<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
164-1

Eskild Jensen har været i branchen i 40 år, og har i den tid oplevet et stadigt stigende fokus på sikkerhed hos håndværkere og entreprenører.

Sikkerhed er blevet et konkurrenceparameter

 • Byggepladsen
 • Sikkerhed
 • Arbejdsmiljø
 • Kraner, lifte og arbejdsplatforme
 • 2022-06-13
 • | Af Tim Panduro
 • | Fotos af Gert Laursen

  Teknisk chef hos Scantruck Eskild Jensen oplever, at sikkerhed har udviklet sig fra at være en nødvendighed og til noget, entreprenører og håndværksmestre har i stærkt fokus

  Når håndværksmestre og entreprenører skal købe maskiner og andet nyt udstyr til virksomheden, er der selvfølgelig fokus på kvalitet, anvendelighed, driftssikkerhed og pris. Men sikkerhed er et lige så vigtigt fokuspunkt som de øvrige.

  Det fortæller Eskild Jensen. Han er teknisk chef hos Scantruck A/S, der er Danmarks største udbyder af entreprenørmateriel, teleskoplæssere og kraner – og gennem sine 40 år i branchen har han oplevet, at sikkerheden er blevet et konkurrenceparameter; både hos leverandører af entreprenørmaskiner og hos de enkelte virksomheder.

  _P2V9503_-kopi


  - Der har været en holdningsændring gennem årene. Jeg kender ingen håndværksmestre, der ikke går efter sikkerheden.

  De vil gerne have, at folk er lige så friske, når de går fra arbejdet, som når de ankommer, og der har udstyret stor betydning.

  Derfor oplever vi meget ofte, at der bliver spurgt meget ind til sikkerhed, myndighedsgodkendelse og den slags, siger Eskild Jensen.

  Den tekniske chef peger på, at det forretningsmæssigt også giver sund fornuft at have fokus på medarbejdernes helbred.

  - Generelt kan man se, at de virksomheder, der kører høj sikkerhed og har fokus på at opfylde alle lovkrav, er dem, der klarer sig bedst.

  Sikkerhed er mange ting

  Den teknologiske udvikling og det øgede sikkerhedsfokus går godt i spænd. Lifte vinder stadigt mere indpas, og ved mindre opgaver kan de i høj grad erstatte stilladser. Og selv om det kan være mere fleksibelt at arbejde fra et stillads, opstår der stadig nye muligheder for at udligne komforten.

  - Et kæmpeproblem med lifte har været, at man ikke må forlade dem. Men vi har lige introduceret en lift med latchway fall protection, hvor man kan forlade kurven, mens man er hægtet fast. Det er blevet introduceret, fordi efterspørgslen har været enorm. Det er meget praktisk, hvis man for eksempel skal løse mindre opgaver på et tag, siger Eskild Jensen.

  Han peger også på muligheden for frontåbning på liftkurve, så man kan afmontere og anbringe tagplader – og bedre løsninger på tunge løft, som traditionelt har været et af de store sikkerhedsproblemer på byggepladser.

  - For en del år siden lavede vi mandskabskurve med et vakumaggregat, så man kan montere vinduer og glas uden at montøren skal løfte vinduerne. Samtidig ser vi, at trillebøren stort set er forsvundet fra byggepladserne til fordel for teleskoplæssere, og brugen af kraner er også steget, fordi de er blevet mere fleksible, siger han.

  Et af de seneste fokusområder er trykkabiner i entreprenørmaskiner, så svampesporer, støv og andre ubehageligheder ikke kan trænge ind til føreren.

  Eftersyn

  Det øgede fokus på sikkerhed på byggepladserne stiller naturligt nok krav til en virksomhed som Scantruck.


  IMG_5301


  - Vi følger med i lovgivningen og udviklingen på området, og vi er medlem af de forskellige kontrolordninger. Vi oplever ofte, at virksomheder kontakter os for at stille spørgsmål til for eksempel certificeringer. Det betyder en del rundt omkring ude i virksomhederne, siger Eskild Jensen, der tilføjer at Scantruck  udfører 4-5000 sikkerhedseftersyn hos kunderne om året.

  -  Førhen købte man en gummiged, og så kørte man den til den ikke kunne mere uden nogensinde at få kigget på sikkerheden. Men i dag ser de fleste kunder eftersynene som en fornuftig løsning på linje med det periodiske syn på biler, siger den tekniske chef.

   

   

  Anbefalede artikler