus på vejarbejdernes sikkerhed, slutter Anders Hundahl.

  Afskedsreception den 21. marts 2024

  Den 21. marts kl. 15.30-17.30 er der afsked med Anders Hundahl og hilse på med den tiltrædende direktør for Asfaltindustrien, Jakob Svane. Receptionen finder sted på Josty, Pile Allé 14A, 2000 Frederiksberg.

  Kort om Asfaltindustrien

  Asfaltindustrien er branche- og arbejdsgiverforening for danske virksomheder, der fremstiller og genbruger asfalt eller leverandører til branchen, der arbejder med veje. Foreningen varetager virksomhedernes faglige, erhvervsøkonomiske, sociale og uddannelsesmæssige interesser. Foreningen tæller omtrent 200 medlemsvirksomheder.  Anbefalede artikler