<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> 10 år uden arbejdsulykker med fravær for Weber-fabrikken i Karlslunde
10 år uden arbejdsulykker med fravær for Weber-fabrikken i Karlslunde

Solrød Kommunes borgmester (i sort jakkesæt), Niels Hörup. Til venstre for ham ses medarbejderrepræsentant Peter Thorsen og til højre for ham ses Saint-Gobain Weber Danmarks direktør, Klavs Eske

10 år uden arbejdsulykker med fravær for Weber-fabrikken i Karlslunde

Fotos: Saint-Gobain Weber

I Danmark var der sidste år over 40.000 arbejdsulykker med fravær og i år er foreløbigt mere end 27.000 mennesker kommet til skade på jobbet. Byggeriet er en af de brancher, der har flest arbejdsulykker. Derfor er der god grund til at markere, at det i denne måned er ti år siden, at Webers fabrik sidst havde en ulykke, der resulterede i mere end én dags fravær.

 

Den imponerende milepæl skyldes målrettede indsatser og helt nye måder at tænke sikkerhed og trivsel på, der blandet andet omfatter kollegiale sikkerhedsbesøg, mere dialog og mental forberedelse fra morgenstunden. Den store dag blev markeret på fabrikken ved et arrangement for både medarbejdere og ledelse med deltagelse af direktør for Weber i Danmark, Klavs Eske samt Solrød Kommunes borgmester Niels Emil Hörup.  

 

- Saint-Gobain arbejder på globalt plan med bæredygtighed som en integreret del af koncernens aktiviteter. Det drejer sig ikke blot om energi- og miljøvenlige tiltag, men i høj grad også om social bæredygtighed, hvor fokus på medarbejdernes trivsel og sikkerhed spiller en central rolle. Weber-fabrikken i Karlslunde er ingen undtagelse. Hele 10 år uden ulykker med fravær viser tydeligt, at de tiltag og rutiner, der sikrer medarbejdernes sikkerhed, er blevet en integreret del af hverdagen for fabrikkens ansatte, fortæller Klavs Eske.

 

Weber i Karlslunde har i dag 45 ansatte. Den ambitiøse vej til 10 år uden ulykker med fravær har været brolagt med både rutiner og nye initiativer, og både medarbejderne og ledelsen har løbende deltaget i en kollektiv indsats for at eliminere potentielle risici.

 

- Over de seneste 10-15 år er der først og fremmest implementeret et ledelsessystem med fokus på sikkerhed. Systemet indebærer blandt andet, at medarbejderne er forpligtet til at foretage jævnlige sikkerhedsbesøg hos hinanden. Besøg der består af en iagttagelsesrunde og efterfølgende feedback, forklarer Klavs Eske.

 

Udover at skabe dialog medarbejderne imellem, er formålet med systemet at spotte potentielle risici ved adfærd og maskiner, så det er muligt at korrigere, inden en ulykke opstår.

 


Rundvisning på fabrikken. Til venstre ses Fabrikschef Jens Pedersen, i midten borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup og til højre ses Saint-Gobain Weber Danmarks direktør, Klavs Eske.

 

 

Sikkert fra start

Andre initiativer og procedurer inkluderer medarbejderworkshops og nye regler, der blandt andet indebærer, at alle eksterne håndværkere skal ”sikkerhedsgodkendes” til den specifikke opgave, inden de begynder at arbejde på fabrikken. På samme måde, som det er tilfældet på alle andre Saint-Gobain lokationer, har man på Weber-fabrikken i Karlslunde indført et princip om ”baglæns parkering.” Hvor banalt det end kan lyde, betyder det, at alle medarbejder og gæster skal bakke ind på deres p-pladser, når de ankommer til fabrikken. Formålet med tiltaget er for det første rent praktisk at få overstået den risikable del af parkeringen, mens man er frisk om morgenen, og ikke ved fyraften, hvor tankerne kredser som gøremålene for resten af dagen. Derudover sikrer det, at man fra morgenstunden er mentalt sporet ind på sikker adfærd, inden arbejdsdagen begynder.

 

Saint-Gobain koncernen er en af verdens største industrikoncerner og en af verdens førende leverandører af materialer til byggebranchen med 180.000 medarbejdere fordelt i 68 lande. Præstationen i Karlslunde svarer til en placering blandt de øverste fem 5 procent af koncernens fabriks- og produktionssteder, når det gælder om at undgå ulykker, og anbringer Weber Karlslunde i top 1 % af gruppens samlede lokationer, når det gælder om at undgå ulykker.

 

Weber er en af byggebranchens største leverandører af mineralskbaserede byggematerialer, som alle er produceret af naturlige råstoffer som ler, sand og kalk. De mange produkter bruges bl.a. til fundamenter, facadeisolering og betonrenovering.

 


Saint-Gobain Weber-fabrikken i Karlslunde havde inviteret medarbejderne til at markere 10 år uden ulykker med pølser, kage og taler i en af fabrikkens lagerhaller.