<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Træ viser vejen til bæredygtigt byggeri

 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • Træ
 • 2019-02-26
 • Træbyggeri er blot et af byggebranchens værktøjer til at reducere klimabelastningen – men et meget effektivt et af slagsen. Nu får byggeri med bæredygtigt træ fornyet opmærksomhed fra politikere herhjemme.

  Indlæg af Jakob R. Klaumann, Emil E. Thybring, Niclas S. Bentsen, Thomas Nord-Larsen, Palle Madsen, Mikael Koch, Simon A. Beck, Jan Søndergaard, Anders Vestergaard-Jensen, Rob Marsh og Peder Fynholm.

   

  Den 25. januar i Helsinki skrev Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt sammen med sine nordiske ministerkolleger under på en fælles erklæring om klimaneutralitet. Dette skal blandt andet ske ved at ”fremme anvendelsen af bæredygtigt træ i vores lande, herunder i byggeriet”.

   

  Der er mange gode grunde til, at netop dén sætning er værd at hæfte sig ved. Anvendelsen af træ i byggeriet sparer nemlig energi, lagrer CO2 og mindsker presset på ikke-fornybare råstofkilder til betonproduktion. Alt sammen gode nyheder for klimaet.

   

  Trækonstruktioner giver massive CO2-besparelser

  Den danske byggebranche arbejder allerede ihærdigt på at mindske klimabelastningen, og branchen er blevet så god til at nedbringe energiforbruget i driften af bygninger, at potentialet for klimaforbedringer i byggeriet nu ligger i valget af byggematerialerne, både under opførelsen og i efterfølgende vedligeholdelse.

   

  En oplagt mulighed er at øge anvendelsen af træmaterialer i konstruktionen.

  De etagebyggerier, som kommer til at løse efterspørgslen på boliger i de danske storbyer, kan for eksempel opføres som trækonstruktioner med betonfundamenter. Klimabelastningen fra opførelsen af bygningerne vil herved kunne reduceres med omtrent 50 % i forhold til konventionelt byggeri.

   

   

   

  Et lager for kulstof

  Træbyggeri lagrer det kulstof fra atmosfærens CO2, som blev bundet da træerne voksede i skoven. CO2’en bliver holdt på lager så længe træet ikke brændes eller rådner. Den anvendelse af træ, hvor CO2 lagres – og derved holdes ude af atmosfæren – i længst tid, er, når vi bygger med det. Vores bygninger har en typisk levetid på 90-120 år, og derefter kan noget af træet genanvendes til nye træmaterialer og lagre kulstof endnu længere ud i fremtiden. Når træet ikke længere kan genanvendes, kan det brændes af og da erstatte fossilt brændsel.

   

  Dertil kommer, at træbyggeri sparer på ikke-fornybare råstofkilder som sand og grus, der er hovedbestanddelene i beton, og som er ved at blive en mangelvare - ikke kun i Danmark. Bæredygtigt træ til byggeriet er en fornybar ressource, som stammer fra bæredygtigt drevne skove, hvor økologiske, sociale og økonomiske hensyn nøje balanceres.

   

  Langt det meste af det træ, vi bruger i byggeriet, stammer fra danske og nordiske skove. Sammen med de nordiske lande står Danmark med et solidt udgangspunkt for at øge brugen og produktionen af træ på et bæredygtigt grundlag.

   

  Tårnhøje træhuse

  Også på transporten af materialer til byggepladsen er der store besparelser at hente: Træ er et let og stærkt materiale og vejer faktisk kun en femtedel af beton. Det er derfor meget lettere at håndtere træelementerne, det kræver mindre fundamenter, og det kræver langt færre lastbiltransporter til byggepladsen.

   

  Træ er et fortrinligt byggemateriale, men den lange række af fordele har længe været overset i byggeriet i Danmark. Tegl, mursten og beton er stadigvæk de dominerende materialer, når vi bygger boliger, børnehaver, kontorer, broer og haller.

   

  Den udvikling er imidlertid ved at vende. Træ kan også bruges til at bygge højt, moderne og sikkert. Lige nu er verdens højeste træhus på 24 etager ved at blive rejst i Wien.

   

  Lignende byggerier skyder op i England, Sverige og Norge, og heldigvis spirer interessen for træbyggeri også i Danmark, hvor de nyopførte fleretagers træhuse på Lisbjerg Bakke ved Aarhus blev kåret af magasinet Byggeri som Årets Byggeri i 2018.

   

  Nyt politisk fokus

  Der skal fuld fart på den grønne omstilling, og de nordiske lande skal danne fælles front for at øge klimaambitionerne på globalt plan. Sådan var den tydelige konklusion blandt stats- og klimaministrene i Helsinki.

   

  Det er glædeligt, at der kommer mere politisk fokus på træs betydning for at omstille byggeriet i en mere bæredygtig retning, og at flere – politikere og byggeriets aktører – får øjnene op for, at træbyggeri bidrager til at høste store gevinster for klimaet.

   

  Byggematerialer med dokumenteret lav klimabelastning og af fornybare råstoffer vil forme fremtidens byggeri, og her viser træ vejen frem.

   

  Fakta om forfatterne bag indlægget

  Emil E. Thybring er postdoc ved Københavns Universitet, Niclas S. Bentsen er lektor ved Københavns Universitet, Thomas Nord-Larsen er seniorforsker ved Københavns Universitet, Palle Madsen er professor ved Københavns Universitet, Mikael Koch er direktør i Træinformation, Jakob R. Klaumann er direktør i Dansk Træforening, Simon A. Beck er konsulent i Træ- og Møbelindustrien, Jan Søndergaard er direktør i Dansk Skovforening, Anders Vestergaard-Jensen er projektleder ved Nordic Secretariat for Wood in Construction, Rob Marsh er bæredygtighedschef hos C.F. Møller og Peder Fynholm er projektleder for Nordic Network for Tall Wood Buildings.

  Anbefalede artikler