<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
https://dl2phipa8wx75.cloudfront.net/mediaxpress/600x426/1fbff6c236a0a50fe1151f115663c44ceb02a721/article/1632898408-m7i5xc04AdapteoModul.jpg

Adapteo om samarbejde og dialog i byggetilladelsesprocessen

  • 2021-09-29
    • Tekst af Julie Salkvist
    Fotos af Ebbe Forup og Adapteo

Moderne og bæredygtigt modulbyggeri hviler ifølge Mathias Foxmar Christiansen, der er Head of Project hos Adapteo, på et godt samarbejde mellem alle parter i byggetilladelsesprocessen, hvor viden og evner til at få det maksimale ud af processen, samt værdier såsom fleksibilitet, ansvarlighed og faglighed understøtter hinanden indbyrdes.

Adapteo er specialiseret i at levere modulbyggeri til skoler, institutioner og kontorer, samt sundhed, ældrepleje, beboelse og camps. Virksomheden har mange års ekspertise indenfor modulære enheder til midlertidige og permanente løsninger, har rødder tilbage til 1953 og har været i rivende udvikling lige siden. God viden om bygningernes sammensætning og muligheder for indretning sammen med trygheden for kunden i at vide, at det er gennemprøvede løsninger, er ifølge Mathias Foxmar Christiansen grundlæggende for at levere en god modulløsning. Det kan dog ikke stå alene:

_33A1642 500x376
Mathias Foxmar Christiansen

Tilpassede løsninger hitter

-  Det kan godt være, at vi har mange års erfaring med at fremstille modulbyggeri, men samarbejdet med de øvrige parter i processen, her særligt også på vejen frem mod byggetilladelse, er det afgørende – uden dem til at bidrage med deres kompetencer, kommer vi ikke ud over rampen. Vores produkt sammen med processen er et middel til at skabe bygninger i god kvalitet, som kan skabe rammerne for de kommende generationer, siger han og fortsætter:

 

- Flere vælger at bygge med vores modulære bygninger, dels fordi det er fleksibelt og man kan skræddersy både bygningen og lejeperioden til ens behov. Det er et effektiviseret og standardiseret konstruktionskoncept, der giver et godt indeklima og kan tilføre ekstra kvadratmeter og løse akut opståede pladsbehov.

 

Vurderingsklinik opført på få dage

Som eksempel har Adapteo afleveret flere succesfulde projekter, blandt andet en vurderingsklinik for Sygehus Sønderjylland, da de her stod overfor en akut pladsudfordring i forbindelse med screening af Covid-19-patienter, da pandemien for alvor tog fart i foråret 2020. Virksomheden var klar med løsningen på få dage. Seks måneder efter opførsel havde sygehuset imidlertid brug for den nu allokerede plads tæt på skadestuen igen, hvilket betød, at vurderingsklinikken skulle flyttes - mens sygehus, kapel, akutklinik og ambulancetjeneste var i drift. Opgaven blev løst, uden at driften af sygehuset blev påvirket.

Adapteo C40_6537241217_o 500x333

 

Tænk på det fælles mål

Som leverandør lægger Adapteo vægt på, at de bygninger, firmaet opfører, både er af god kvalitet i forhold til materialerne, ligesom økonomi og planlægning også er højt på dagsordenen.

 

- Vi har i mange år haft et byggekoncept hvor vi kan transformere, genbruge, nedskalere og endda flytte vores bygninger, når behovet skifter. Men netop når fristen er kort, bliver det mere afgørende at sikre fleksibiliteten og effektiviteten i processen frem mod byggetilladelsen, siger Mathias Foxmar Christiansen og fortsætter:

 

- Vi laver en del projekter, hvor det er vigtigt for os at tænke Bygningsreglementet og herunder Certificeringsordningen tidligt ind i processen, ofte allerede omkring indgåelsen af kontrakten, hvor bygherren prioriterer i de forskellige mål, inden vi kommer for langt i forhold til det, de gerne vil have ud af byggeriet. Derved kan vi også forholde os til det, og kan indgå i en dialog og give sparring og rådgivning. Det kan tilpasses i de forskellige faser og i forhold til dokumentationen. Det gør processen mere effektiv for alle parter.

 

 

Vi har alle et ansvar

Ifølge Mathias Foxmar Christiansen har nye krav og kontroller sat sit præg på processen, hvilket både har krævet tilvænning og tålmodighed. Dog mener han, at det vigtigt at huske at ekstern kontrol i branchen er nødvendigt, da vi alle har et ansvar for at sikre at de bygninger, vi opfører, er bæredygtige og sunde.

 

- Vi bør tænke på det fælles mål om kvalitet og sikkerhed og derfor respektere sagsbehandlingstid hos kommuner og rådgivere. Desuden bør der være fokus på at afhjælpe manglen på rådgivere. Vi er for mange om for få rådgivere, hvilket medfører ventetid og trækker processen i langdrag. Her er det afgørende at flere uddanner sig til bl.a. statikere og brandrådgivere, da det vil medvirke til at forkorte behandlingstiden hos kommuner og rådgivere.

 

Vi vil desuden gerne bryde med den traditionelle tankegang om at parterne arbejder hver for sig. Hvis vi som leverandør eksempelvis kan hjælpe kunden med ansøgninger og rådgivning, sætte os ind i kravene og uddanne os, kan vi få de gode ting frem i samarbejdet. Vi har alle et ansvar for at arbejde for et smidigt forløb omkring en byggetilladelse. Hvis vi, udover at væbne os med tålmodighed, vejleder kunderne samt arbejder henimod at få uddannet flere rådgivere, er vi på rette vej i forhold til de nye krav og kontroller – som er nødvendige for at vi kommer bedst i mål med at skabe bygninger i høj kvalitet, som kan bruges og genbruges mange år frem. Det er her, hvor vi kommer godt i mål, og hvor alle parter får de bedste resultater.